Tkinterde get hatası

Arkadaşlar merhaba.Çarpma işlemi yaptırmaya çalışıyorum fakat get hatası diyor.Kodları yabancı bir yerden aldım aynısını yazdım ,onlarınki çalışıyor ama benimki çalışmıyor.

def show_entry_fields():

carpan1=int(e1.get())

carpan2=int(e2.get())

islem=carpan1.carpan2

yazdirme_alani['text']= str(islem)

pencere=Tk()

pencere.title(“ÇARPMA İŞLEMİ”)

pencere.geometry(“300x400”)

l1=Label(pencere,text="1. çarpanı giriniz: ").grid(row=0)

e1=Entry(pencere).grid(row=0, column=1)

l2=Label(pencere,text="2.çarpanı giriniz: ").grid(row=1)

e2=Entry(pencere).grid(row=1, column=1)

yazdirme_alani=Label(pencere,text=“Oppervlakte”).grid(row=2)

buton1=Button(pencere,text=“ÇARP”,command=show_entry_fields).grid(row=3, column=1, sticky=W, pady=4)

pencere.mainloop()

Kodlarınızı konu açarken </> kısmı içine yazarsanız çok iyi olur. Telefondan yazıyorum kodun tamamı bu ise tkinter import edilmemiş. Diğeri de tanımladıgınız fonksiyonu pencere ve label olan kısım arasına koyunuz. Sorun devam ediyor ise fonksiyon içinde print kullanarak get() ile gelen değerleri yazdırın.

1 Beğeni

e1 ve e2 entry objelerine eşit olmalı, grid metodunun sonucunu döndürmemeli.

entry = Entry()
entry.pack()
entry.get()
1 Beğeni

Arkadaşlar ,cevaplar için sağ olun. Problemi çözdüm.Şu şekilde olunca çalışıyor:

from tkinter import *

def carptir():
     carpan1, carpan2 = int(e1.get()), int(e2.get())
     area = carpan1 * carpan2
     area_label['text'] = str(area)
     
pencere = Tk()
pencere.geometry("300x200")
Label(pencere, text="uzunluk").grid(row=0)
e1 = Entry(pencere)
e1.grid(row=0, column=1)

Label(pencere, text="genislik").grid(row=1)
e2 = Entry(pencere)
e2.grid(row=1, column=1)

area_label = Label(pencere, text="..Çarpımları..")
area_label.grid(row=2)

Button(pencere, text='KAPAT', command=pencere.quit).grid(row=3, column=0, sticky=W, pady=4)
Button(pencere, text='ÇARP', command=carptir).grid(row=3, column=1, sticky=W, pady=4)

mainloop()
1 Beğeni