Webcam kamerasına erişimi sonlandırırken hata vermesi

Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Sorunum şu şekildedir.

import numpy as np
import video2numpy
  def VideoCamera():
  VideoCam=cv.VideoCapture(1)
  if VideoCam.isOpened():
    print("Kameraya Bağlanılıyor...")
    VideoCam.set(cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,1920)
    VideoCam.set(cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,1080)

    def change_pixel_size_720p():
      VideoCam.set(cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,1366)
      VideoCam.set(cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,720)

    def change_pixel_size_480p():
      VideoCam.set(3,640)
      VideoCam.set(4,480)

    def user_settin_pixel_size(width, height):
      VideoCam.set(3,width)
      VideoCam.set(4,height)
    user_settin_pixel_size(600,600)
    while True:
      ret,VideoImg=VideoCam.read()
      if ret:
        changegray=cv.cvtColor(VideoImg,cv.COLOR_BGR2GRAY)

        cv.imshow("Security Camera",changegray)
      else:
        print("Hata: Çerçeve Oluşutulurken Hata Oluştu")
      if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 
        break
  else:
    print("Hata: Kameraya Bağlanılamadı")

  changegray.release(VideoCamera)

  cv.destroyWindow("Security Camera")

VideoCamera()```

(Kusuruma bakmayın düzgün bir şekilde kod satırlarımı tek bir yerde toparlayamadım)
 Yukarıdaki kodlar sayesinde webcam kamerasından gri bir görüntü alabiliyorum ama webcam kamerası ile iletişimi keserken bu tarz bir hata alıyorum.
`
changegray.release(VideoCamera)
AttributeError: 'numpy.ndarray' object has no attribute 'release'
`

Şimdiden yardım edenlere teşekkür ederim