Veri tabanındaki bilgiler ile sisteme giriş yapma

import sys
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import *
import sqlite3

kapatmakicin = QFont(“Centruy Gothic”, 20)
label2 = QFont(“Centruy Gothic”, 30)
label = QFont(“Centruy Gothic”, 11)

con = sqlite3.connect(“veri.db”)
etiket = con.cursor()
etiket.execute(
“Create Table If Not Exists uyeler(TC_Numaraniz TEXT, Kullanici_ID TEXT, Kullanici_Soyisim TEXT, Kullanici_Email TEXT, Kullanici_Parola TEXT)”)
con.commit()

class uygulama_giris(QWidget):

def __init__(self):
  super().__init__()

  self.setWindowTitle("Kütüphanenize Hoş Geldiniz.")
  self.show()

class yeni_kisi(QWidget):

def __init__(self):
  super().__init__()

  self.setWindowTitle("Yeni Kullanıcı Ekle")
  self.bilgi0 = QLabel("Kullanıcı TC'niz :")
  self.tc = QLineEdit()
  self.bilgi1 = QLabel("Kullanıcı Adınız :")
  self.kisim = QLineEdit()
  self.bilgi2 = QLabel("Kullanıcı Soyadınız :")
  self.ksoyisim = QLineEdit()
  self.bilgi3 = QLabel("Email Adresiniz :")
  self.kemail = QLineEdit()
  self.bilgi4 = QLabel("Parolanız :")
  self.kparola = QLineEdit()
  self.kayitol = QPushButton("Kayıt Ol")

  self.kayitol.setFont(kapatmakicin)
  self.tablo_olustur()
  self.kayitol.clicked.connect(self.veri_ekle)

  dikey = QVBoxLayout()
  yatay = QHBoxLayout()

  dikey.addWidget(self.bilgi0)
  dikey.addWidget(self.tc)
  dikey.addWidget(self.bilgi1)
  dikey.addWidget(self.kisim)
  dikey.addWidget(self.bilgi2)
  dikey.addWidget(self.ksoyisim)
  dikey.addWidget(self.bilgi3)
  dikey.addWidget(self.kemail)
  dikey.addWidget(self.bilgi4)
  dikey.addWidget(self.kparola)
  dikey.addStretch()
  dikey.addWidget(self.kayitol)

  yatay.addStretch()
  yatay.addLayout(dikey)
  yatay.addStretch()
  self.veri_ekle()
  self.setLayout(yatay)
  self.setGeometry(350, 200, 500, 400)
  self.show()

def tablo_olustur(self):
  pass

def veri_ekle(self):
  kullaniciTC = self.tc.text()
  kullaniciID = self.kisim.text()
  kullaniciSID = self.ksoyisim.text()
  kullaniciEmail = self.kemail.text()
  kullaniciPar = self.kparola.text()

  etiket.execute("Insert Into uyeler Values(?,?,?,?,?)",
          (kullaniciTC, kullaniciID, kullaniciSID, kullaniciEmail, kullaniciPar))
  con.commit()

class Ana_Pencere(QWidget):

def __init__(self):
  super().__init__()

  self.setWindowTitle("Kütüphane")

  yatay = QHBoxLayout()
  dikey = QVBoxLayout()

  self.baslik = QLabel("Hoş Geldiniz.")
  self.kullanicibilgi = QLabel("Kullanıcı Adınız :")
  self.kullanicibilgi2 = QLabel("Kullanıcı Parolanız :")
  self.kullanici_idd = QLineEdit("")
  self.kullanici_parolaa = QLineEdit("")
  self.label = QLabel()
  self.giris = QPushButton("Giriş Yap")
  self.kayit = QPushButton("Kayıt Ol")
  self.yazialani = QLabel()

  self.giris.setFont(kapatmakicin)
  self.kayit.setFont(kapatmakicin)
  self.baslik.setFont(label2)
  self.kullanicibilgi.setFont(label)
  self.kullanicibilgi2.setFont(label)

  dikey.addWidget(self.baslik)
  dikey.addStretch()
  dikey.addWidget(self.kullanicibilgi)
  dikey.addWidget(self.kullanici_idd)
  dikey.addStretch()
  dikey.addWidget(self.kullanicibilgi2)
  dikey.addWidget(self.kullanici_parolaa)
  dikey.addWidget(self.label)
  dikey.addStretch()
  dikey.addWidget(self.giris)
  dikey.addWidget(self.kayit)
  dikey.addWidget(self.yazialani)

  yatay.addStretch()
  yatay.addLayout(dikey)
  yatay.addStretch()

  self.kayit.clicked.connect(self.ekle)
  self.setLayout(yatay)
  self.setGeometry(500, 130, 450, 500)
  self.show()

def ekle(self):
  self.yeni = yeni_kisi()
  self.yeni.show()

def ekle2(self):
  self.a = uygulama_giris()
  self.a.show()

uygulama = QApplication(sys.argv)
pencere = Ana_Pencere()
sys.exit(uygulama.exec_())

//Veri tabanındanki Kullanici_Email ve Kullanici_Parola bilgilerine göre sisteme giriş yapmasını istiyorum fakat olmuyor yardımlarınızı bekliyorum.