WhatsApp Spammer (minicik)

from selenium import webdriver
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

__author__ = 'Arif - RYG'

"""
:-------BİLGİ-------:
Chromedriver.exe'yi Whatsapp Chat Spam.py dosyası ile aynı yerde olduğundan emin olduktan sonra çalıştırabilirsiniz
Hepimizin yaptığı gibi internetten yardım alarak selenium'un içinde ki webdriver modülünü kullanarak
Tkinter ile arayüzle birleştirip bir whatsapp spammer yaptım. 
Ne kadar istersek o kadar mesaj gönderebiliyoruz.
Whatsappda göndereceğiniz kişi hangi isimde kayıtlı ise aynı şekilde büyük küçük harflere ve boşluklara dikkat ederek yazın.

not: yanlızca kendimi geliştirmek için böyle bir program yaptım. (birçok özellik eksik olabilir,hammallık görüntüsü uyandıran kodlamalar olabilir :) o yüzden bunu farkedip yazacak hocalarım olabilirrr :) )
:-------BİLGİ-------:
"""

class Root(Tk):
  def __init__(self):
    super(Root, self).__init__()

    self.title("Whatsapp Spammer")
    self.geometry("500x500+550+250")
    self.config(bg="gray17")
    self.resizable(False,False)
    messagebox.showinfo("Bilgi","Tamam'a tıkladığınızda Chrome açılacak ve WhatsApp Web'e Yönlendirileceksiniz. QR kodunuzu Tarattıktan Sonra Boşlukları Doldurup Gönder'e Tıklamanız Yeterli.")
    self.driver = webdriver.Chrome(ChromeDriverManager().install())
    self.driver.implicitly_wait((3))
    self.driver.get("https://web.whatsapp.com")
    self.Widgets()
  def Back(self):
    self.sendButton.destroy()
    self.backButton.destroy()
    self.startButton = Button(text="Start",font=(None,20,"bold"),bg="#FF8700",fg="gray17",command=self.Start)
    self.startButton.place(x=220, y=258)

  def Start(self):
    self.sendButton = Button(text="Gönder",font=(None,20,"bold"),bg="#FF8700",fg="gray17",command=self.Gonder)
    self.sendButton.place(x=200,y=420)
    self.startButton.destroy()
    self.backButton = Button(text="Geri",font=(None,20,"bold"),bg="#FF8700",fg="gray17",command=self.Back)
    self.backButton.place(x=220,y=258)

  def Gonder(self):
    self. name = self.name_e_var.get()
    self.number = self.msg_nmbr_var.get()
    self.send_ = self.send_var.get()

    self.msg_mox_info = messagebox.showinfo("Bildirim","Spamı {} kişisine Yapıyorsun".format(self.name))
    if self.msg_mox_info == "ok":
      self.user = self.driver.find_element_by_xpath('//span[@title = "{}"]'.format(self.name))
      self.user.click()
      self.msg_box = self.driver.find_element_by_xpath('//*[@id="main"]/footer/div[1]/div[2]/div/div[2]')
      for i in range(self.number):
        self.msg_box.send_keys(self.send_)
        self.send_btn = self.driver.find_element_by_xpath('//*[@id="main"]/footer/div[1]/div[3]/button/span')
        self.send_btn.click()


  def Widgets(self):
    self.topFrame = Frame(bg="#FF8700")
    self.topFrame.pack(side="top",fill=X)
    self.subHeading = Label(master=self.topFrame,text="Whatsapp Web Chat Spam Bot",font=(None,20,"bold"),bg="#FF8700",fg="gray17")
    self.subHeading.pack()

    self.name_e_var = StringVar()
    self.name_e = Entry(textvar=self.name_e_var,fg="#FF8700",bg="gray17",highlightthickness=2,width=15,font=(None,13,"bold"))
    self.name_e.config(highlightbackground="#FF8700",highlightcolor="#FF8700")
    self.name_e.place(x=20,y=150)

    self.subHeading = Label(text="1.Kime Gönderilsin", font=(None, 13, "bold"),bg="#FF8700", fg="gray17")
    self.subHeading.place(x=20,y=100)

    self.msg_nmbr_var = IntVar()
    self.msg_nmbr = Entry(textvar=self.msg_nmbr_var,fg="#FF8700",bg="gray17",highlightthickness=2,width=8,font=(None,13,"bold"))
    self.msg_nmbr.config(highlightbackground="#FF8700",highlightcolor="#FF8700")
    self.msg_nmbr.place(x=370,y=150)

    self.send_var = StringVar()
    self.send_msg = Entry(textvar=self.send_var,fg="#FF8700",bg="gray17",highlightthickness=2,width=30,font=(None,13,"bold"))
    self.send_msg.config(highlightbackground="#FF8700",highlightcolor="#FF8700")
    self.send_msg.place(y=358,x=120)

    self.subHeading3 = Label(text="3.Ne söylemek İstersin", font=(None, 13, "bold"), bg="#FF8700", fg="gray17")
    self.subHeading3.place(x=180, y=320)

    self.subHeading = Label(text="2.Kaç Tane", font=(None, 13, "bold"), bg="#FF8700", fg="gray17")
    self.subHeading.place(x=370, y=100)


    self.startButton = Button(text="Start",font=(None,20,"bold"),bg="#FF8700",fg="gray17",command=self.Start)
    self.startButton.place(x=220,y=258)


if __name__ == "__main__":
  root = Root()
  root.mainloop()

Chromedriver.exe

from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
self.driver = webdriver.Chrome(ChromeDriverManager().install())

bunu chromedriver.exe nin 90.0.4430.24 sürümünü indirdiğim için oluşturdum
eğer 89.0.4389.23 sürümünü indirirseniz webdriver.Chrome() yazmanız yeterli