Visual Basic de aşağıda paylaşılan kodlarda yardımcı olabilecek var mı?


#1

Soru: Bir düğmeye tıklandığında Listboxın içerisini temizleyip, textboxdan girilen sayı adedi kadar rasgele sayıyı (0-100) listboxa, listboxda yoksa ekleyen varsa eklemeyen kod?

Not: program hata vermiyor fakat sayı adedini textboxa girdikten sonra butona tıklandığında hiç bir işlem yapmıyor.
Kod:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim sayi, sayac As Integer
ListBox1.Items.Clear()
If TextBox1.Text > 100 Then
MsgBox(“1-100 arası değer giriniz”)
Else
Dim rand As New Random
Dim adet As Integer
While sayi < adet
sayi = rand.Next(1, 100)
If ListBox1.Items.Contains(sayi) = 0 Then
ListBox1.Items.Add(sayi)
sayac += 1
End If
End While
End If
End Sub


#2

burada bir sorun var


#3

While sayac < TextBox1.Text
olarak yazıldığında textboxa girilen adet kadar rasgele sayıyı listboxa ekledi
fakat listboxda yoksa ekleyen varsa eklemeyen kodu istediği için doğru olmadı sadece rasgele sayıları üretip listboxa attı