Türkçe İngilizce Sözlük uygulaması SQLite veritabanını kullanma

Veritabanımı pythona bağladım fakat arama yerine kelimeyi yazıp çevire bastığım zaman oluşturmuş olduğum listboxa ingilizcesi gelmiyor yardımcı olursanız çok sevinirim.

Aşağıdaki kodları inceleyip, kendi uygulamanıza göre değiştirin isterseniz.

import sqlite3
import tkinter as tk

# test isminde örnek bir veritabanı oluşturuyorum.
connect = sqlite3.connect("test.db")
cursor = connect.cursor()

# sozcukler isminde örnek bir tablo oluşturuyorum.
cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS sozcukler(tr, en)")

# sozcukler tablosuna bir örnek ekliyorum.
cursor.execute("INSERT INTO sozcukler VALUES(?, ?)", ("kırmızı", "red"))
connect.commit()

# Çeviri işleminin yapılacağı grafiksel arayüzün oluşturulması.

root = tk.Tk()

frame = tk.Frame(root)
frame.pack()

label = tk.Label(frame, text="Kelime Girişi")
label.grid(row=0, column=0)

entry = tk.Entry(frame)
entry.grid(row=0, column=1)

listbox = tk.Listbox(frame)
listbox.grid(row=0, column=2)


def cevir():
  for tr, en in cursor.execute("SELECT * FROM sozcukler"):
    if entry.get() == tr:
      listbox.delete("0", "end")
      listbox.insert("0", en)
    elif entry.get() == en:
      listbox.delete("0", "end")
      listbox.insert("0", tr)


button = tk.Button(frame, text="Çevir", command=cevir)
button.grid(row=1, column=0, columnspan=3)  

root.mainloop()

Kodda listbox yok, bir sey gelmemesi dogal.

1 Beğeni