Veri tabanındaki Tablonun Sütun Sayısını Öğrenme

Veri tabanındaki tablonun sütun sayısını öğrenebilir miyiz, nasıl?

Githubta Pieter Muller isimli birinin paylaştığı kodu kırpttım senin için genel olarak iki SQL komutu kullanılmış Count ve PRAGMA sorguları şu linkten ayrıntılı bilgi alabilirsin.Veritabanı dosyasının yolunu Describe() fonksiyonunda belirtmeyi unutma takıldığın yerde sorabilirsin.

# <author>Pieter Muller</author>

# <date>2012-11-14</date>


import sqlite3 as sqlite

tablesToIgnore = ["sqlite_sequence"]

def Describe(dbFile):

  connection = sqlite.connect(dbFile)

  cursor = connection.cursor()

  

  totalTables = 0

  totalColumns = 0

  

  #Tablo sayısını Bul   

  tableListQuery = "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table' ORDER BY Name"

  cursor.execute(tableListQuery)

  tables = map(lambda t: t[0], cursor.fetchall())

  

  for table in tables:

  

    if (table in tablesToIgnore):

      continue      

    #Pragma ile tablo içindeki kolonları bulma

    columnsQuery = "PRAGMA table_info(%s)" % table

    cursor.execute(columnsQuery)

    numberOfColumns = len(cursor.fetchall())

    totalTables += 1

    totalColumns += numberOfColumns

    

  print( "Number of Tables:\t%d" % totalTables )

  print( "Total Number of Columns:\t%d" % totalColumns )

    

  cursor.close()

  connection.close()  

      

Describe("Alarms.db")
1 Beğeni

Veritabanina gore degisir.

SQL’de standart INFORMATION_SCHEMA schema’si var.

1 Beğeni