Windows ekraninda nesne bulup tıklamak

şöyle bir kod yazdım ama olmadı Amacım windows ekranında bir nesne bulup otomatik olarak farenin üzerine gelip üzerine tıklamak. csgo bot karakterleri gibi birçok nesne olabilir.Sorun nedir?
Bu koda benzer python dilinde örnek de olabilir?

#include "stdafx.h"
#include <cv.h>
#include <highgui.h>
 
void mouseEvent(int evt, int x, int y, int flags, void* param){
if(evt==CV_EVENT_LBUTTONDOWN){
   printf("%d %d\n",x,y);
  }
}

int main()
{

cvNamedWindow("MyWindow");

//assigning the callback function for mouse events
cvSetMouseCallback("MyWindow", mouseEvent, 0);

//load and display an image
IplImage* img = cvLoadImage("C:/csgobot.img");
cvShowImage("MyWindow", img);

//wait for key press
cvWaitKey(0);

//cleaning up
cvDestroyWindow("MyWindow");
cvReleaseImage(&img);

return 0;
}