Yazdığım kodda grafiğin arka plan rengini nasıl değiştiririm

import turtle
import colorsys

t= turtle.Turtle()
s= turtle.Screen()
t.bgcolor(‘black’)
t.speed(0)
n=50
h=0

for i in range(280):
c=colorsys.hsv_to_rgb(h,1,0.8)
t.color(c)
t.forward(i*2)
t.right(250)

bu şekilde yazdığım zaman hata veriyor v rgb kısımı da çalışmıyor

s= turtle.Screen().bgcolor(‘black’)
şeklinde yazarsan sorunun çözülür