Tkinter ve sınıf yapısı kullanımı

import tkinter as tk

class Frame1(tk.Frame):
  def __init__(self,parent,color,rh,rw,x,y):
    frame=tk.Frame.__init__(self, parent, background=color).place(relheight=rh, relwidth=rw, relx=x, rely=y)


window=tk.Tk()

width= window.winfo_screenwidth()
height= window.winfo_screenheight()
window.geometry("%dx%d" % (width, height))

dk=Frame1(window,"#38A2F7",0.5,0.5,0.5,0.5)

window.mainloop()

AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘place’

sınıf yapısını kafamda oturtmak için bir kaç uygulama denemek istedim ama bu uygulamada bu hata ile karşılaştım hatayı nasıl çözebilirim ya da hata neyden kaynaklanıyor açıklayabilir misiniz

import tkinter as tk

class Frame1(tk.Frame):
  def __init__(self,parent,color,rh,rw,x,y):
    tk.Frame.__init__(self, parent, background=color)
    self.place(relheight=rh, relwidth=rw, relx=x, rely=y)


window=tk.Tk()

width= window.winfo_screenwidth()
height= window.winfo_screenheight()
window.geometry("%dx%d" % (width, height))

dk=Frame1(window,"#38A2F7",0.5,0.5,0.5,0.5)

window.mainloop()

Kodu böyle yaparsanız hata düzelecektir.

  tk.Frame.__init__(self, parent, background=color)

Bir değer döndürmediği bir iş yaptığı için onu pencereye yerleştiremezsiniz hata bundan kaynaklı.

2 Beğeni

Bu kodu böyle ayırmamızın nedeni tam olarak nedir acaba

Cunku __init__ None donduruyor. None objesinin place diye bit methodu yok.

Bende aynısını anlatmaya çalıştıydım ama anlatamamışım heralde.

1 Beğeni

@makalidap @aib teşekkür ederim sayenizde anladım