TypeError: __init__() missing 1 required positional argument: Hatasının Çözümü Nedir?

class Geometri:
  def __init__(self,kenar_sayisi):
    self.kenar_sayisi=kenar_sayisi
    self.kenarlar=[]
    
  def kenarlari_gir(self):
    for i in range (1,self.kenar_sayisi+1):
      self.kenarlar.append(int(input("{}.kenarın uzunluğunu giriniz: ".format(i))))
    

  
  def kenarlari_listele(self):
    for i in range(1,self.kenar_sayisi):
      ("{}.kenarın uzunluğunu:{} ".format(i,self.kenarlar[i]))
      
        
class Dikdortgen_Prizma(Geometri):
  def __init__(self,kenar_sayisi):
    super.__init__(kenar_sayisi)
    self.kenar_sayisi=3
    
  def hacim_hesapla(self):
    return self.kenarlar[0]*self.kenarlar[1]*self.kenarlar[2]
    
  def alan_hesapla(self):
    return (self.kenarlar[0]*self.kenarlar[1]+self.kenarlar[1]*self.kenarlar[2]+self.kenarlar[0]*self.kenarlar[2])**2
  def cevre_hesapla(self):
    return sum(self.kenarlar)*4
  
dik_pri= Dikdortgen_Prizma()
dik_pri.kenarlari_gir()
dik_pri.kenarlari_listele()
dik_pri.hacim_hesapla()
dik_pri.alan_hesapla()
dik_pri.cevre_hesapla()

parametre olarak kenar_sayisi’nin girilmesini istemişsiniz fakat sınıfa ait bir nesne oluştururken gerekli parametreyi girmemişsiniz.

yerine

yazmalısınız.

1 Beğeni