Tkinter'da açılır pencereye scrollbar eklemek

Merhabalar ben açılır pencereye scrollbar eklemek istiyorum tkinter da nasıl yapabilirim ?

import tkinter => Windowsta

from Tkinter improt * => Linuxde

pencere = Tk()
pencere.title("Deneme Penceremiz")
pencere.mainloop()

Merhaba,

 1. Eğer kodun içine yorum ekleyecekseniz, bunu # yorum işareti ile yapmalısınız.
import tkinter # => Windows'da

from Tkinter import * # => Linux'de
 1. Windows’da import tkinter, Linux’de de from Tkinter import * kullanılmalı diye bir durum yok. Eğer Windows’da Python3 yüklü ise import tkinter as tk şeklinde ve Linux’de de Python2 yüklüyse import Tkinter as tk şeklinde import edebilirsiniz. İşletim sistemine veya Python sürümüne göre modülleri programın içine aktarılmasını istiyorsanız, kodlarınızı bu duruma hazırlıklı hale getirin. Örneğin:
if __import__("sys").version_info.major == 2:
  import Tkinter as tk
else:
  import tkinter as tk  
 1. from tkinter import * ifadesini tercih etmemeye çalışın, yine de siz bilirsiniz.
 2. improt kısmında ufak bir hata yapılmış.

Sorunuzun cevabı:

if __import__("sys").version_info.major == 2:
  import Tkinter as tk
else:
  import tkinter as tk

# Alternatif olarak aşağıdaki gibi de import etmeyi deneyebilirsiniz.
"""  
try:
  import Tkinter as tk # Python2 için
except ModuleNotFoundError:
  import tkinter as tk # Python3 için
"""

root = tk.Tk()
root.title("Ana Pencere")
root.resizable(width=False, height=False)

frame = tk.Frame(master=root)
frame.pack()

text = tk.Text(master=frame, wrap="none")
text.pack(side="left")

y_scrollbar = tk.Scrollbar(master=frame)
y_scrollbar.pack(side="right", fill="y")
y_scrollbar["orient"] = "vertical"
y_scrollbar["command"] = text.yview

x_scrollbar = tk.Scrollbar(master=root)
x_scrollbar.pack(side="bottom", fill="x")
x_scrollbar["orient"] = "horizontal"
x_scrollbar["command"] = text.xview

text["yscrollcommand"] = y_scrollbar.set
text["xscrollcommand"] = x_scrollbar.set

root.mainloop()

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.

http://effbot.org/tkinterbook/scrollbar.htm

3 Beğeni

çok teşekkür ederim allah razı olsun sizden

Ben Açılır pencereye nasıl ekleyebilirim acaba o konuda da yardımcı olursanız sevinirim efendim text dosyasına değilde açılır pencereye nakletmek isterim

def kullanicipaneli(self,):
		global sonuc1
		sonuc1.config(text=u"Kullanıcı Yönetim Paneli Açılmıştır.")
		kullaniciislemi = Tk()
		kullaniciislemi.title("Kullanıcı Yönetim Paneli")
		
		y_scrollbar = Scrollbar(master=kullaniciislemi)
		y_scrollbar.pack(side="right", fill="y")
		y_scrollbar["orient"] = "vertical"

		x_scrollbar = Scrollbar(master=kullaniciislemi)
		x_scrollbar.pack(side="bottom", fill="x")
		x_scrollbar["orient"] = "horizontal"

		im.execute('SELECT * FROM kullanici')
		account = im.fetchall()
		for kullanici in account:
			kullaniciid1 = kullanici[0]
			kullaniciid = int(kullaniciid1)
			kullaniciadi = kullanici[1]
			kullanicisoyadi = kullanici[2]
			kullanicicinsiyet = kullanici[3]
			kullaniciyasadigiil = kullanici[4]
			kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisi = kullanici[5]
			kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno1 = kullanici[6]
			kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno = int(kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno1)
			kullanicikayittarihi = kullanici[7]

			kullanicibilgileriyazi = Label(kullaniciislemi)
			kullanicibilgileriyazi.config(text=u"Kullanıcı İd : "+ str(kullaniciid) + "\nKullanıcı Adı : " + kullaniciadi + "\nKullanıcı Soyadı : " + kullanicisoyadi + "\nKullanıcı Cinsiyeti : " + kullanicicinsiyet + "\nKullanıcı Yaşadığı İli : " + kullaniciyasadigiil + "\nKullanıcı Olağan Üstü Durumda Aranacak Kişinin İsmi : " + kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisi + "\nKullanıcı Olağan Üstü Durumda Aranacak Kişinin Tel No : " + str(kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno) + "\nKayıt Olduğu Tarih : " + unicode(kullanicikayittarihi))
			kullanicibilgileriyazi.pack()
			aracizgi = Label(kullaniciislemi)
			aracizgi.config(text=u"==============================")
			aracizgi.pack()

		kullaniciekle = Button(kullaniciislemi, text=u"Kullanıcı Ekle", command=lambda:kullaniciislemleri().kullaniciekle())
		kullaniciekle.pack()

		aracizgi = Label(kullaniciislemi)
		aracizgi.config(text=u"==============================")
		aracizgi.pack()

		kullaniciduzenle = Button(kullaniciislemi, text=u"Kullanıcı Düzenle", command=lambda:kullaniciislemleri().kullaniciduzenle())
		kullaniciduzenle.pack()

		aracizgi = Label(kullaniciislemi)
		aracizgi.config(text=u"==============================")
		aracizgi.pack()

		kullanicisil = Button(kullaniciislemi, text=u"Kullanıcı Sil", command=lambda:kullaniciislemleri().kullanicisil())
		kullanicisil.pack()

		global sonuc2
		sonuc2 = Label(kullaniciislemi)
		sonuc2.config(text=u"")
		sonuc2.pack()

		kullaniciislemi.mainloop()

ekledim ama çalışmıyor nedenini bilmiyorum

Aciliyeti olmayan sorulari “acil yardim” basliklarinda sormayalim lutfen. Aciliyeti var diye geldim, orijinal sorunun uzerinden 11 saat gecmis, aciliyeti bitmis. Fakat sabah normal soruyla devam ediliyor…

Neden kodlarınızın tamamını atmıyorsunuz? Paylaştığınız bu kodlarda bazı değişkenler NameError hatası yükseltecek.

Ana pencerenin yani tk.Tk()'nın x.view veya y.view gibi fonksiyonları yok. Dolayısıyla kaydırma çubuklarını tk.Tk()'ya ekleyemezsiniz. Aynı durum tk.Frame() widgeti için de geçerli. Bu durumda bir tk.Canvas() widgeti kullanmanız gerekir. Canvas widgetinin içine de bir tane tk.Frame() yerleştirirsiniz.

Aşağıdaki kodları kendi programınıza uyarlamaya çalışın.

import tkinter as tk

# Ana penceremiz
root = tk.Tk()
root.title("Ana Pencere")
root.geometry("800x600")
root.resizable(width=False, height=False)

# Ana çerçevemiz
frame = tk.Frame(master=root)
frame.pack(expand=True, fill=tk.BOTH)

# Kaydırma işlemi için kullanılacak canvas
canvas = tk.Canvas(master=frame)

# Canvas widgetinde açılacak yeni çerçeveyi
# pack ile ekrana yerleştirmeyeceğiz.
sub_frame = tk.Frame(master=canvas)

# Y ekseninin kaydırma çubuğu
y_scrollbar = tk.Scrollbar(master=frame)
y_scrollbar["orient"] = tk.VERTICAL
y_scrollbar["command"] = canvas.yview

# X ekseninin kaydırma çubuğu
x_scrollbar = tk.Scrollbar(master=frame)
x_scrollbar["orient"] = tk.HORIZONTAL
x_scrollbar["command"] = canvas.xview

# Canvas'ta yer alacak kaydırma çubuklarının
# komutlarını hangi kaydırma çubuğunun yapacağını yazıyoruz.
canvas["yscrollcommand"] = y_scrollbar.set
canvas["xscrollcommand"] = x_scrollbar.set

# Kaydırma çubuklarını ekrana yerleştiriyoruz.
y_scrollbar.pack(side="right", fill=tk.Y)
x_scrollbar.pack(side="bottom", fill=tk.X)

# Canvas widgetini de ekrana yerleştiriyoruz.
canvas.pack(expand=True, fill=tk.BOTH)

# Canvas widgetinde etkili olacak bir çerçeve tanımlıyoruz.
canvas.create_window((4, 4), window=sub_frame, anchor="nw")

# Açılacak çerçevede hangi işlemin yapılacağını tanımlıyoruz.
sub_frame.bind(
  sequence="<Configure>",
  func=lambda event: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox(tk.ALL))
)

# Kaydırma çubuklarının kullanılabilmesi için sayfayı herhangi bir
# widget ile dolduruyoruz.
for i in range(50):
  for j in range(50):
    label = tk.Label(master=sub_frame, text=f"r{i}c{j}")
    label.grid(row=i, column=j)
    root.update()

root.mainloop()

Bu kodları çalıştırırsanız şöyle bir pencerenin açılması gerekir.

[quote="dildeolupbiten, post:8, topic:5516"]
import tkinter as tk # Ana penceremiz root = tk.Tk() root.title("Ana Pencere") root.geometry("800x600") root.resizable(width=False, height=False) # Ana çerçevemiz frame = tk.Frame(master=root) frame.pack(expand=True, fill=tk.BOTH) # Kaydırma işlemi için kullanılacak canvas canvas = tk.Canvas(master=frame) # Canvas widgetinde açılacak yeni çerçeveyi # pack ile ekrana yerleştirmeyeceğiz. sub_frame = tk.Frame(master=canvas) # Y ekseninin kaydırma çubuğu y_scrollbar = tk.Scrollbar(master=frame) y_scrollbar["orient"] = tk.VERTICAL y_scrollbar["command"] = canvas.yview # X ekseninin kaydırma çubuğu x_scrollbar = tk.Scrollbar(master=frame) x_scrollbar["orient"] = tk.HORIZONTAL x_scrollbar["command"] = canvas.xview # Canvas'ta yer alacak kaydırma çubuklarının # komutlarını hangi kaydırma çubuğunun yapacağını yazıyoruz. canvas["yscrollcommand"] = y_scrollbar.set canvas["xscrollcommand"] = x_scrollbar.set # Kaydırma çubuklarını ekrana yerleştiriyoruz. y_scrollbar.pack(side="right", fill=tk.Y) x_scrollbar.pack(side="bottom", fill=tk.X) # Canvas widgetini de ekrana yerleştiriyoruz. canvas.pack(expand=True, fill=tk.BOTH) # Canvas widgetinde etkili olacak bir çerçeve tanımlıyoruz. canvas.create_window((4, 4), window=sub_frame, anchor="nw") # Açılacak çerçevede hangi işlemin yapılacağını tanımlıyoruz. sub_frame.bind( sequence="<Configure>", func=lambda event: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox(tk.ALL)) ) # Kaydırma çubuklarının kullanılabilmesi için sayfayı herhangi bir # widget ile dolduruyoruz. for i in range(50): for j in range(50): label = tk.Label(master=sub_frame, text=f"r{i}c{j}") label.grid(row=i, column=j) root.update() root.mainloop()
[/quote]


#/usr/bin/env Python
#-*-coding:utf-8-*-

#0-Ana Panel+
#0.1-Kayıt Ol
#0.0.0-Kullanıcı İd
#0.1.1-Kullanıcı Adı
#0.1.2-Kullanıcı Soyadı
#0.1.3-Kullanıcı Cinsiyeti
#0.1.4-Kullanıcı Yaşadığı İli
#0.1.5-Kullanıcı Olağanüstü Durumda İletişim Kurulacak Kişi
#0.1.6-Kullanıcı Olağanüstü Durumda İletişim Kurulacak Kişinin Tel Numarası
#0.1.7-Kullanıcı Şifresi
#0.1.8-Kullanıcı Kayıt Olduğu Tarihi
#0.2-Giriş Yap = 1. Şartı Çekecek
#0.2.1-Kullanıcı Paneli 
#0.2.2-Kullanıcı Komut Ekleme
#0.2.3-Kullanıcı Komut Düzenleme
#0.2.4-Kullanıcı Komut Silme
#0.2.5-Asistan Yönetimi

from io import open
import time
import datetime
from datetime import date
import os

import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf-8')

from Tkinter import * as tk

connection = mysql.connector.connect(
    user='root', password='1968Hram',
    host='127.0.0.1', port=3306,
    database='YAPAYZEKA')


im = connection.cursor()

class girisyappanelislem():
	def girisyap(self,):
		pass
		
class kayitolpanelislem():
	def kayitol(sefl,):
		pass

class anapanel():
	def kayitolpanel(self,):
		global sonuc
		sonuc.config(text=u"Kayıt Olma Bölümü Paneli Açılmıştır")

	def girisyappanel(self,):
		global sonuc
		sonuc.config(text=u"Giriş Yapma Bölümü Paneli Açılmıştır")

	def anapanelgiris(self,):
		anapanelgirispanel = Tk()
		anapanelgirispanel.title("Ana Panel Bölümü")
		
		kayitolbutton = Button(anapanelgirispanel, text=u"Kayıt Ol", command=lambda:anapanel().kayitolpanel())
		kayitolbutton.pack()

		aracizgi = Label(anapanelgirispanel)
		aracizgi.config(text=u"==============================")
		aracizgi.pack()

		girisyapbutton = Button(anapanelgirispanel, text=u"Giriş Yap", command=lambda:anapanel().girisyappanel())
		girisyapbutton.pack()

		aracizgi = Label(anapanelgirispanel)
		aracizgi.config(text=u"==============================")
		aracizgi.pack()

		global sonuc
		sonuc = Label(anapanelgirispanel)
		sonuc.config(text=u"")
		sonuc.pack()

		anapanelgirispanel.mainloop()

anapanel().anapanelgiris()

kod blogum bu buyrun ben ne yaptıysam import edemedim

Lütfen yanlış anlamayın ama, kodları düzgün, okunaklı, Python kurallarına uygun bir şekilde yazmıyorsunuz.

İkincisi bir mevzu da şu mesela; aşağıdaki ifadeyi neden öyle yazdınız ki? Böyle bir ifadeyi nerede gördünüz şu ana kadar?

from Tkinter import * as tk

Programı çalıştırdığım zaman şöyle bir ekran açılıyor:
2020-03-02 16-38-26 ekran görüntüsü

Bu ekranın neresinde kaydırma çubuğuna ihtiyaç duyacaksınız ki? Zaten iki tane düğme tanımlamışsınız.

Bu arada kodlarınıza kaydırma çubuğu ekledim. Eğer yazdığım şey konusunda birazcık bilginiz olsaydı değişikliği nasıl yapacağınızı anlardınız. Ama siz daha nerede ne değişiklik yapılması gerekiyor bunlar bilmiyor gibi görünüyorsunuz.

Siz Python’ı yeterince öğrenmeden mysql veya tkinter kullanmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla her aşamada bir hatayla karşılaşıyorsunuz ki bu çok normal. Naçizane tavsiyem adım adım ilerleyin. Tkinter kütüphanesini bir inceleyin. Bakın sizinle bir link paylaştım, onu bir inceleyin. Orada her widget için örnekler yapılmış. Her widgetin hangi özellikleri olduğu gösterilmiş. Ama siz eğer bu paylaştığım linki incelemezseniz, korkarım sürekli böyle sorular sormak zorunda kalırsınız. Ve bu yolla pek bir şey öğrenebileceğinize ihtimal veremiyorum.

Lütfen yanlış anlamayın. Ama bazı şeyleri yapabilmek için o konuda okumalar, araştırmalar yapmak gerekiyor. Yazdığınız mesajlardan sizin bunu yapmadığınız anlaşılıyor.

# 0-Ana Panel+
# 0.1-Kayıt Ol
# 0.0.0-Kullanıcı İd
# 0.1.1-Kullanıcı Adı
# 0.1.2-Kullanıcı Soyadı
# 0.1.3-Kullanıcı Cinsiyeti
# 0.1.4-Kullanıcı Yaşadığı İli
# 0.1.5-Kullanıcı Olağanüstü Durumda İletişim Kurulacak Kişi
# 0.1.6-Kullanıcı Olağanüstü Durumda İletişim Kurulacak Kişinin Tel Numarası
# 0.1.7-Kullanıcı Şifresi
# 0.1.8-Kullanıcı Kayıt Olduğu Tarihi
# 0.2-Giriş Yap = 1. Şartı Çekecek
# 0.2.1-Kullanıcı Paneli
# 0.2.2-Kullanıcı Komut Ekleme
# 0.2.3-Kullanıcı Komut Düzenleme
# 0.2.4-Kullanıcı Komut Silme
# 0.2.5-Asistan Yönetimi

from io import open
import time
import datetime
from datetime import date
import os

import sys


from tkinter import *

"""connection = mysql.connector.connect(
  user='root', password='1968Hram',
  host='127.0.0.1', port=3306,
  database='YAPAYZEKA')

im = connection.cursor()"""


class girisyappanelislem():
  def girisyap(self, ):
    pass


class kayitolpanelislem():
  def kayitol(sefl, ):
    pass


class anapanel():
  def kayitolpanel(self, ):
    global sonuc
    sonuc.config(text=u"Kayıt Olma Bölümü Paneli Açılmıştır")

  def girisyappanel(self, ):
    global sonuc
    sonuc.config(text=u"Giriş Yapma Bölümü Paneli Açılmıştır")

  def anapanelgiris(self, ):
    anapanelgirispanel = Tk()
    anapanelgirispanel.title("Ana Panel Bölümü")

    # Ana çerçevemiz
    frame = Frame(master=anapanelgirispanel)
    frame.pack(expand=True, fill=BOTH)

    # Kaydırma işlemi için kullanılacak canvas
    canvas = Canvas(master=frame)

    # Canvas widgetinde açılacak yeni çerçeveyi
    # pack ile ekrana yerleştirmeyeceğiz.
    sub_frame = Frame(master=canvas)

    # Y ekseninin kaydırma çubuğu
    y_scrollbar = Scrollbar(master=frame)
    y_scrollbar["orient"] = VERTICAL
    y_scrollbar["command"] = canvas.yview

    # X ekseninin kaydırma çubuğu
    x_scrollbar = Scrollbar(master=frame)
    x_scrollbar["orient"] = HORIZONTAL
    x_scrollbar["command"] = canvas.xview

    # Canvas'ta yer alacak kaydırma çubuklarının
    # komutlarını hangi kaydırma çubuğunun yapacağını yazıyoruz.
    canvas["yscrollcommand"] = y_scrollbar.set
    canvas["xscrollcommand"] = x_scrollbar.set

    # Kaydırma çubuklarını ekrana yerleştiriyoruz.
    y_scrollbar.pack(side="right", fill=Y)
    x_scrollbar.pack(side="bottom", fill=X)

    # Canvas widgetini de ekrana yerleştiriyoruz.
    canvas.pack(expand=True, fill=BOTH)

    # Canvas widgetinde etkili olacak bir çerçeve tanımlıyoruz.
    canvas.create_window((4, 4), window=sub_frame, anchor="nw")

    # Açılacak çerçevede hangi işlemin yapılacağını tanımlıyoruz.
    sub_frame.bind(
      sequence="<Configure>",
      func=lambda event: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox(ALL))
    )

    kayitolbutton = Button(frame, text=u"Kayıt Ol", command=lambda: anapanel().kayitolpanel())
    kayitolbutton.pack()

    aracizgi = Label(frame)
    aracizgi.config(text=u"==============================")
    aracizgi.pack()

    girisyapbutton = Button(frame, text=u"Giriş Yap", command=lambda: anapanel().girisyappanel())
    girisyapbutton.pack()

    aracizgi = Label(frame)
    aracizgi.config(text=u"==============================")
    aracizgi.pack()

    global sonuc
    sonuc = Label(frame)
    sonuc.config(text=u"")
    sonuc.pack()

    anapanelgirispanel.mainloop()


anapanel().anapanelgiris()

Programı çalıştırınca şöyle bir ekran görmeniz gerekiyor.
2020-03-02 16-45-28 ekran görüntüsü

teşekkrü ederim bu bir örnekti ileride görürsünüz inşallah

Rica ederim, kolay gelsin. Beni yanlış anlamayın lütfen…

1 Beğeni

estağfurullah efendim dilerseniz sizinle gerçek hayatta tanımak ve projeme yardımcı olmanızı dilerim canı gönülden

File "adminpaneli.py", line 722
  kullaniciekle = Button(frame, text=u"Kullanıcı Ekle", command=lambda:kullaniciislemleri().kullaniciekle())
                                                        ^
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level

ekledim ama bu sefer böyle hata almaktayım

Girinti hatası bu, girintiye dikkat edin.

Vaktimiz olduğunda buradan yardım etmeye çalışıyoruz. Siz nasıl bir yardımdan bahsediyorsunuz acaba?

1 Beğeni

Ben python pascal c ve c++ az çok orta derecede biliyorum veya bildiğimi zannediyorum herneyse bir veritabanı olan ve sunucusu olan heryerden erişilebilir heryerden ulaşılabilir komut haznesi kişinin hayali ve isteklerine kalmış bir şekilde bıraktım sesli asistan yapıyorum ama daha yeniyim admin paneli yaptım ama uzak mysql ekli değil sonrasına sunucu ile dosya alış veriş tranfer işlemleri falan kalıyor

def kullanicipaneli(self,):
	global sonuc1
	sonuc1.config(text=u"Kullanıcı Yönetim Paneli Açılmıştır.")
	kullaniciislemi = Tk()
	kullaniciislemi.title("Kullanıcı Yönetim Paneli")
	
	# Ana çerçevemiz
  frame = Frame(master=kullaniciislemi)
  frame.pack(expand=True, fill=BOTH)

  # Kaydırma işlemi için kullanılacak canvas
  canvas = Canvas(master=frame)

  # Canvas widgetinde açılacak yeni çerçeveyi
  # pack ile ekrana yerleştirmeyeceğiz.
  sub_frame = Frame(master=canvas)

  # Y ekseninin kaydırma çubuğu
  y_scrollbar = Scrollbar(master=frame)
  y_scrollbar["orient"] = VERTICAL
  y_scrollbar["command"] = canvas.yview

  # X ekseninin kaydırma çubuğu
  x_scrollbar = Scrollbar(master=frame)
  x_scrollbar["orient"] = HORIZONTAL
  x_scrollbar["command"] = canvas.xview

  # Canvas'ta yer alacak kaydırma çubuklarının
  # komutlarını hangi kaydırma çubuğunun yapacağını yazıyoruz.
  canvas["yscrollcommand"] = y_scrollbar.set
  canvas["xscrollcommand"] = x_scrollbar.set

  # Kaydırma çubuklarını ekrana yerleştiriyoruz.
  y_scrollbar.pack(side="right", fill=Y)
  x_scrollbar.pack(side="bottom", fill=X)

  # Canvas widgetini de ekrana yerleştiriyoruz.
  canvas.pack(expand=True, fill=BOTH)

  # Canvas widgetinde etkili olacak bir çerçeve tanımlıyoruz.
  canvas.create_window((4, 4), window=sub_frame, anchor="nw")

  # Açılacak çerçevede hangi işlemin yapılacağını tanımlıyoruz.
  sub_frame.bind(
  	sequence="<Configure>",
  	func=lambda event: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox(ALL))
  	)
	
	im.execute('SELECT * FROM kullanici')
	account = im.fetchall()
	for kullanici in account:
		kullaniciid1 = kullanici[0]
		kullaniciid = int(kullaniciid1)
		kullaniciadi = kullanici[1]
		kullanicisoyadi = kullanici[2]
		kullanicicinsiyet = kullanici[3]
		kullaniciyasadigiil = kullanici[4]
		kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisi = kullanici[5]
		kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno1 = kullanici[6]
		kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno = int(kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno1)
		kullanicirumuz = kullanici[7]
		kullanicisifre = kullanici[8]
		kullanicikayittarihi = kullanici[9]

		kullanicibilgileriyazi = Label(frame)
		kullanicibilgileriyazi.config(text=u"Kullanıcı Rumuz : " + kullanicirumuz + "\nKullanıcı Şifresi : " + kullanicisifre + "\nKullanıcı İd : "+ str(kullaniciid) + "\nKullanıcı Adı : " + kullaniciadi + "\nKullanıcı Soyadı : " + kullanicisoyadi + "\nKullanıcı Cinsiyeti : " + kullanicicinsiyet + "\nKullanıcı Yaşadığı İli : " + kullaniciyasadigiil + "\nKullanıcı Olağan Üstü Durumda Aranacak Kişinin İsmi : " + kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisi + "\nKullanıcı Olağan Üstü Durumda Aranacak Kişinin Tel No : " + str(kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno) + "\nKullanıcı Şifresi : " + kullanicisifre + "\nKayıt Olduğu Tarih : " + unicode(kullanicikayittarihi))
		kullanicibilgileriyazi.pack()
		aracizgi = Label(frame)
		aracizgi.config(text=u"==============================")
		aracizgi.pack()

	kullaniciekle = Button(kullaniciislemi, text=u"Kullanıcı Ekle", command=lambda:kullaniciislemleri().kullaniciekle())
	kullaniciekle.pack()

	aracizgi = Label(kullaniciislemi)
	aracizgi.config(text=u"==============================")
	aracizgi.pack()

	kullaniciduzenle = Button(kullaniciislemi, text=u"Kullanıcı Düzenle", command=lambda:kullaniciislemleri().kullaniciduzenle())
	kullaniciduzenle.pack()

	aracizgi = Label(kullaniciislemi)
	aracizgi.config(text=u"==============================")
	aracizgi.pack()

	kullanicisil = Button(kullaniciislemi, text=u"Kullanıcı Sil", command=lambda:kullaniciislemleri().kullanicisil())
	kullanicisil.pack()

	global sonuc2
	sonuc2 = Label(kullaniciislemi)
	sonuc2.config(text=u"")
	sonuc2.pack()

	kullaniciislemi.mainloop()

sizin başınızı ağrıtıyorum özür dilerim

 File "adminpaneli.py", line 699
  im.execute('SELECT * FROM kullanici')
  ^
IndentationError: unexpected indent

hatası veriyor yukarıdaki kod

Yine girinti hatası, girintiye dikkat edin.

#!/usr/bin/env python3.7
# -*- coding: utf-8 -*-

def kullanicipaneli(self, ):
  global sonuc1
  sonuc1.config(text=u"Kullanıcı Yönetim Paneli Açılmıştır.")
  kullaniciislemi = Tk()
  kullaniciislemi.title("Kullanıcı Yönetim Paneli")


# Ana çerçeve
frame = Frame(master=kullaniciislemi)
frame.pack(expand=True, fill=BOTH)

# Kaydırma işlemi için kullanılacak canvas
canvas = Canvas(master=frame)

# Canvas widgetinde açılacak yeni çerçeveyi
# pack ile ekrana yerleştirmeyeceğiz.
sub_frame = Frame(master=canvas)

# Y ekseninin kaydırma çubuğu
y_scrollbar = Scrollbar(master=frame)
y_scrollbar["orient"] = VERTICAL
y_scrollbar["command"] = canvas.yview

# X ekseninin kaydırma çubuğu
x_scrollbar = Scrollbar(master=frame)
x_scrollbar["orient"] = HORIZONTAL
x_scrollbar["command"] = canvas.xview

# Canvas'ta yer alacak kaydırma çubuklarının
# komutlarını hangi kaydırma çubuğunun yapacağını yazıyoruz.
canvas["yscrollcommand"] = y_scrollbar.set
canvas["xscrollcommand"] = x_scrollbar.set

# Kaydırma çubuklarını ekrana yerleştiriyoruz.
y_scrollbar.pack(side="right", fill=Y)
x_scrollbar.pack(side="bottom", fill=X)

# Canvas widgetini de ekrana yerleştiriyoruz.
canvas.pack(expand=True, fill=BOTH)

# Canvas widgetinde etkili olacak bir çerçeve tanımlıyoruz.
canvas.create_window((4, 4), window=sub_frame, anchor="nw")

# Açılacak çerçevede hangi işlemin yapılacağını tanımlıyoruz.
sub_frame.bind(
  sequence="<Configure>",
  func=lambda event: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox(ALL))
)

im.execute('SELECT * FROM kullanici')
account = im.fetchall()
for kullanici in account:
  kullaniciid1 = kullanici[0]
  kullaniciid = int(kullaniciid1)
  kullaniciadi = kullanici[1]
  kullanicisoyadi = kullanici[2]
  kullanicicinsiyet = kullanici[3]
  kullaniciyasadigiil = kullanici[4]
  kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisi = kullanici[5]
  kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno1 = kullanici[6]
  kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno = int(kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno1)
  kullanicirumuz = kullanici[7]
  kullanicisifre = kullanici[8]
  kullanicikayittarihi = kullanici[9]

  kullanicibilgileriyazi = Label(frame)
  kullanicibilgileriyazi.config(
    text=u"Kullanıcı Rumuz : " + kullanicirumuz + "\nKullanıcı Şifresi : " + kullanicisifre + "\nKullanıcı İd : " + str(
      kullaniciid) + "\nKullanıcı Adı : " + kullaniciadi + "\nKullanıcı Soyadı : " + kullanicisoyadi + "\nKullanıcı Cinsiyeti : " + kullanicicinsiyet + "\nKullanıcı Yaşadığı İli : " + kullaniciyasadigiil + "\nKullanıcı Olağan Üstü Durumda Aranacak Kişinin İsmi : " + kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisi + "\nKullanıcı Olağan Üstü Durumda Aranacak Kişinin Tel No : " + str(
      kullaniciolaganustuiletisimkurulacakkisitelno) + "\nKullanıcı Şifresi : " + kullanicisifre + "\nKayıt Olduğu Tarih : " + unicode(
      kullanicikayittarihi))
  kullanicibilgileriyazi.pack()
  aracizgi = Label(frame)
  aracizgi.config(text=u"==============================")
  aracizgi.pack()

kullaniciekle = Button(kullaniciislemi, text=u"Kullanıcı Ekle", command=lambda: kullaniciislemleri().kullaniciekle())
kullaniciekle.pack()

aracizgi = Label(kullaniciislemi)
aracizgi.config(text=u"==============================")
aracizgi.pack()

kullaniciduzenle = Button(
  kullaniciislemi, 
  text=u"Kullanıcı Düzenle",
  command=lambda: kullaniciislemleri().kullaniciduzenle()
)
kullaniciduzenle.pack()

aracizgi = Label(kullaniciislemi)
aracizgi.config(text=u"==============================")
aracizgi.pack()

kullanicisil = Button(kullaniciislemi, text=u"Kullanıcı Sil", command=lambda: kullaniciislemleri().kullanicisil())
kullanicisil.pack()

global sonuc2
sonuc2 = Label(kullaniciislemi)
sonuc2.config(text=u"")
sonuc2.pack()

kullaniciislemi.mainloop()

İnşallah zaman içerisinde programınızı tamamlarsınız.