Wikipedia'dan veri çekme sorunu

kodlarım bu şekilde çalışması gerekiyor ama çalışmıyor bir dünya hata veriyor hepsi birbirine girdi

Page id "tes a" does not match any pages. Try another id!

  Error 305 for command:
    open "C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\134957007740.mp3"
  Tırnak işaretleri içindeki bir dizeden sonra fazladan karakterler belirtemezsiniz.

  Error 305 for command:
    close "C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\134957007740.mp3"
  Tırnak işaretleri içindeki bir dizeden sonra fazladan karakterler belirtemezsiniz.
Failed to close the file: "C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\134957007740.mp3"
Exception in thread Thread-1 (mainCommands):
Traceback (most recent call last):
 File "E:\Users\Ali Tabak\Desktop\Software\JackAsistan\main.py", line 560, in response
  ny = wikipedia.page(topic)
 File "C:\Users\Ali\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\wikipedia\wikipedia.py", line 276, in page
  return WikipediaPage(title, redirect=redirect, preload=preload)
 File "C:\Users\Ali\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\wikipedia\wikipedia.py", line 299, in __init__
  self.__load(redirect=redirect, preload=preload)
 File "C:\Users\Ali\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\wikipedia\wikipedia.py", line 345, in __load
  raise PageError(self.title)
wikipedia.exceptions.PageError: Page id "tes a" does not match any pages. Try another id!

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\Ali\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\threading.py", line 1009, in _bootstrap_inner
  self.run()
 File "C:\Users\Ali\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\threading.py", line 946, in run
  self._target(*self._args, **self._kwargs)
 File "E:\Users\Ali Tabak\Desktop\Software\JackAsistan\main.py", line 588, in mainCommands
  response(voice)
 File "E:\Users\Ali Tabak\Desktop\Software\JackAsistan\main.py", line 564, in response
  engine.say(e, gender=gender, rate=rate, pitch=pitch, vol=vol)
 File "C:\Users\Ali\AppData\Roaming\Python\Python310\site-packages\responsive_voice\__init__.py", line 126, in say
  self.play_mp3(filename, play_cmd, blocking)
 File "C:\Users\Ali\AppData\Roaming\Python\Python310\site-packages\responsive_voice\__init__.py", line 83, in play_mp3
  playsound.playsound(mp3_file, blocking)
 File "C:\Users\Ali\AppData\Roaming\Python\Python310\site-packages\playsound.py", line 72, in _playsoundWin
  winCommand(u'open {}'.format(sound))
 File "C:\Users\Ali\AppData\Roaming\Python\Python310\site-packages\playsound.py", line 64, in winCommand
  raise PlaysoundException(exceptionMessage)
playsound.PlaysoundException: 
  Error 305 for command:
    open "C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\134957007740.mp3"
  Tırnak işaretleri içindeki bir dizeden sonra fazladan karakterler belirtemezsiniz.

    if "bilgi ver" in voice:
      reg_ex = re.search("bilgi ver (.*)", voice)
      try:
        if reg_ex:
          topic = reg_ex.group(1)
          ny = wikipedia.page(topic)
          engine.say(ny.content[:500].encode('utf-8'))
      except Exception as e:
        print(e)
        engine.say(e, gender=gender, rate=rate, pitch=pitch, vol=vol)

Hangi veriyi çekiyorsunuz bilmiyorum. Kullandığınız modülüde bilmiyorum. Fakat Wikipedia’dan bir bilgi hakkında yazılan makaleyi şöyle çektim:

Antik Mısır tanrısı Anubis için:

from bs4 import BeautifulSoup
import requests

url = "https://tr.wikipedia.org/wiki/Anubis"

r = requests.get(url=url)

soup = BeautifulSoup(r.content,"lxml")
print(soup.find("div",attrs={"class":"mw-parser-output"}).text)

Çıktı:

Bu madde Antik Mısır tanrısı hakkındadır. Video oyunu için Anubis II sayfasına bakınız.Anubis
Mısır tanrısı Anubis (Yeni Krallık mezar resimlerinden esinlenen modern bir yorum)hiyeroglif yazısıyla adı
  Sembolü
mumya gazlı bez, Imiut fetiş, çakal, sallaKişisel bilgileriEşi
Anput, Nephthys[1]Çocukları
KebechetEbeveynleri
Neftis ve Set, Osiris (Orta ve Yeni Krallık'da), veya Ra (Eski krallıkta).Kardeşleri
WepwawetKarşılıklarıYunan karşılığı
Hades veya Hermes
Anubis (Anpu), Antik Mısır mitolojisine göre ölüm ve cenaze tanrısıdır.[2] Set ve Nephthys'in oğludur.[2] Çakalların mezarlar etrafında dolaşması nedeniyle çakal başlı Anubis ölümle beraber anılır.[2] Daha sonra Set tarafından öldürülen Osiris'i mumyaladığı için mumyalama tanrısı olmuştur.[2] Görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmektir. Bu yüzden mumyalamayla görevli kişiler Anubis maskesi takarlardı.[2] Ölen kişi diğer dünyada yargılanırken Anubis ona yardım eder. Anubis diğer dünyada ölülerin koruyucusu ve ölüler kentinin efendisidir.[2] Anubis, Antik Mısır tanrıları arasında en saygın olanlarındandır.[2] Ölüleri tekrar hayata döndürme gibi bir özelliği de olduğu sanılmaktadır. Yüzünde bir çakal ısırığı vardır. Kutsal mumyalayıcı olarak da bilinir.[2]
Anubis çoğunlukla Yeraltının Tanrısı olarak tanınsa da, Set'in elindeki ölümünden beri Duat(Yeraltı)'ı Osiris yönetmektedir. Anubis ölüler dünyasına bir bekçidir.
Anubis'in çakal başlı olma sebebi ise mezarların etrafında çakallar dolaşmasıdır. Mezarlar da Anubis'i ilgilendirdiğinden çakal başlı olarak tasvir edilmiştir. Anubis'in izi neredeyse tüm mezarlarda görülür.
Antik Mısır inancına göre Anubis'in mezarları koruma gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Bu yüzden mezarların girişine mezarları korusun diye Anubis heykelleri konulmuştur.
Terazisinde ölünün ruhunu temsil eden kalbi ile Adaletin tanrıçası Ma'at' ın tüyünü tartar. İyi birinin kalbi tüye karşı hafif gelir ve ölünün ruhunu gökyüzüne bir daha doğması için gönderir. Eğer kötülük yapmış biri ise tüy hafif gelir ki bu durumda o kişinin ruhu yer altı ülkesine yılanlara gönderilir. Bu da sonsuz azap demektir.
Anubis en çok bilinen Mısır tanrılarından biriydi. Doğruluk tüyüne karşı ölünün yüregini tartarken, Anubis ahrete kimin gideceginin kararını verme konusunda Osiris'e yardım ederdi.
Anubis'in rolü, ölüye yeraltında rehberlik etmekti ve bu ona Mısırlılarda özel bir önem vermekteydi.
Yeryüzündeki hayattan çok, onları ilgilendiren yer altı tanrısı olan Osiris'in diyarındaki sonraki yaşamdı. Anubis'e bütün bu ölümlerinde ‘temiz’ olarak yargılanmak isteyenlerden dolayı saygı duyulurdu ki diğer dünyaya rahatça gidebilsinler. Kalbi doğruluk tüyünden daha hafif ya da eşit olarak tartılan kişi yer altı dünyasında Osiris'e sunulurdu.
Ek olarak, Anubis bedenin çürümesini engelleyen mumyalamanın mucidi olarak bilinirdi. Mumyalanan bir Mısırlı'nın ruhu yargılanır yargılanmaz daha önceden içinde bulunduğu bedene tekrar girebilirdi. Anubis eğer orada vücudu korumazsa kurtuluş ve dolayısıyla ahiret olmazdı.

Anubis'in tasviri[değiştir | kaynağı değiştir]
Anubis çoğunlukla bir çakalın ya da kurdun siyah başı ile insan formunda tasvir edilirdi.
Bu özellik mezarlık çevrelerinde dolaşan birçok vahşi köpeğin temsili olmalıydı. Bunlar mezarlıkların resmi olmayan gardiyanları olarak belirtilmişlerdir, daha sonrasında ise köpek-başlı Anubis'le bağlantıları kurulmuştur.
Anubis genellikle uzun adım atmış ya da ayakta durmuş sekilde canlandırılırdı fakat bazen yere uzanmış ya da çömelmiş tam bir hayvan formunda gösterilirdi. Yine siyah renkte olarak, Mısır tapınaklarında bulunan tanrıların heykellerini içeren tapınak olan naos şeklinde bir tabutun üzerine eğilmiş vaziyette olabilirdi.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]


^ Lévai, Jessica (2007). Aspects of the Goddess Nephthys, Especially During the Graeco-Roman Period in Egypt (İngilizce). UMI. 

^ a b c d e f g h Morales, Helen (2007). Classical mythology: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0192804761. 


Antik Mısır
Yerler/Mekanlar/Şehirler: Nil | Nivt/Vaset/Teb | İskenderiye | Annu/Iunu/Heliopolis | El-Uksur | Abdju/Abidos | Gize | İneb Hedj/Memfis | Djanet/Tanis | Reşid | Akhetaten/Amarna | Atef-Pehu/Fayyum | Abu/Yebu/Elefantin | Sakkara | Dahşur


Ogdoad tanrıları: Amon | Amunet | Huh/Hauhet | Kuk/Kauket | Nu/Naunet | Ra | Hor/Horus | Hathor | Anupu/Anubis | Mut


Ennead tanrıları: Atum | Shu | Tefnut | Geb | Nuit | Ausare/Osiris | Aset/İsis | Set | Nebet Het/Neftis


Savaş tanrıları: Bast | Anhur | Maahes | Sekhmet | Pakhet


Cisimleşmiş tanrıları: Chons | Ma'at | Hu | Saa | Shai | Renenutet| Min | Hapi


Diğer tanrılar: Djehuty/Thoth | Ptah | Sobek | Chnum | Taweret | Bes | Seker


Ölüm: Mumya | Horus'un dört oğlu | Kanopik çömlekler | Ankh | Mısır Ölüler Kitabı | Krallar Vadisi | Uşabti


Yapılar: Piramitler | Karnak Tapınağı | Sfenks | İskenderiye Feneri | İskenderiye Kütüphanesi | Deyrü'l Bahri | Memnon heykeli | Ramesseum | Ebu Simbel


Yazı: Mısır hiyeroglifleri | Mısır rakamları | Demotik | Hiyeratik


Kronoloji: Antik Mısır | Arap yönetiminde Mısır | Osmanlı yönetiminde Mısır | Modern Mısır
Mısır mitolojisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz.
Otorite kontrolü
BNF: cb12264465p (data)
GND: 118649752
LCCN: no2018153911
SUDOC: 031428800
VIAF: 218159234
 WorldCat (LCCN): no2018-153911
1 Beğeni