Üretilen random sayıların asal sayılarını bulup farklı bir diziye aktarma?

Burada üretilen random sayıların bir diziye aktarımı , bu dizide üretilen random sayıların asal sayılarını bulup tekrar yeni bir diziye nasıl aktarabilirim?

Kodunuzu
``` (Alt Gr + Virgül Tuşu)
kod
```
bu şekilde yazarsanız şu şekilde daha düzgün gözükür:

package primenumbers;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class PrimeNumbers {

public static void main(String[] args) {
  
  System.out.println("Please enter the length of array");
  
  Scanner scanner = new Scanner (System.in) ; 
  
  int size = scanner.nextInt() ; 
  
  int array [] = new int [size];
  
  createRandomValues (array) ; 
  
  ArrayList <Integer> primeNumbersAsList = findPrimeNumbers(array) ;
  
  Integer [] primeNumbers = new Integer [primeNumbersAsList.size()] ; 
  
  primeNumbers = primeNumbersAsList.toArray(primeNumbers);    
      
  showPrimeNumbers (primeNumbers) ;
  
  
}

static void createRandomValues (int [] array) {
  
  
  Random random = new Random () ;
  
  for (int i = 0 ; i < array.length ; i++) {
    
    array[i] = random.nextInt() ; 
    
  }
  
}

static ArrayList <Integer> findPrimeNumbers (int [] array) {

  ArrayList <Integer> primeNumbersAsList = new ArrayList () ; 
  
  
  for (int i = 0 ; i < array.length ; i++) {
    
    if (checkPrimeNumber (array[i])) {
      
      primeNumbersAsList.add(array[i]) ;
      
    }
    
  }
  
  return primeNumbersAsList ;
  
}

static boolean checkPrimeNumber (int number) {
  
  if (number <= 1 ) return false ;
  
  for (int i = 2 ; i < number ; i++){
    
    if (number%i==0) return false ;
    
  }
  
  return true ; 
  
}

static void showPrimeNumbers (Integer [] primeNumbers) {
  
  
  
  for (int i = 0 ; i < primeNumbers.length ; i++) {
    
    System.out.println(primeNumbers[i]);
    
  }  
  
  
}

}