ttk.Treeview ve buton

Merhaba, ttk.treeview ile bir tablo oluşturdum bu tablonun icine nasıl buton ekleyebilirim.

Tablonun içine derken?

Treeview içerisine button yerleştirilmiyor diye biliyorum. Fakat fare aksiyomları hazırlayabilirsiniz;

Örnek;

import tkinter as tk
from tkinter import ttk

class App:
  def __init__(self, root):
    self.root = root
    self.root.title("TreeView Example")

    # Treeview
    self.tree = ttk.Treeview(self.root)
    self.tree["columns"] = ("one", "two")
    self.tree.heading("#0", text="Name", anchor="w")
    self.tree.heading("one", text="Column 1", anchor="w")
    self.tree.heading("two", text="Column 2", anchor="w")

    # Add sample data
    self.tree.insert("", "0", text="Item 1", values=("1A", "1B"))
    self.tree.insert("", "1", text="Item 2", values=("2A", "2B"))
    self.tree.insert("", "end", text="Item 3", values=("3A", "3B"))

    self.tree.bind("<Button-3>", self.popup_menu)

    self.tree.pack()

  def popup_menu(self, event):
    # Right-click popup menu
    popup_menu = tk.Menu(self.root, tearoff=0)
    popup_menu.add_command(label="Save", command=self.save_item)
    popup_menu.add_command(label="Delete", command=self.delete_item)

    try:
      selected_item = self.tree.item(self.tree.selection())
      popup_menu.post(event.x_root, event.y_root)
    except tk.TclError:
      pass

  def save_item(self):
    selected_item = self.tree.item(self.tree.selection())["text"]
    print(f"{selected_item} saved")

  def delete_item(self):
    selected_item = self.tree.item(self.tree.selection())["text"]
    self.tree.delete(self.tree.selection())
    print(f"{selected_item} deleted")

if __name__ == "__main__":
  root = tk.Tk()
  app = App(root)
  root.mainloop()

chatgpt tarafından hazırlandı


Teşekkür, ederim aradığımm bu değildi tabi ama işimi görür.