Veritabanında değer arayıp değiştirme

Veri tabanındaki bir isim arayıp. O ismin karşılığı olan degeri nasıl degiştirebilirim?

Belki yardımcı olur.

Veri eklemek, güncellemek ve silmek

 • DEFAULTanahtar sözcüğü: Veri girilmezse alacağı değer . Ör:

CREATE TABLE kitaplar(id integer primary key, kitap_adı text, yayım_tarihi text default 'belli değil');

 • Veri ekleme:

INSERT INTO kitaplar(id,kitap_adı, yayım_tarihi) VALUES(12,“Puslu Kıtalar Atlası”,“1999”);

 • Tüm alanlara ekleme yapılacaksa tablo_adından sonraki kısım gerekli değildir:

INSERT INTO kitaplar VALUES(12,“Puslu Kıtalar Atlası”,“1999”);

 • MySQL’dekinin aksine toplu veri girişi yoktur.

INSERT INTO kitaplar VALUES(12,“Puslu Kıtalar Atlası”,“1999”), VALUES(13,“Karanlığa Okunan Ezanlar”,“2005”);

 • Veri eklerken tüm alanların girilmesi zorunlu değildir. Default değer verilmişse o değer kullanılır, yoksa NULLgirilir; ancak bu durumda tablo adından sonra hangi alanlara giriş yapıldığı belirtilmelidir.

INSERT INTO kitaplar(id,kitap_adı) VALUES(12,“Puslu Kıtalar Atlası”); INSERT INTO kitaplar(kitap_adı) VALUES("Divan);

 • Var olan veriyi değiştirmek için INSERT INTO yerine REPLACE INTO kullanılır.
 • Primary key: Her tabloda bir primary key vardır, bu açıkça belirtilmezse rowidadında otomatik bir alan oluşturulur. (Belirtilirse primary key ile rowidbirbirinin kopyası olur.)Aynı ana anahtarı içeren bir kayıt girilmek istenirse buna izin verilmez. Bu kayıt önce silinmeli, sonra ekleme yapılmalıdır ya da doğrudan REPLACE INTOkomutu ile değiştirilmelidir.
 • INSERT OR REPLACE INTO komutu ile kayıt varsa güncellenir, yoksa oluşturulur.
 • INSERT INTO ve SELECTkomutları birleştirilebilir:

> INSERT INTO yeni_tablo SELECT * FROM varolan_tablo;

 • Kayıt silmek için DELETEkomutu kullanılır. Koşul belirtilmezse tüm tablo silinir.

DELETE FROM tablo;

– tüm tabloyu sıfırlar.

 • Belli satırlardaki verilerin bazı alanlarını değiştirmek için UPDATE komutu kullanılır. UPDATE tablo_adı SET alan_adı=‘yeni değer’ WHERE id=1;Bu işlemin REPLACE‘den farkı tüm kaydı girmenin gerekmemesi, sadece değişmesi gereken alanları güncellemesidir. Bunun dışında REPLACE aslında INSERT OR REPLACEifadesine denk bir kısayol olduğundan halihazırda kayıt yoksa oluşturulur.UPDATE komutunda ise yeni kayıt oluşturulmaz; kayıt yoksa hata mesajı verilmez, varsa güncellenir.

Kaynak site: https://mehmetakifsonmez.wordpress.com/2012/03/28/sqlitea-giris/

1 Beğeni