Tkinter'da entry'ye göre listbox yerleştirme

#/usr/bin/python

- *- coding: utf- 8 - *-

from Tkinter import *
import sqlite3 as db
from tkMessageBox import *
import sqlite3
from string import *
import time
#import math
import locale

class veri():

	def depoveriolustur(self,):
			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")

			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS DEPO (no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam)""")
			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS KATEGORİ (no,kategori_adi)""")
			vt.commit()

	def depoveriekle(self,):

		no = XGirisDepoVeriNo.get()
		barcode_no = XGirisDepoVeriBarcodeNo.get()
		urun_adi = XGirisDepoVeriAd.get()
		urun_kat = XGirisDepoVeriKat.get()
		urun_afiyat = XGirisDepoVeriStokAlisFiyat.get()
		  urun_sadet = XGirisDepoVeriStokAdet.get()
  			urun_skoli = XGirisDepoVeriStokKoli.get()
  			urun_kdv = XGirisDepoVeriKdv.get()
  			urun_stoplam = float(urun_sadet)*float(urun_skoli)
  			urun_toplam_afiyat = float(urun_afiyat)*float(urun_stoplam)
  			urun_toplam_kdv_afiyat = float(urun_toplam_afiyat)*float(urun_kdv)
  			urun_genel_toplam = float(urun_toplam_afiyat)+float(urun_toplam_kdv_afiyat)

  			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
  				print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
  					print("Bağlantı Başarısız!")
  			veritabani.execute("INSERT INTO DEPO (no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",(no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_toplam_afiyat,urun_kdv,urun_toplam_kdv_afiyat,urun_genel_toplam))
			vt.commit()
			showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriAd.get() + u" Kaydedildi.")

  		def depoverisil(self,):
  				
  				no = XGirisDepoVeriNo.get()

  				vt = db.connect('MARKET')
  				veritabani = vt.cursor()
  				if(vt):
  						print("Bağlantı Başarılı.")
  				else:
  						print("Bağlantı Başarısız!")
  				veritabani.execute("DELETE FROM DEPO WHERE no = ?",(no))

  				vt.commit()

  				showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriNo.get() + u" Silinmiştir.")

  		def depoverilistele(self,):

  				vt = db.connect('MARKET')
  				veritabani = vt.cursor()
  				if(vt):
  						print("Bağlantı Başarılı.")
  				else:
  						print("Bağlantı	Başarısız!")

  				veritabanii = veritabani.execute("SELECT * FROM DEPO")
  				for RowBirim in veritabanii:      
  					BirimList.insert(END, RowBirim)

  		def KategoriListele(self,):

  				vt = db.connect('MARKET')
  				veritabani = vt.cursor()
  				if(vt):
  						print("Bağlantı Başarılı.")
  				else:
  						print("Bağlantı	Başarısız!")

  				veritabaniii = veritabani.execute("SELECT * FROM KATEGORİ")
  				for RowBirim in veritabaniii:      
  					BirimList.insert(END, RowBirim[1])

  		def depoveriguncelle(self,):
  			
  			no = XGirisDepoVeriNo.get()
  			barcode_no = XGirisDepoVeriBarcodeNo.get()
  			urun_adi = XGirisDepoVeriAd.get()
  			urun_kat = XGirisDepoVeriKat.get()
  			urun_afiyat = XGirisDepoVeriStokAlisFiyat.get()

urun_sadet = XGirisDepoVeriStokAdet.get()
urun_skoli = XGirisDepoVeriStokKoli.get()
urun_kdv = XGirisDepoVeriKdv.get()
urun_atoplam = float(urun_sadet)*float(urun_skoli)
urun_toplam_sfiyat = float(urun_afiyat)*float(urun_stoplam)
urun_toplam_kdv_afiyat = float(urun_toplam_afiyat)*float(urun_kdv)
urun_genel_toplam = float(urun_toplam_afiyat)+float(urun_toplam_kdv_afiyat)
degisecek_bolum = “no”
degisecek_bolum2 = “barcode_no”
degisecek_bolum3 = “urun_adi”
degisecek_bolum4 = “urun_kat”
degisecek_bolum5 = “urun_afiyat”
degisecek_bolum6 = “urun_sadet”
degisecek_bolum7 = “urun_skoli”
degisecek_bolum8 = “urun_kdv”
degisecek_bolum9 = “urun_stoplam”
degisecek_bolum10 = “urun_toplam_afiyat”
degisecek_bolum11 = “urun_toplam_kdv_afiyat”
degisecek_bolum12 = “urun_genel_toplam”
vt = db.connect(‘MARKET’)
veritabani = vt.cursor()
if(vt):
print(“Bağlantı Başarılı.”)
else:
print(“Bağlantı Başarısız!”)
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum), (no,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum2), (barcode_no, no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum3), (urun_adi,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum4), (urun_kat,no))

veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum5), (urun_afiyat,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum6), (urun_sadet,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum7), (urun_skoli,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum8), (urun_kdv,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum9), (urun_stoplam,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum10), (urun_toplam_afiyat,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum11), (urun_toplam_kdv_afiyat,no))
veritabani.execute(“UPDATE DEPO SET {} = ? WHERE no = ?”.format(degisecek_bolum12), (urun_genel_toplam,no))
vt.commit()
showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisDepoVeriAd.get() + u" Güncellendi.")

class veri2():

	def musteriveriolustur(self,):
			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
				print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")

			veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS MUSTERİLER (no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres)""")
			vt.commit()

	def musteriveriekle(self,):

		no = XGirisMusteriVeriNo.get()
		musteri_adi = XGirisMusteriVeriAd.get()
		musteri_soyadi = XGirisMusteriVeriSoyAd.get()
		musteri_cep_no = XGirisMusteriVeriCepNo.get()
		musteri_ev_no = XGirisMusteriVeriEvNo.get()
		musteri_ev_adres = XGirisMusteriVeriEvAdres.get()
		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
				print("Bağlantı Başarısız!")
		veritabani.execute("INSERT INTO MUSTERİLER (no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres) VALUES(?,?,?,?,?,?)",(no,musteri_adi,musteri_soyadi,musteri_cep_no,musteri_ev_no,musteri_ev_adres))
		vt.commit()
		showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriAd.get() + u" Kaydedildi.")

	def musteriverisil(self,):
			
			no = XGirisMusteriVeriNo.get()

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı Başarısız!")
			veritabani.execute("DELETE FROM MUSTERİLER WHERE no = ?",(no))

			vt.commit()

			showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriNo.get() + u" Silinmiştir.")

	def musteriverilistele(self,):

			vt = db.connect('MARKET')
			veritabani = vt.cursor()
			if(vt):
					print("Bağlantı Başarılı.")
			else:
					print("Bağlantı	Başarısız!")

			veritabanii = veritabani.execute("SELECT * FROM MUSTERİLER")
			for RowBirim in veritabanii:      
				BirimList.insert(END, RowBirim)

paragraf girintisi 4 boşluktan oluşan, önceden biçimlendirilen yazı
def musteriveriguncelle(self,):

		no = XGirisMusteriVeriNo.get()
		musteri_adi = XGirisMusteriVeriAd.get()
		musteri_soyadi = XGirisMusteriVeriSoyAd.get()
		musteri_cep_no = XGirisMusteriVeriCepNo.get()
		musteri_ev_no = XGirisMusteriVeriEvNo.get()
		musteri_ev_adres = XGirisMusteriVeriEvAdres.get()
		degisecek_bolum = "no"
		degisecek_bolum2 = "musteri_adi"
		degisecek_bolum3 = "musteri_soyadi"
		degisecek_bolum4 = "musteri_cep_no"
		degisecek_bolum5 = "musteri_ev_no"
		degisecek_bolum6 = "musteri_ev_adres"
		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı.")
		else:
				print("Bağlantı Başarısız!")
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum), (no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum2), (musteri_adi, no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum3), (musteri_soyadi,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum4), (musteri_cep_no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum5), (musteri_ev_no,no))
		veritabani.execute("UPDATE MUSTERİLER SET {} = ? WHERE no = ?".format(degisecek_bolum6), (musteri_ev_adres,no))
		vt.commit()
		showinfo(u"İşlem Tamamlandı", XGirisMusteriVeriAd.get() + u" Güncellendi.")

def BirimBul():
global BirimList
def BirimYaz(self,):
XGirisDepoVeriKat.set(BirimList.get(BirimList.curselection()))
PenBirimBul.destroy()
PenBirimBul=Toplevel(ana)
PenBirimBul.title(u"Birim seçin…")
PenBirimBul.wm_attributes("-topmost", 1)
PenBirimBul.focus()
BirimList=Listbox(PenBirimBul)
BirimSbar=Scrollbar(PenBirimBul)
BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
BirimList.pack(side=LEFT)
BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
BirimList.bind("", BirimYaz)
database.KategoriListele()

def NumaratorDepoVeriStokAdet():
Numarator(XGirisDepoVeriStokAdet)
def NumaratorDepoVeriStokKoli():
Numarator(XGirisDepoVeriStokKoli)
def NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat():
Numarator(XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
def NumaratorDepoVeriStokKdv():
Numarator(XGirisDepoVeriKdv)
def NumaratorMusteriVeriCepNo():
Numarator(XGirisMusteriVeriCepNo)
def NumaratorMusteriVeriEvNo():
Numarator(XGirisMusteriVeriEvNo)

def frame(root, side):
w = Frame(root)
w.pack(side=side, expand=YES, fill=BOTH)
return w

def button(root, side, text, command=None):
w = Button(root, text=text, command=command)
w.pack(side=side, expand=YES, fill=BOTH)
return w

def Numarator(Gelen):
def Sil():
display.set("")

def Goster():
try:
Gelen.set(eval(display.get()))
PenX.destroy()
except:
showinfo(u"Hata", u"Hatalý Giriþ!")

PenX=Toplevel(ana)
PenX.title(u"Birim seçin…")
PenX.wm_attributes("-topmost", 1)
PenX.focus()
global display
display = StringVar()
Entry(PenX, relief=SUNKEN, textvariable=display, state=“readonly”).pack(side=TOP, expand=YES, fill=BOTH)

for key in (“123”, “456”, “789”, “0.”):
keyF = frame(PenX, TOP)
for char in key:
button(keyF, LEFT, char, lambda w=display, c=char: w.set(w.get() + c))
clearF = frame(PenX, TOP)

button(clearF, LEFT, ‘Sil’, Sil)

clearG = frame(PenX, BOTTOM)
button(clearG, LEFT, ‘Tamam’, Goster)

def DepoVeriEkle():
global BirimList
PenDepoVeriEkle = Toplevel(ana)
PenDepoVeriEkle.transient(ana)
PenDepoVeriEkle.focus()
PenDepoVeriEkle.title(u"Depo Veri Ekleme Bölümü")
PenDepoVeriEkle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriEkle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#***Depo Veri Ekle
#-DepoVeriNo
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Sıra Numarası Giriniz : “).grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriEkle, textvariable=XGirisDepoVeriNo, state = NORMAL)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisDepoVeriBarcodeNo
XGirisDepoVeriBarcodeNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Barkod Numarası Giriniz : “).grid(row=1, sticky=W)
GirisDepoVeriBarcodeNo=Entry(PenDepoVeriEkle,textvariable=XGirisDepoVeriBarcodeNo)
GirisDepoVeriBarcodeNo.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriAd
XGirisDepoVeriAd = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Adı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisDepoVeriAd=Entry(PenDepoVeriEkle,textvariable=XGirisDepoVeriAd)
GirisDepoVeriAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriKat
global XGirisDepoVeriKat
XGirisDepoVeriKat = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Kategori Bölümü Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriKat=Entry(PenDepoVeriEkle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKat)
GirisDepoVeriKat.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriKat=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = BirimBul).grid(row=3, column=2)
#-DepoVeriStokAdet
global XGirisDepoVeriStokAdet
XGirisDepoVeriStokAdet = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Stok Adedi Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAdet)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=4, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = NumaratorDepoVeriStokAdet).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriStokKoli
XGirisDepoVeriStokKoli = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Stok Kolisi Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisDepoVeriStokKoli=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokKoli)
GirisDepoVeriStokKoli.grid(row=5, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…”,command = NumaratorDepoVeriStokKoli).grid(row=5, column=2)
#-DepoVeriStokAlisFiyat
global XGirisDepoVeriStokAlisFiyat
XGirisDepoVeriStokAlisFiyat = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Alış Fiyatı Giriniz : “).grid(row=6, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat=Entry(PenDepoVeriEkle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat.grid(row=6, column=1)
BtGirisStokAlisFiyat=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…",command =NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat).grid(row=6, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriKdv
XGirisDepoVeriKdv = StringVar()
Label(PenDepoVeriEkle, text=u"Depo Ürün Kdv Oranı Giriniz : “).grid(row=7, sticky=W)
GirisDepoVeriKdv=Entry(PenDepoVeriEkle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKdv)
GirisDepoVeriKdv.grid(row=7, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriEkle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKdv).grid(row=7, column=2)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriEkle, text=u"Ürünü Depoya Ekle", command = lambda:database.depoveriekle()).grid(row=8, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriSil():
PenDepoVeriSil = Toplevel(ana)
PenDepoVeriSil.transient(ana)
PenDepoVeriSil.focus()
PenDepoVeriSil.title(u"Depo Veri Silme Bölümü")
PenDepoVeriSil.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriSil.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriSil, text=u"Depo Ürün Sıra Numarasını Giriniz : “).grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriSil,textvariable=XGirisDepoVeriNo)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriSil, text=u"Ürünü Depodan Kaldır”, command = lambda:database.depoverisil()).grid(row=1, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriGuncelle():
global BirimList
PenDepoVeriGuncelle = Toplevel(ana)
PenDepoVeriGuncelle.transient(ana)
PenDepoVeriGuncelle.focus()
PenDepoVeriGuncelle.title(u"Depo Veri Güncelleme Bölümü")
PenDepoVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriGuncelle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriNo
global XGirisDepoVeriNo
XGirisDepoVeriNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
GirisDepoVeriNo=Entry(PenDepoVeriGuncelle, textvariable=XGirisDepoVeriNo, state = NORMAL)
GirisDepoVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisDepoVeriBarcodeNo
XGirisDepoVeriBarcodeNo = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Barkod Numarası Giriniz : ").grid(row=1, sticky=W)
GirisDepoVeriBarcodeNo=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriBarcodeNo)
GirisDepoVeriBarcodeNo.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisDepoVeriAd
XGirisDepoVeriAd = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Adı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisDepoVeriAd=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriAd)
GirisDepoVeriAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriKat
global XGirisDepoVeriKat
XGirisDepoVeriKat = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Kategori Bölümü Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriKat=Entry(PenDepoVeriGuncelle,textvariable=XGirisDepoVeriKat)
GirisDepoVeriKat.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriKat=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…”,command = BirimBul).grid(row=3, column=2)

#-DepoVeriStokAdet
global XGirisDepoVeriStokAdet
XGirisDepoVeriStokAdet = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Stok Adedi Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAdet)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=4, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokAdet).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriStokKoli
XGirisDepoVeriStokKoli = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Stok Kolisi Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisDepoVeriStokKoli=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokKoli)
GirisDepoVeriStokKoli.grid(row=5, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKoli).grid(row=5, column=2)
#-DepoVeriStokAlisFiyat
global XGirisDepoVeriStokAlisFiyat
XGirisDepoVeriStokAlisFiyat = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Alış Fiyatı Giriniz : “).grid(row=6, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat=Entry(PenDepoVeriGuncelle,state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriStokAlisFiyat)
GirisDepoVeriStokAlisFiyat.grid(row=6, column=1)
BtGirisStokAlisFiyat=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command =NumaratorDepoVeriStokAlisFiyat).grid(row=6, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisDepoVeriKdv
XGirisDepoVeriKdv = StringVar()
Label(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Depo Ürün Kdv Oranı Giriniz : “).grid(row=7, sticky=W)
GirisDepoVeriKdv=Entry(PenDepoVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisDepoVeriKdv)
GirisDepoVeriKdv.grid(row=7, column=1)
BtGirisStokKoli=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u”…",command = NumaratorDepoVeriStokKdv).grid(row=7, column=2)
BtKaydet=Button(PenDepoVeriGuncelle, text=u"Ürünü Güncelle", command = lambda:database.depoveriguncelle()).grid(row=8, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def DepoVeriListele():
global BirimList
PenDepoVeriListele = Toplevel(ana)
PenDepoVeriListele.transient(ana)
PenDepoVeriListele.focus()
PenDepoVeriListele.title(u"Depo Veri Listeleme Bölümü")
PenDepoVeriListele.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenDepoVeriListele.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
PenDepoVeriListele.wm_attributes("-topmost", 1)
BirimList=Listbox(PenDepoVeriListele,width=1000, height=100,)
BirimSbar=Scrollbar(PenDepoVeriListele)
BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
BirimList.pack(side=LEFT)
BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
database.depoverilistele()

class Musteriler():
def MusterilerEkle(self,):
PenMusterilerVeriGuncelle = Toplevel(ana)
PenMusterilerVeriGuncelle.transient(ana)
PenMusterilerVeriGuncelle.focus()
PenMusterilerVeriGuncelle.title(u"Müşteri Ekleme Bölümü")
PenMusterilerVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenMusterilerVeriGuncelle.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#-DepoVeriNo
global XGirisMusteriVeriNo
XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, textvariable=XGirisMusteriVeriNo, state = NORMAL)
GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
#-DepoVeriBarcodeNo
global XGirisMusteriVeriAd
XGirisMusteriVeriAd = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Adı Giriniz : “).grid(row=1, sticky=W)
GirisMusteriVeriAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriAd)
GirisMusteriVeriAd.grid(row=1, column=1)
#-DepoVeriAd
global XGirisMusteriVeriSoyAd
XGirisMusteriVeriSoyAd = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Soyadı Giriniz : “).grid(row=2, sticky=W)
GirisMusteriVeriSoyAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriSoyAd)
GirisMusteriVeriSoyAd.grid(row=2, column=1)
#-DepoVeriStokAdet
global XGirisMusteriVeriCepNo
XGirisMusteriVeriCepNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Cep Telefon Numarası Giriniz : “).grid(row=3, sticky=W)
GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriCepNo)
GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=3, column=1)
BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u”…”,command = NumaratorMusteriVeriCepNo).grid(row=3, column=2)
#-DepoVeriStokKoli
global XGirisMusteriVeriEvNo
XGirisMusteriVeriEvNo = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Tel Telefon Numarası Giriniz : “).grid(row=4, sticky=W)
GirisMusteriVeriEvNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriEvNo)
GirisMusteriVeriEvNo.grid(row=4, column=1)
BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u”…”,command = NumaratorMusteriVeriEvNo).grid(row=4, column=2)
#-DepoVeriKat
global XGirisMusteriVeriEvAdres
XGirisMusteriVeriEvAdres = StringVar()
Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Adresini Giriniz : “).grid(row=5, sticky=W)
GirisMusteriVeriEvAdres=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriEvAdres)
GirisMusteriVeriEvAdres.grid(row=5, column=1)
BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteriyi Ekle”, command = lambda:database2.musteriveriekle()).grid(row=6, column=1, sticky=NSEW, pady=3)

def MusterilerSil(self,):
	PenMusterilerVeriSil = Toplevel(ana)
	PenMusterilerVeriSil.transient(ana)
	PenMusterilerVeriSil.focus()
	PenMusterilerVeriSil.title(u"Müşteri Silme Bölümü")
	PenMusterilerVeriSil.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenMusterilerVeriSil.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
	#-DepoVeriAd
	global XGirisMusteriVeriNo
	XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriSil, text=u"Müşteri Sıra Numarasını Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
	GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriSil,textvariable=XGirisMusteriVeriNo)
	GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
	BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriSil, text=u"Müşteriyi Kaldır", command = lambda:database2.musteriverisil()).grid(row=1, column=1, sticky=NSEW, pady=3)  

def MusterilerGuncelle(self,):
	PenMusterilerVeriGuncelle = Toplevel(ana)
	PenMusterilerVeriGuncelle.transient(ana)
	PenMusterilerVeriGuncelle.focus()
	PenMusterilerVeriGuncelle.title(u"Müşteri Güncelleme Bölümü")
	PenMusterilerVeriGuncelle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenMusterilerVeriGuncelle.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
	#-DepoVeriNo
	global XGirisMusteriVeriNo
	XGirisMusteriVeriNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Sıra Numarası Giriniz : ").grid(row=0, sticky=W)
	GirisMusteriVeriNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, textvariable=XGirisMusteriVeriNo, state = NORMAL)
	GirisMusteriVeriNo.grid(row=0, column=1)
	#-DepoVeriBarcodeNo
	global XGirisMusteriVeriAd
	XGirisMusteriVeriAd = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Adı Giriniz : ").grid(row=1, sticky=W)
	GirisMusteriVeriAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriAd)
	GirisMusteriVeriAd.grid(row=1, column=1)
	#-DepoVeriAd
	global XGirisMusteriVeriSoyAd
	XGirisMusteriVeriSoyAd = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Soyadı Giriniz : ").grid(row=2, sticky=W)
	GirisMusteriVeriSoyAd=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriSoyAd)
	GirisMusteriVeriSoyAd.grid(row=2, column=1)
	#-DepoVeriStokAdet
	global XGirisMusteriVeriCepNo
	XGirisMusteriVeriCepNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Cep Telefon Numarası Giriniz : ").grid(row=3, sticky=W)
	GirisDepoVeriStokAdet=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriCepNo)
	GirisDepoVeriStokAdet.grid(row=3, column=1)
	BtGirisDepoVeriStokAdet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"...",command = NumaratorMusteriVeriCepNo).grid(row=3, column=2) 
	#-DepoVeriStokKoli
	global XGirisMusteriVeriEvNo
	XGirisMusteriVeriEvNo = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Tel Telefon Numarası Giriniz : ").grid(row=4, sticky=W)
	GirisMusteriVeriEvNo=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle, state=DISABLED,textvariable=XGirisMusteriVeriEvNo)
	GirisMusteriVeriEvNo.grid(row=4, column=1)
	BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"...",command = NumaratorMusteriVeriEvNo).grid(row=4, column=2) 
	#-DepoVeriKat
	global XGirisMusteriVeriEvAdres
	XGirisMusteriVeriEvAdres = StringVar()
	Label(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteri Ev Adresini Giriniz : ").grid(row=5, sticky=W)
	GirisMusteriVeriEvAdres=Entry(PenMusterilerVeriGuncelle,textvariable=XGirisMusteriVeriEvAdres)
	GirisMusteriVeriEvAdres.grid(row=5, column=1)
	BtKaydet=Button(PenMusterilerVeriGuncelle, text=u"Müşteriyi Güncelle", command = lambda:database2.musteriveriguncelle()).grid(row=6, column=1, sticky=NSEW, pady=3)  

def MusterilerListele(self,):
	global BirimList
	PenMusterilerVeriListele = Toplevel(ana)
	PenMusterilerVeriListele.transient(ana)
	PenMusterilerVeriListele.focus()
	PenMusterilerVeriListele.title(u"Müşteri Listeleme Bölümü")
	PenMusterilerVeriListele.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenMusterilerVeriListele.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
	PenMusterilerVeriListele.wm_attributes("-topmost", 1)
	BirimList=Listbox(PenMusterilerVeriListele,width=1000, height=100,)
	BirimSbar=Scrollbar(PenMusterilerVeriListele)
	BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
	BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
	BirimList.pack(side=LEFT)
	BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)       
	database2.musteriverilistele()

def MusteriBul():
global BirimList
def BirimYaz(self,):
XGirisSatisMusteri.set(BirimList.get(BirimList.curselection()))
PenBirimBul.destroy()
PenBirimBul=Toplevel(ana)
PenBirimBul.title(u"Müşteri seçin…")
PenBirimBul.wm_attributes("-topmost", 1)
PenBirimBul.focus()
BirimList=Listbox(PenBirimBul)
BirimSbar=Scrollbar(PenBirimBul)
BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
BirimList.pack(side=LEFT)
BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
BirimList.bind("", BirimYaz)
database3.sicaksatisverimusteri()

class veri3():
def sicaksatisveriolustur(self,):

	vt = db.connect('MARKET')
	veritabani = vt.cursor()
	if(vt):
		print("Bağlantı Başarılı.")
	else:
			print("Bağlantı Başarısız!")

	veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS SICAKSATIS (no,barcode_no,urun_adi,urun_sfiyat,musteri_adi)""")
	veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS SOGUKSATIS (no,barcode_no,urun_adi,urun_sfiyat,musteri_adi)""")
	vt.commit()
def sicaksatisverimusteri(self,):
	vt = db.connect('MARKET')
	veritabani = vt.cursor()
	if(vt):
		print("Bağlantı Başarılı.")
	else:
		print("Bağlantı	Başarısız!")

	veritabaniiii = veritabani.execute("SELECT * FROM MUSTERİLER")
	for RowBirim in veritabaniiii:      
		BirimList.insert(END, RowBirim[1])

class sicaksatis():
def sicaksatisbolum1(self,):
PenSatisVeriBolumu = Toplevel(ana)
PenSatisVeriBolumu.transient(ana)
PenSatisVeriBolumu.focus()
PenSatisVeriBolumu.title(u"Sıcak Satış Bölümü")
PenSatisVeriBolumu.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
PenSatisVeriBolumu.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
#**satis_no
global XGirisSatisNo
XGirisSatisNo = StringVar()
Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Satış Sıra Numarası Giriniz : “).grid(row=0, sticky=W)
GirisSatisNo=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisNo, state = NORMAL)
GirisSatisNo.grid(row=0, column=1)
#**musteri_adi
global XGirisSatisMusteri
XGirisSatisMusteri = StringVar()
Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Müşteri Seçiniz : “).grid(row=1, sticky=W)
GirisSatisMusteri=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisMusteri, state = NORMAL)
GirisSatisMusteri.grid(row=1, column=1)
BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenSatisVeriBolumu, text=u”…”,command = MusteriBul).grid(row=1, column=2)

	#**satis_urun_barcode_no
	global XGirisSatisBarcodeNo
	XGirisSatisBarcodeNo = StringVar()
	Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Barkod Numarası Giriniz : ").grid(row=2, sticky=W)
	GirisSatisBarcodeNo=Entry(PenSatisVeriBolumu, textvariable=XGirisSatisBarcodeNo, state = NORMAL)
	GirisSatisBarcodeNo.grid(row=2, column=1)
	global XGirisSatisUrunAd
	XGirisSatisUrunAd = StringVar()
	Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Ürün Adı : ").grid(row=2,column=2, sticky=W)
	GirisSatisUrunAd=Entry(PenSatisVeriBolumu, state=DISABLED, textvariable=XGirisSatisUrunAd)
	GirisSatisUrunAd.grid(row=2, column=3)
	global XGirisSatisUrunSatisFiyat
	XGirisSatisUrunSatisFiyat = StringVar()
	Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Ürün Fiyatı : ").grid(row=2,column=4, sticky=W)
	GirisSatisUrunSatisFiyat=Entry(PenSatisVeriBolumu, state=DISABLED, textvariable=XGirisSatisUrunSatisFiyat)
	GirisSatisUrunSatisFiyat.grid(row=2, column=5)
	global XGirisSatisUrunAdet
	XGirisSatisUrunAdet = StringVar()
	Label(PenSatisVeriBolumu, text=u"Ürün Adedi : ").grid(row=2,column=6, sticky=W)
	GirisSatisUrunAdet=Entry(PenSatisVeriBolumu, state=DISABLED, textvariable=XGirisSatisUrunAdet)
	GirisSatisUrunAdet.grid(row=2, column=7)
	BtGirisMusteriVeriEvNo=Button(PenSatisVeriBolumu, text=u"+",command = lambda:database3.sicaksatisekle()).grid(row=2, column=8)
	BtKaydet=Button(PenSatisVeriBolumu, text=u"Satışı Tamamla", command = lambda:database3.sicaksatistamamla()).grid(row=3, column=2, sticky=NSEW, pady=3)  

def soguksatisbolum1(self,):
	PenSogukSatisVeriBolum = Toplevel(ana)
	PenSogukSatisVeriBolum.transient(ana)
	PenSogukSatisVeriBolum.focus()
	PenSogukSatisVeriBolum.title(u"Soğuk Satış Bölümü")
	PenSogukSatisVeriBolum.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
	PenSogukSatisVeriBolum.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))

database=veri()
database2=veri2()
database3=veri3()
database.depoveriolustur()
database2.musteriveriolustur()
database3.sicaksatisveriolustur()
musteri=Musteriler()
sicaksatisbolum=sicaksatis()
ana = Tk()
EkranEn=ana.winfo_screenwidth()
EkranBoy=ana.winfo_screenheight()
ana.geometry(’%sx%s+%s+%s’ % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
baslik = ana.title(“MARKETİM”)

menubar=Menu(ana)
depomenu=Menu(menubar)
depomenu.add_command(label=“Depo Veri Ekleme Bölümü”,command = lambda:DepoVeriEkle())
depomenu.add_command(label=“Depo Veri Silme Bölümü”,command = lambda:DepoVeriSil())
depomenu.add_command(label=“Depo Veri Güncelleme Bölümü”,command = lambda:DepoVeriGuncelle())
depomenu.add_command(label=“Depo Veri Listeleme Bölümü”,command = lambda:DepoVeriListele())
menubar.add_cascade(label=“Depo Bölümü”,menu=depomenu)
ana.config(menu=menubar)
musterilermenu=Menu(menubar)
musterilermenu.add_command(label=“Müşteri Ekleme Bölümü”,command = lambda:musteri.MusterilerEkle())
musterilermenu.add_command(label=“Müşteri Silme Bölümü”,command = lambda:musteri.MusterilerSil())
musterilermenu.add_command(label=“Müşteri Güncelleme Bölümü”,command = lambda:musteri.MusterilerGuncelle())
musterilermenu.add_command(label=“Müşteri Listeleme Bölümü”,command = lambda:musteri.MusterilerListele())
menubar.add_cascade(label=“Müşteri Bölümü”,menu=musterilermenu)
sicaksatismenu=Menu(menubar)
sicaksatismenu.add_command(label=“Sıcak Satış Yap”,command = lambda:sicaksatisbolum.sicaksatisbolum1())
sicaksatismenu.add_command(label=“Soğuk Satış Yap”,command = lambda:sicaksatisbolum.soguksatisbolum1())
menubar.add_cascade(label=“Satış Bölümü”,menu=sicaksatismenu)

ana.mainloop()

muhasabe programı yapmaya çalışıyorum lütfen yardım edin bana acil yardımlarınızı bekliyorum

lambda kullanmana gerek yok

Yardimci oldu mu?

şöyle bir yardım bekliyorum ben sicak satiş bölümünde entrye göre altına listbox yerleştirmeyi planlayıp oraya çekemk istiyorum ve bu girilen ürünlerin satış fiyatların toplanmasını istiyorum

sicak satir bolumunu bulmak namumkun zira kod cesitli mesajlara ve kod bloklarina ayrilmis durumda copy paste bile mumkun degil