YoloR - label not found

YoloR algoritmasıyla eğitim yapmaya çalışıyorum ve eğitirken label bulunamadı hatası alıyorum. Kullandığım kodlar: GitHub - yasarniyazoglu/YOLOR-----Object-Detection-in-Custom-Data-with-YoloR: YoloR ile özel verilerde nesne tespiti
Aldığım hata: AssertionError: WARNING: No labels found in /content/yolorveri/labels/train/.
Fikri olan var mı acaba?