Yıldızlarla veya rakam ve harflerin kendilerini kullanarak büyük rakamlar, büyük harfler oluşturma

Linux’tan bahseidyorsunuz değil mi hoam? Ev dizinine kurulabiliyorsa bir araştırıp kurmaya çalışayım.

1 Beğeni

Hocam bunlar hazır kütüphaneden mi çağırılıyor?

Pardon hocam. Evet kod kısmını copy-paste yapmalıydım, ekran görüntüsü yerine. Ders içeriği gayet güzel anlatıldığı için, fonksiyon konusuna kadar tüm anlatılanları anlayarak ilerlediğim için daha önce forumda bir şey sorma ihtiyacım olmamıştı. Konular ilerledikçe ve yavaş yavaş bir şeyleri yapmaya başladıkça takıldığım yerler artmaya başladı ve buraya daha sık gelir oldum. Forum kurallarına daha çok dikkat etmeye özen göstereceğim. Teşekkürler…

Çok iyi anladım hocam, çok haklısınız. Çok teşekkürler…

1 Beğeni

Microsoft Store üzerinden indireceğiniz, herhangi bir uygulama zaten ev dizininize iner. Arkadaşın dediği gibi Debian terminali varsa eğer indirebilirsiniz.

1 Beğeni

Bunlar hazir program, yaptigim alintida [terminalde, zsh’de] calistirilma komutlarini ve ciktilarini goruyorsun.

Daha ziyade soyle bir sey:

import textwrap

mapping = {
  '1': """
    11 
     1 
     1 
     1 
    111
    """,
  '2': """
    2222
      2
    2222
    2  
    2222
    """,
  '3': """
    3333
      3
     333
      3
    3333
    """
}
mapping = { k: textwrap.dedent(v) for k, v in mapping.items() }

def concat(s1, s2):
  return "\n".join((s1l + " " + s2l) for s1l, s2l in zip(s1.split("\n"), s2.split("\n")))

print(mapping['1'])
print(concat(concat(mapping['1'], mapping['2']), mapping['3']))

11 
 1 
 1 
 1 
111

  
11  2222 3333
 1   2   3
 1  2222  333
 1  2    3
111 2222 3333
  
4 Beğeni

Rakamların matrisini sadece birer kere oluşturup skor sonucuna göre çağırmanın yöntemini buldum ve sorunu çözdüm. İlgilenip görüş belirten her arkadaşa ayrı ayrı teşekkür ederim, Allah razi olsun…
Kullanmak isteyen, ilgilenen, merak eden olabilir diye aşağıda yöntemimi bırakıyorum.

score = [[["00000000"],
     ["00  00"],
     ["00  00"],
     ["00  00"],
     ["00  00"],
     ["00  00"],
     ["00000000"]],

     [["  1111"],
     ["   11"],
     ["   11"],
     ["   11"],
     ["   11"],
     ["   11"],
     ["   11"]],

     [["22222222"],
     ["   22"],
     ["   22"],
     ["22222222"],
     ["22   "],
     ["22   "],
     ["22222222"]],

     [["33333333"],
     ["   33"],
     ["   33"],
     ["33333333"],
     ["   33"],
     ["   33"],
     ["33333333"]],

     [["44  44"],
     ["44  44"],
     ["44  44"],
     ["44444444"],
     ["   44"],
     ["   44"],
     ["   44"]],

     [["55555555"],
     ["55   "],
     ["55   "],
     ["55555555"],
     ["   55"],
     ["   55"],
     ["55555555"]],

     [["66666666"],
     ["66   "],
     ["66   "],
     ["66666666"],
     ["66  66"],
     ["66  66"],
     ["66666666"]],

     [["77777777"],
     ["   77"],
     ["   77"],
     ["   77"],
     ["   77"],
     ["   77"],
     ["   77"]],

     [["88888888"],
     ["88  88"],
     ["88  88"],
     ["88888888"],
     ["88  88"],
     ["88  88"],
     ["88888888"]],

     [["99999999"],
     ["99  99"],
     ["99  99"],
     ["99999999"],
     ["   99"],
     ["   99"],
     ["99999999"]]]

hyphen = [["   "],
     ["   "],
     ["   "],
     [" ### "],
     ["   "],
     ["   "],
     ["   "]]

team1 = int(input("İlk takımın skorunu girin: "))
team2 = int(input("İkinci takımın skorunu girin: "))

score1 = score[team1]
score2 = score[team2]

scoreboard = [["#" for x in range(12)] for y in range(7)]

for i in range(7):
  scoreboard[i] = score1[i] + hyphen[i] + score2[i]

print()

for i in scoreboard:
  print(*i)

Örnek Çıktı:

  1111    22222222
   11       22
   11       22
   11 ### 22222222
   11    22   
   11    22   
   11    22222222

44  44    33333333
44  44       33
44  44       33
44444444 ### 33333333
   44       33
   44       33
   44    33333333
2 Beğeni

Estağfurullah, hocalık kim biz kimiz,
ben hala acemi bir python öğrencisiyim.
vakit buldukça kendimi geliştirme konusunda bir şeyler denemeye çalışıyorum.

Harikulade siteler, çok beğendim. Paylaşım için teşekkürler

1 Beğeni

Hortlattığım için özür dilerim ama her bir şekil için ayrı ayrı liste oluşturmaya gönlüm el vermedi. Yine de sözlük kullanmaktan uzak duramadım ve şöyle bir çözüm yöntemi geliştirdim.

# Şekil bilgileri sekiller sözlüğünde saklanır.
# Her bir 3 sayı, şu bilgileri içerir: abc -> a: satır numarası, b: başlangıç indeksi, c: yazdırılacak şekil miktarı
# Örneğin 0 sayısı için ilk satırda '00000000' olmalıdır. Buna göre ilk satır için 008 yazılmalıdır. (Her bir satır 8 birim genişliğindedir.)
# İkinci satırda ise '00  00' olması için 102:162 yazılmalıdır vb.

sekiller = {0: "008:102:162:202:262:302:362:402:462:502:562:608",
      1: "044:162:262:362:462:562:662",
      2: "008:162:262:308:402:502:608",
      3: "008:162:262:326:462:562:608",
      4: "002:062:102:162:202:262:308:462:562:662",
      5: "008:102:202:308:462:562:608",
      6: "008:102:202:308:402:462:502:562:608",
      7: "008:162:262:362:462:562:662",
      8: "008:102:162:202:262:308:402:462:502:562:608",
      9: "008:102:162:202:262:308:462:562:608",
      '-': "324"}

# Girilen şeklin bilgisine göre bir liste ayarlar.
def donustur(sekil):
  # elemanları ':' sembolüne göre ayırırız.
  sekil_bilgileri = sekiller[sekil].split(':')
  yerel_liste = []

  # liste elemanlarını tam sayı (integer) yapar ve listeyi 'return' eder.
  def tam_sayi_yap(yazi):
    return (int(yazi[i]) for i in range(len(yazi)))

  for n in range(7):
    # 7 elemanlı bir liste oluşturur. 7 sayısı dikey uzunluktur. Her bir eleman 8 birimlik bir boşluktur.
    yerel_liste.append(8 * ' ')

  for sekil_bilgisi in sekil_bilgileri:
    i1, i2, miktar = tam_sayi_yap(sekil_bilgisi)
    # Belirtilen indeks aralığına gerekli şekilleri yerleştirir.
    yerel_liste[i1] = yerel_liste[i1][:i2] + miktar * str(sekil) + yerel_liste[i1][i2+miktar:]

  return yerel_liste

def birlestir_donustur_ve_yazdir(liste):
  for i in range(len(liste)):
    liste[i] = donustur(liste[i])

  for i in range(7):
    for sekil in liste:
      # Her bir şeklin aynı satırını yan yana yazar. Sonra alt satıra geçer.
      print(sekil[i], end=" ")
    print('')

yazdirilacaklar = [3, '-', 2] # Tuple olmamalı, liste olmalı.
birlestir_donustur_ve_yazdir(yazdirilacaklar)

Çıktı:

33333333     22222222 
   33        22 
   33        22 
 333333  ----  22222222 
   33     22    
   33     22    
33333333     22222222

Çeşitli fonksiyonlar ile terminalde görüntülenmek istenen şekli büyük haline çeviriyoruz. Bunun için de sözlük içerisinde o şekle dair bilgiler barındıran string’leri kullanıyoruz. Kod içerisinde yorum satırları ile açıklamaya çalıştım, umarım faydası olur.

yazdirilacaklar = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] # Tuple olmamalı, liste olmalı.
birlestir_donustur_ve_yazdir(yazdirilacaklar)
00000000   1111 22222222 33333333 44  44 55555555 66666666 77777777 88888888 99999999 
00  00    11    22    33 44  44 55    66       77 88  88 99  99 
00  00    11    22    33 44  44 55    66       77 88  88 99  99 
00  00    11 22222222  333333 44444444 55555555 66666666    77 88888888 99999999 
00  00    11 22       33    44    55 66  66    77 88  88    99 
00  00    11 22       33    44    55 66  66    77 88  88    99 
00000000    11 22222222 33333333    44 55555555 66666666    77 88888888 99999999

yerel_liste[i1] = yerel_liste[i1][:i2] + miktar * str(sekil) + yerel_liste[i1][i2+miktar:]
satırını şununla değiştirince çok daha güzel bir görüntü oluşuyor aslında.
yerel_liste[i1] = yerel_liste[i1][:i2] + miktar * '|' + yerel_liste[i1][i2+miktar:]

||||||||   |||| |||||||| |||||||| ||  || |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| 
||  ||    ||    ||    || ||  || ||    ||       || ||  || ||  || 
||  ||    ||    ||    || ||  || ||    ||       || ||  || ||  || 
||  ||    || ||||||||  |||||| |||||||| |||||||| ||||||||    || |||||||| |||||||| 
||  ||    || ||       ||    ||    || ||  ||    || ||  ||    || 
||  ||    || ||       ||    ||    || ||  ||    || ||  ||    || 
||||||||    || |||||||| ||||||||    || |||||||| ||||||||    || |||||||| ||||||||
1 Beğeni

Farklı yazıtipleri kullanmak isterseniz, aşağıdaki konuya da göz atabiirsiniz.

3-0
 .d8888b.        .d8888b.   
d88P Y88b       d88P Y88b  
   .d88P       888  888  
  8888"        888  888  
   "Y8b.       888  888  
888  888  888888  888  888  
Y88b d88P       Y88b d88P  
 "Y8888P"        "Y8888P"  
                     
 _______        __   
/ ___  )       / \   
\/  ) |       \/) )  
  /  )  _____    | |  
 _/  /  (_____)   | |  
 /  _/         | |  
(  (__/\       __) (_  
\_______/       \____/    


                            
    444444444            222222222222222    
   4::::::::4            2:::::::::::::::22   
   4:::::::::4            2::::::222222:::::2  
  4::::44::::4            2222222   2:::::2  
  4::::4 4::::4                  2:::::2  
 4::::4 4::::4                  2:::::2  
 4::::4  4::::4                2222::::2   
4::::444444::::444  ---------------    22222::::::22   
4::::::::::::::::4  -:::::::::::::-   22::::::::222    
4444444444:::::444  ---------------  2:::::22222      
     4::::4            2:::::2        
     4::::4            2:::::2        
     4::::4            2:::::2    222222  
    44::::::44           2::::::2222222:::::2  
    4::::::::4           2::::::::::::::::::2  
    4444444444           22222222222222222222 

                     
2 Beğeni