Tkinter yazı arka plan rengi

Merhaba,
Python ile yeni çalışmaya başladım. İnternetten edindiğim bilgilerle bir chatbot yapmaya çalışıyorum. Aşağıdaki gibi bir kod hazırladım ve çalışıyor. Ancak ekrana basılan yazılara bg yapamadım. User ile BOT un farklı renklerde BG leri olsun istiyorum. Birde yazılar yukardan aşağı değilde aşağıdan yukarı gitsin istiyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.

import tkinter as tk
import random
import re
import datetime
from tkinter import messagebox
import webbrowser

#Genel ayarlar
bot = tk.Tk() #tk bot adını aldı
bot.geometry(‘400x600’) #tk boyutları
bot.title(‘ERÇİN V1’)
mesaj_gonder=tk.StringVar(bot)
mesaj_gonder.set("")

ust = tk.Frame(height=60, width=70, bg="#d0cfd3")
orta = tk.Frame(height=400, width=70, bg=’#F4F4F4’)
alt = tk.Frame(height=80, width=70)

ust.pack(fill=‘x’, side=‘top’)
orta.pack(fill=‘both’, expand=‘YES’)
alt.pack(fill=‘x’, side=‘bottom’)

bot_adi = tk.Label(ust,text=‘ERÇİN’,bg=’#d0cfd3’, font=(‘tium’, 12), width=8, height=1)
bot_adi.pack(side=‘left’)

mesaj_yaz=tk.Entry(alt,width=10,bg=‘white’,textvariable=mesaj_gonder,font=(‘NanumGothic’,12))
mesaj_yaz.pack(side=‘left’,expand=‘YES’,fill=‘both’)

#diyalog penceresi
diyalog=tk.Text(orta,bg=’#F4F4F4’,fg=‘blue’ ,yscrollcommand=‘YES’, font = (‘NanumGothic’,12))
diyalog.insert(‘end’,’\nBOT :\t’+‘Erçin bota hoşgeldiniz\n’) #bot karşılama mesajı
diyalog.config(state=‘disabled’)
diyalog.pack(side=‘bottom’,expand=‘YES’,fill=‘both’)

#yardım menüsü
def show_author():
messagebox.showinfo(“Yardım”,“Erçin bot v1\nHenüz yapım aşamasındadır\nPython3.7”)

yardim_butonu = tk.Button(ust,text=‘YARDIM’, width=10, height=2,relief=‘groove’, bg=’#c2c0c6’,command=show_author)
yardim_butonu.pack(side=‘right’)

#-------------------------------------------------------------------
#Diyaloglar
soru1 = [‘Merhaba’, ‘merhaba’]
soru2 = [‘iyiyim sen nasılsın’]
cevap1 = [‘Merhaba Erçin, nasılsın?’]
cevap2 = [‘Bende iyiyim’]
#-------------------------------------------------------------------

#Mesaj ayarları
def add_text(mw,st,imsg):
#mw:message window/st:state/imsg:input message
bot_mesaj=""
user_mesaj = imsg.get()

if user_mesaj in soru1:
  user_mesaj='\nUSER :\t'+imsg.get()+'\n'
  bot_mesaj='\nBOT  :\t'+ random.choice(cevap1)+'\n'
  mw.config(state='normal')    
  mw.insert('end',user_mesaj) 
  mw.insert('end',bot_mesaj)  
  imsg.set("")
  mw.see('end')
  mw.config(state='disabled')

elif user_mesaj in soru2:
  user_mesaj='\nERÇİN  :\t'+imsg.get()+'\n'
  bot_mesaj='\nBOT  :\t'+ random.choice(cevap2)+'\n'
  mw.config(state='normal')        
  mw.insert('end',user_mesaj) 
  mw.insert('end',bot_mesaj)  
  imsg.set("")
  mw.see('end')
  mw.config(state='disabled')

else :
  user_mesaj='\nUSER:\t' +imsg.get()+'\n'
  bot_mesaj='\nBOT:\t' + 'Bu kelimeyi henüz öğrenmedim' +'\n'
  mw.config(state='normal')
  mw.insert('end',user_mesaj)
  mw.insert('end',bot_mesaj)
  imsg.set("")
  mw.see('end')
  mw.config(state='disabled')

#Gönder butonu
gonder_butonu = tk.Button(alt,text=‘GÖNDER’,width=10,height=2,relief=‘raised’,bg=’#c2c0c6’,state=‘active’,command=lambda :add_text(diyalog,mesaj_yaz,mesaj_gonder))
gonder_butonu.pack(side=‘right’)
bot.bind(’’,lambda x:add_text(diyalog,mesaj_yaz,mesaj_gonder))

bot.mainloop()