Zip dosyalarını başka klasöre çıkartma

Merhaba,
Zip dosyalarımın olduğu bir klasör var. Bu klasörde yer alan tüm zip li dosyaların başka bir klasöre unzip edilmesi konusunda yardıma ihtyacım var.

Merhaba.

Python’da bulunan zipfile modülü aracılığıyla amacınıza ulaşabilirsiniz.

from zipfile import ZipFile

dosya = ZipFile('isim.zip', 'r')
dosya.extractall(path=None, members=None, pwd=None)
# path    = Unzip edilen dosyaların aktarılacağı dosya dizini. Belirtilmemişse mevcut dizine aktarır.
# members = Aktarılması istenen elemanlar. Belirtilmemişse hepsini aktarır.
# pwd     = (eğer varsa) zip şifresi.

dosya.close()
2 Beğeni

cevap için teşekkür ederim. Bir klasörün içinde 10 küsür zipli doysa var. bunların hepsini nasıl çıkartablirim

os.listdir ile dosyaların ilgili klasör içindeki isimlerini,
bir diziye aktarın. Aynı şekilde sırayla unzip işlemi
yapın.

3 Beğeni