Yazdığım programı text inputa nasıl açarım?


#1
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window

kv = """
BoxLayout: 

  orientation:"vertical"
  padding:10
  spacing:10

  Button:
    text:"Tıkla"
    size_hint_y: .1
    color: 0,1,0,1
    on_press:app.girin("selsam")
  TextInput:
    id:txt
    sze_hint_y: 0.1
  Button:
    text:"Ayrıl"
    size_hint_y: .1
    color: 0,1,0,1
    on_press:app.dismiss()
    
  Label:
    text:"Güclü parola"
    size_hint_y:.5
    color: 0,1,0,1
"""
class uygulamaApp(App):
  def girin(self,nesne):
    self.root.ids.txt=nesne
    kullanici_giris = input("Kullanıcı Adı:")
    kullanici = "ben"
    if kullanici_giris == kullanici:
      parola_giris = input("Parola giriniz:")
      parola = "123"
      if parola_giris == parola:
        print("Sisteme giris yapildi")
      else:
        print("Yanlis parola girisi yapildi")
        exit()
    else:
      print("Yanlis Kullanici girisi yapildi")
      exit()

  def build(self):

    return Builder.load_string(kv)

Window.clearcolor=(0,0,1,3)
uygulamaApp().run()

Program çalışıyor.ama terminalde.ben textınput ekranında çalışmasını istiyorum.Bu texınputa nasıl bağlarım.

koddalrı burya yapıştırırken kayıyor ne yapmalıyım.


#2

#3

Aşşagıdaki şekildeki gibi yapın.

#[code][/code] Bu kodların arasına yazın.

[code]
from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button

class pencere(App):
 def build(self):
  return Button(text = "Python kivy")

if __name__ == "__main__":
 pencere().run()
[/code]

#4
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window

kv = """
BoxLayout:

orientation:"vertical"
padding:10
spacing:10

Button:
  text:"Tıkla"
  size_hint_y: .1
  color: 0,1,0,1
  on_press:app.girin("selsam")
TextInput:
  id:txt
  sze_hint_y: 0.1
Button:
  text:"Ayrıl"
  size_hint_y: .1
  color: 0,1,0,1
  on_press:app.dismiss()
  
Label:
  text:"Güclü parola"
  size_hint_y:.5
  color: 0,1,0,1
 """  
class uygulamaApp(App):
  def girin(self,nesne):
    self.root.ids.txt=nesne
    
    kullanici_giris = input("Kullanici Adı:”)
    kullanici = "ben”
    if kullanici_giris == kullanici:
      parola_giris = input("Parola giriniz:”)
      parola = "123”
      if parola_giris == parola:
       print("Sisteme giris yapildi”)
       else:
         print("Yanlis parola girisi yapildi”)
         exit()
       else:
         print("Yanlis Kullanici girisi yapildi”)
         exit()
   
def build(self):
  return Builder.load_string(kv)
  
Window.clearcolor=(0,0,1,3)
uygulamaApp().run()   

#5

Buyrun, birazda açıklama yaptım. :slight_smile:

Siz devam ettirirsiniz…

from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window

kv = """
BoxLayout:
  orientation: "vertical" #eger bir düzen belirtmessek otomatik olarak horizontal düzeni uygular
  padding: 300
  Label:
    id: lbl
    font_size: sp(25)
    text: "Alta Parolanızı Yazınız..."
    size_hint_y: .2
  TextInput:
    font_size: sp(20)
    id: txt       #bu textınputa bir ide yoluyla bir kimlik veriyorum ki .py dosyamda kullanabileyim
    multiline: False   #burda bir al satıra geçeme degerini 0 yapıyorum
    size_hint_y: .2
  Button:
    size_hint_y: .2
    font_size: sp(20)
    text: "GİRİŞ"
    id: btn
    on_release: app.parola_kontrol() #app sınıfının parola_kontrol fonksiyonunu çagırıyoruz ve 
                     #textınputan aldıgımız veriler kontrol ettiriyoruz 
                     #(fonksiyonaparametre göndermenize gerek yok)

"""
class uygulamaApp(App):
  def parola_kontrol(self):
    #ben burda parola = "123" diye kullanmadım direk yazdım siz isterseniz kullanabiilrisiniz.
    if self.root.ids.txt.text == "123":
      self.root.ids.lbl.text = "Parola Dogru." #burda bu sınıfa ait olan widetin kimligiini girip başka bir text e degiştiriyoruz
      #tabisadece text degiştirmekle bitmiyor :) isternesiz metnin renginide degiştirelirisnz veya metnin nüyüklügünüde 
      """
      ÖRN:
        rengi için;
        self.root.ids.lbl.color = 1,0,0,1 metnini kırmızı yapdım

        metnin büyüklügü için;
        self.root.ids.lbl.font_size = sp(30) metnin büyüklügü artık 30

        #FORMÜL:
        self.root.ids.kimlik_ismi.degiştirmek_istediginiz_yer
      """
    
      #exit() parola dogru oldugun da direk çıkmaısnı istiyorsanız exit() yazarsanız eger bu çıkış işlevini .kv dosyasında yapmak
      #için quit() yazın.
    else:
      self.root.ids.lbl.text = "Parola Yanlış"

  def build(self):
    return Builder.load_string(kv)


Window.clearcolor=(0,0,1,3)
uygulamaApp().run()

#parola = “123 BURDA ” BU İŞARET YERİNE " " çif tırnak veya ' ' arasına yazın
#parola_giris = input(“Parola giriniz:”) #BU ŞEKİLDE YAPARSANIZ YA IDE la CMD DE GİRDİ ALICAKDIR.
#print(“Sisteme giris yapildi”) bu şekilde yazarsanız ya IDE la yada CMD ye basar.

#6

Birde şöyle örnek veriyim, bu verdigim örnegi geliştebilir veya bazı yerlerde kullanabilirsiniz eger merak ettiginiz veya hata olursa burdan belirtirsiniz… :blush:

(Kodları incelerseniz çok rahat anlarsınız ve bu konuda örnekler yaparsanız mantıgınıda anlarsınız…)

from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.core.window import Window

kv = """
BoxLayout:
  orientation: "vertical"
  Label:
    id: lbl

  TextInput:
  	id: txt
  	font_size: sp(20)

  BoxLayout:
  	Button:
  		text: "Yazıyı küçült"
    	font_size: sp(20)
    	id: btn
    	on_release: app.küçült()

    Button:
    	text: "Yazıyı büyüt"
    	font_size: sp(20)
    	id: btn2
    	on_release: app.büyüt()

    Button:
    	text: "Yesil yap"
    	font_size: sp(20)
    	id: btn3
    	on_release: app.renk()

    Button:
    	text: "Metni yukarı ekle"
    	font_size: sp(20)
    	id: btn4
    	on_release: app.bas()

    Button:
    	text: "Label'i temizle"
    	font_size: sp(20)
    	id: btn5
    	on_release: app.temizle()

"""
class main(App):
  def build(self):
    return Builder.load_string(kv)

  def büyüt(self):
  	self.root.ids.lbl.font_size += 2

  def küçült(self):
  	self.root.ids.lbl.font_size -= 2

  def renk(self):
  	self.root.ids.lbl.color = 0,1,0,1

  def bas(self):
  	yazı = self.root.ids.txt.text
  	self.root.ids.lbl.text += yazı

  def temizle(self):
  	self.root.ids.lbl.text = ""

Window.clearcolor=(0,0,1,3)
main().run()

#7

Teşekkür ederim.mantığını anladım.Bazen kodlar doğru olmasına rağmen idle de hata veriyor.Baya uğraştırıcı …konsol ekranında çalışan uygulamayı,ekrana bastıramıyordum.Bunuda öğrenmiş oldum.


#8

self.root.ids.lbl.font_size = sp(30)
Şu metnin büyüklüğünü ayarlama kısmın da sp kullanmışım hata verebilir. Hata verise kaldırıp sadece istediğiniz değeri verin.