Tkinter'da Entry'nin içeriğini sabitlemek

selamlar ben Entry bölümüne ismi çekmek ve bu ismi değişmemesini istiyorum nasıl yapabilirim?

Biraz daha açar mısınız, isim çekmek ne oluyor? Kullanıcının isim girmesi mi?

açıklayayım efendim şimdi kullanıcı zaten giriş yapıyor tekrar isim soy isim yazdırtmanın mantalitesi yok bence o yüzden entry bölümüne veritabanında bulunan o kullanıcının ismini yazdırtmak amacım

oradamısınız? sorum bu

İlk girişten sonra hesap bilgileri girilmeyecekse giriş kısmına da gerek yok?

Veritabanınızı bilmiyoruz, kodunuzu da atın istiyorsanız.

hemen atıyorum

#/usr/bin/env Python3
#-*-coding:utf-8-*-

from io import open
import time
import datetime
from datetime import date
import os
import sys

from tkinter import *

import sqlite3

connection = sqlite3.connect("muhasebe.sql")

cursor = connection.cursor()

def musterialisveris():
	alisverispanel = Tk()
	alisverispanel.title("Müşteri Alışveriş Paneli")
	alisverispanel.resizable(FALSE,FALSE)
	alisverispanel.geometry("550x500")

	l = Label(alisverispanel)
	l.config(text=u"Ürün Kategorileri")
	l.grid(row=0,column=0)

	
	
	alisverispanel.mainloop()

def musterigiriskontrol():
	hizno = hiznos.get()
	hizsifre = hizsifres.get()
	find_user = ("SELECT * FROM musteriusers WHERE musterihizno = '"+hizno+"' AND musterihizsifre ='"+hizsifre+"'")
	cursor.execute(find_user)
	giris = cursor.fetchall()
	if giris:
		find_user = ("SELECT * FROM musteriusers WHERE musterihizno = '"+hizno+"' AND musterihizsifre ='"+hizsifre+"'")
		cursor.execute(find_user)
		for row in cursor.fetchall():
			panel1 = Tk()
			panel1.title(f"Hoşgeldiniz {row[3]} {row[4]}")
			panel1.resizable(FALSE,FALSE)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"Müşteri Hizmet Nosu : ")
			l.grid(row=0,column=0)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"%s" % row[1])
			l.grid(row=0,column=1)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"Müşteri Doğum Tarihi : ")
			l.grid(row=1,column=0)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"%s" % row[5])
			l.grid(row=1,column=1)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"Müşteri Adresi : ")
			l.grid(row=2,column=0)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"%s" % row[6])
			l.grid(row=2,column=1)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"Müşteri Tel Numarası : ")
			l.grid(row=3,column=0)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"+90%s" % row[7])
			l.grid(row=3,column=1)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"Müşteri Sisteme Kayıt Tarihi : ")
			l.grid(row=4,column=0)

			l = Label(panel1)
			l.config(text=u"%s" % row[8])
			l.grid(row=4,column=1)

			b1 = Button(panel1,text=u"Alış Veriş Yap",command=musterialisveris)
			b1.grid(row=5,column=1)

			panel1.mainloop()

	else:
		print("Giriş Başarısız")


def musterigirispanel():
	panel = Tk()
	panel.title("Müşteri Giriş Paneli")
	panel.resizable(FALSE,FALSE)
	
	l = Label(panel)
	l.config(text=u"Müşteri Hizmet Nosu Giriniz : ")
	l.grid(row=0,column=0)

	global hiznos

	hiznos = Entry(panel)
	hiznos.grid(row=0,column=1)


	l = Label(panel)
	l.config(text=u"Müşteri Hizmet Şifrenizi Giriniz : ")
	l.grid(row=1,column=0)

	global hizsifres

	hizsifres = Entry(panel,show="*")
	hizsifres.grid(row=1,column=1)

	b1 = Button(panel,text=u"Giriş Yap",command=musterigiriskontrol)
	b1.grid(row=2,column=1)

	panel.mainloop()

kodlar bunlar

ürün kategorilerin üstünde label ve entry koyacağım orasını hallederim ama entry içine bir veri çekmek ve bu veriyi sildirilmemesini sağlamak istiyorum

Girdiyi engellemeyi şu şekilde yapabilirsiniz:

from tkinter import *

root = Tk()

e = Entry()
e.insert(0, "İsminiz")
e["state"] = "disabled"
e.pack()

root.mainloop()

selamlar

bir sorum daha olacaktı müsadenizle?

#/usr/bin/env Python3
#--coding:utf-8--

#/usr/bin/env Python3
#--coding:utf-8--

from io import open
import time
import datetime
from datetime import date
import os
import sys

from tkinter import *

import sqlite3

connection = sqlite3.connect(“muhasebe.sql”)

cursor = connection.cursor()

def musterialisveris(musterihiznosu,musteriismi,musteriadresi,musteritelnosu,musteridogumtarihi):
alisverispanel = Tk()
alisverispanel.title(“Müşteri Alışveriş Paneli”)
alisverispanel.resizable(FALSE,FALSE)
alisverispanel.geometry(“1250x750”)

l = Label(alisverispanel)
l.config(text=u"Müşteri İsmi : ")
l.grid(row=0,column=0)

global musterihiznosu1
musterihiznosu1 = Entry(alisverispanel)
musterihiznosu1.insert(0, "%s" % musterihiznosu)
musterihiznosu1["state"] = "disabled"
musterihiznosu1.grid(row=0,column=1)

l = Label(alisverispanel)
l.config(text=u"Müşteri İsmi : ")
l.grid(row=1,column=0)

global isimsoyisim1
isimsoyisim1 = Entry(alisverispanel)
isimsoyisim1.insert(0, "%s" % musteriismi)
isimsoyisim1["state"] = "disabled"
isimsoyisim1.grid(row=1,column=1)

l = Label(alisverispanel)
l.config(text=u"Müşteri Doğum Tarihi : ")
l.grid(row=2,column=0)

global musteridogumtarihi1
musteridogumtarihi1 = Entry(alisverispanel)
musteridogumtarihi1.insert(0, "%s" % musteridogumtarihi)
musteridogumtarihi1["state"] = "disabled"
musteridogumtarihi1.grid(row=2,column=1)

l = Label(alisverispanel)
l.config(text=u"Müşteri Adresi : ")
l.grid(row=3,column=0)

global musteriadresi1
musteriadresi1 = Entry(alisverispanel)
musteriadresi1.insert(0, "%s" % musteriadresi)
musteriadresi1["state"] = "disabled"
musteriadresi1.grid(row=3,column=1)

l = Label(alisverispanel)
l.config(text=u"Ürün Katgeori Bölümü : ")
l.grid(row=0,column=2)

find_user = ("SELECT * FROM kategori")
cursor.execute(find_user)

listbox = Listbox(alisverispanel, height = 10,
	width = 15,
	bg = "grey",
	activestyle = 'dotbox',
	font = "Helvetica",
	fg = "yellow")
for row in cursor.fetchall():
	listbox.insert(END, "%s" % row[1])

listbox.grid(row=1,column=2)

alisverispanel.mainloop()

def musterigiriskontrol():
hizno = hiznos.get()
hizsifre = hizsifres.get()
find_user = (“SELECT * FROM musteriusers WHERE musterihizno = '”+hizno+“’ AND musterihizsifre ='”+hizsifre+“'”)
cursor.execute(find_user)
giris = cursor.fetchall()
if giris:
find_user = (“SELECT * FROM musteriusers WHERE musterihizno = '”+hizno+“’ AND musterihizsifre ='”+hizsifre+“'”)
cursor.execute(find_user)
for row in cursor.fetchall():
musteriismi = “%s %s” % (row[3],row[4])
musterihiznosu = row[1]
musteridogumtarihi = row[5]
musteriadresi = row[6]
musteritelnosu = row[7]
musterisistemekayittarihi = row[8]

		panel1 = Tk()
		panel1.title(f"Hoşgeldiniz {row[3]} {row[4]}")
		panel1.resizable(FALSE,FALSE)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"Müşteri Hizmet Nosu : ")
		l.grid(row=0,column=0)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"%s" % musterihiznosu)
		l.grid(row=0,column=1)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"Müşteri Doğum Tarihi : ")
		l.grid(row=1,column=0)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"%s" % musteridogumtarihi)
		l.grid(row=1,column=1)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"Müşteri Adresi : ")
		l.grid(row=2,column=0)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"%s" % musteriadresi)
		l.grid(row=2,column=1)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"Müşteri Tel Numarası : ")
		l.grid(row=3,column=0)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"+90%s" % musteritelnosu)
		l.grid(row=3,column=1)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"Müşteri Sisteme Kayıt Tarihi : ")
		l.grid(row=4,column=0)

		l = Label(panel1)
		l.config(text=u"%s" % musterisistemekayittarihi)
		l.grid(row=4,column=1)

		b1 = Button(panel1,text=u"Alış Veriş Yap",command=lambda:musterialisveris(musterihiznosu,musteriismi,musteriadresi,musteritelnosu,musteridogumtarihi))
		b1.grid(row=5,column=1)

		panel1.mainloop()

else:
	print("Giriş Başarısız")

def musterigirispanel():
panel = Tk()
panel.title(“Müşteri Giriş Paneli”)
panel.resizable(FALSE,FALSE)

l = Label(panel)
l.config(text=u"Müşteri Hizmet Nosu Giriniz : ")
l.grid(row=0,column=0)

global hiznos

hiznos = Entry(panel)
hiznos.grid(row=0,column=1)


l = Label(panel)
l.config(text=u"Müşteri Hizmet Şifrenizi Giriniz : ")
l.grid(row=1,column=0)

global hizsifres

hizsifres = Entry(panel,show="*")
hizsifres.grid(row=1,column=1)

b1 = Button(panel,text=u"Giriş Yap",command=musterigiriskontrol)
b1.grid(row=2,column=1)

panel.mainloop()

böyle bir kod var şuan önümde ve bu koda ben 1. kategoriyi seçtiğim zaman o kategoriye ait ürünü nasıl çağırabilirim ayrı bir listboxda

def musterialisveris(musterihiznosu,musteriismi,musteriadresi,musteritelnosu,musteridogumtarihi):
	alisverispanel = Tk()
	alisverispanel.title("Müşteri Alışveriş Paneli")
	alisverispanel.resizable(FALSE,FALSE)
	alisverispanel.geometry("1250x750")

	l = Label(alisverispanel)
	l.config(text=u"Müşteri İsmi : ")
	l.grid(row=0,column=0)

	global musterihiznosu1
	musterihiznosu1 = Entry(alisverispanel)
	musterihiznosu1.insert(0, "%s" % musterihiznosu)
	musterihiznosu1["state"] = "disabled"
	musterihiznosu1.grid(row=0,column=1)

	l = Label(alisverispanel)
	l.config(text=u"Müşteri İsmi : ")
	l.grid(row=1,column=0)

	global isimsoyisim1
	isimsoyisim1 = Entry(alisverispanel)
	isimsoyisim1.insert(0, "%s" % musteriismi)
	isimsoyisim1["state"] = "disabled"
	isimsoyisim1.grid(row=1,column=1)

	l = Label(alisverispanel)
	l.config(text=u"Müşteri Adresi : ")
	l.grid(row=2,column=0)

	global musteriadresi1
	musteriadresi1 = Entry(alisverispanel)
	musteriadresi1.insert(0, "%s" % musteriadresi)
	musteriadresi1["state"] = "disabled"
	musteriadresi1.grid(row=2,column=1)

	l = Label(alisverispanel)
	l.config(text=u"Ürün Katgeori Bölümü : ")
	l.grid(row=0,column=2)

	find_user = ("SELECT * FROM kategori")
	cursor.execute(find_user)

	listbox = Listbox(alisverispanel, height = 10,
		width = 15,
		bg = "grey",
		activestyle = 'dotbox',
		font = "Helvetica",
		fg = "yellow")

	listbox1 = Listbox(alisverispanel, height = 10,
		width = 15,
		bg = "grey",
		activestyle = 'dotbox',
		font = "Helvetica",
		fg = "yellow")

	for row in cursor.fetchall():
		kategoriid = row[0]
		listbox.insert(END, "%s" % row[1])
		find_user = ("SELECT * FROM urunler WHERE id='"+str(kategoriid)+"'")
		cursor.execute(find_user)
		for row1 in cursor.fetchall():
			listbox1.insert(END, "%s" % row[1])
	
	listbox.grid(row=1,column=2)

	listbox1.grid(row=2,column=2)

	alisverispanel.mainloop()

nasıl ayarlayacağım ikinci listboxu

barron abi bence kodunu tekrar düzenle
:D

abisi düzenledim bende hatasız çalışıyor

1 Beğeni

hayır
yani şu şekilde

def pprint(string):
    print(string)

benim sorunum onlar değil benim sorunum 1. listboxda herhangi bir kategoriyi seçince diğer listboxda o kategoriye ait ürünlerin gösterilmesini istiyorum

nasıl yapabilirm bu dediğimi

çözüm olarak nasıl yapabilirim sorusunu eklemıssınız eger çözümü bulmadıysanız şu şekilde sorunu çözebilirsiniz.
self.liste=[]
idx = self.listbox.curselection() //listboxtan secimi alıyor
for i in idx:
self.value = self.listbox.get(i) //her secimlerin içinde dolaşıp listeye atıyoruz
self.liste.append(self.value)

1 Beğeni