Verilen bir tam sayıdan küçük asal sayıları bulma

Verilen bir tam sayıdan küçük veya ona eşit olan asal sayıların sayısını yazdıran bir Python programı yazmam lazim

Asal sayı kendisinden önceki asallara bölünmeyen sayıdır bunu kullanarak kodumuzu yazacağız

# fonksiyonu oluşturma
def asalbul(sayi:int) :
  asallar=[2]#asallar listesi
  for i in range(3,sayi+1):#i ye 3 ile adamın verdiği değer arasında sayı atayan döngümüz
    for j in asallar:# j ye asalların içindeki elemanların değerini veren döngümüz
      if i%j==0:# eğer i nin asalların içindeki bir sayıya bölümünün kalanı 0 sa (tam bölünüyorsa) döngüyü
        break
      elif j==asallar[-1]:# eğer j asalların son elemanıysa ve hala tam bölen bir sayı çıkmadıysa (yani asal sa)
        asallar.append(i)#asallar kümesine ekle
        #burda break kullanmadık çünkü j asallar listesinin son sayısı ise zaten döngünün sonundayız
  return len(asallar)# döngü bitince asallar kümesindeki eleman sayısını döndür
print(asalbul(100))

yemin ediyom hocam dan daha iyi anlatiyon