Burada bilgi eksikliğimden kaynaklanan bir sorun yaşıyorum

Aşağıda okula giden çocuğum için sınav takip için birşeyler yapayım dedim. Oldu sqlite veri tabanına işliyor. Fakat pythonda daha çok eksiğim var ve sorunum nedir neyi yanlış yaptığımı 2 gündür çözemedim. Mutlaka bilgi eksikliğinin bir sorunu. comboboxlarda gün seçiyorum sonrasında ay seçince gün kutusunu siliyor, yıl seçiyorum geride kalan kutunun içindeki değer siliniyor. Fakat değerleri veri tabanına seçileni yazıyor. Sorun python da çok detay var ama sadece okumakla olmuyor. Birde bu konuda uzman eğitimi almak istiyorum. Önerisi olan var mı ? İzmirde yaşıyorum. Bunu derinlemesine püf noktasını öğrenmem lazım ki çocuğumada doğru aktarayım.

from tkinter import *
from tkinter import ttk
import sqlite3,os

tk =Tk()
tk.title("☆ Ders Notları Giriş Ekranı ☆")
tk.geometry("400x250")
tk.configure(background="lightgray")
tk.resizable(width=FALSE,height=FALSE)

style= ttk.Style()
style.theme_use('clam')
style.configure("TCombobox", fieldbackground= "black", background="purple")

vgun=""
for i in range(1,31):
	if len(str(i))<2:
		i="0"+str(i)
	vgun=vgun+str(i)+" "
vgun=vgun+str(i+1)
gun_sec=vgun.split( )

vay=""
for i in range(1,12):
	if len(str(i))<2:
		i="0"+str(i)
	vay=vay+str(i)+" "
vay=vay+str(i+1)
ay_sec=vay.split( )

vyil=""
for i in range(2020,2050):
	vyil=vyil+str(i)+" "
vyil=vyil+str(i+1)
yil_sec=vyil.split( )
    
#Kayıt giriş butonu işliyor
def kayitgir():
	veriler=""
	tarih=str(tarihgun.get()+"/"+tarihay.get()+"/"+tarihyil.get())
	
	veriler=tarih+" "+ders.get()+" "+konu.get()+" "+soru.get()+" "+dogru.get()+" "+yanlis.get()+" "+bos.get()
	
	veriler=veriler.split()
	
	DersDetay.delete(0,END)
	gecici_islemEkran= DersDetay.get(ACTIVE)
	gecici = veriler
	DersDetay.insert(END,gecici)

#Sadece sayı girişine müsade eden kısım
def validate(sayi): # callback function
  return sayi.isdigit()
gecerli = tk.register(validate)
#================================

#Sayfa düzeni. 
baslik=Label(tk,text="Sınav Sonuç Girişi",width=23,height=2,bg="darkmagenta",fg="white",font="Arial 14 bold",bd=10)
baslik.place(relx=0.01, rely=0.01)

ltarih= Label(tk, text="Sınav Tarihi \n (gg/aa/yyyy) ",width=10,height=2,bg="darkblue",fg="white",font="arial 10 bold",bd=5)

lders= Label(tk, text="Ders Adı    ",width=10,height=2,bg="darkblue",fg="white",font="arial 10 bold",bd=5)

lkonu= Label(tk, text="Konusu    ",width=10,height=2,bg="darkblue",fg="white",font="arial 10 bold",bd=5)

lsoru= Label(tk, text="Soru Sayısı ",width=10,height=2,bg="darkblue",fg="white",font="arial 10 bold",bd=5)

ldogru= Label(tk, text="Doğru Sayısı",width=10,height=2,bg="darkblue",fg="white",font="arial 10 bold",bd=5)

lyanlis= Label(tk, text="Yanlış Sayısı",width=10,height=2,bg="darkblue",fg="white",font="arial 10 bold",bd=5)

lbos= Label(tk, text="Boş Sayısı  ",width=10,height=2,bg="darkblue",fg="white",font="arial 10 bold",bd=5)

tarihgun= ttk.Combobox(tk,values = gun_sec,width=2,height=35,font="Arial 12 bold"  )
tarihgun.set("gün")
tarihgun.pack()

tarihay= ttk.Combobox(tk,values = ay_sec,width=2,height=35,font="Arial 12 bold"  )
tarihay.set("ay")
tarihay.pack()

tarihyil= ttk.Combobox(tk,values = yil_sec,width=4,height=35,font="Arial 12 bold"  )
tarihyil.set("yıl")
tarihyil.pack()

#================================
ders= Entry(tk, width=13,bg="Black",fg="white",font="Arial 12 bold",bd=10)


konu= Entry(tk, width=16,bg="Black",fg="white",font="Arial 12 bold",bd=10)


soru= Entry(tk,validate='key', width=5,bg="Black",fg="white",bd=10,font="Arial 12 bold",validatecommand=(gecerli,'%S'))


dogru= Entry(tk,validate='key', width=5,bg="Black",fg="white",bd=10,font="Arial 12 bold",validatecommand=(gecerli,'%S'))


yanlis= Entry(tk,validate='key', width=5,bg="Black",fg="white",bd=10,font="Arial 12 bold",validatecommand=(gecerli,'%S'))


bos= Entry(tk,validate='key', width=5,bg="Black",fg="white",bd=10,font="Arial 12 bold",validatecommand=(gecerli,'%S'))


#Kayıt butonu 
kayit= Button(tk,text="Giriş",width=6, height=2, bg="red", fg="white",
font="arial 14 bold",bd=16, activeforeground="blue", activebackground="lightblue",cursor="hand2", command=kayitgir)
kayit.pack()

#listbox ile girileni göster
DersDetay= Listbox(tk,width=47,height=16, bg = "gray", fg="white",font="Arial 7 bold",bd=15)
DersDetay.place(relx=0.01,rely=0.62)

#Komum belirleme
baslik.place(relx=0.01, rely=0.01)

ltarih.place(relx=0.01, rely=0.12)
tarihgun.place(relx=0.40, rely=0.12)
tarihay.place(relx=0.55, rely=0.12)
tarihyil.place(relx=0.70, rely=0.12)

lders.place(relx=0.01, rely=0.19)
ders.place(relx=0.40, rely=0.19)

lkonu.place(relx=0.01, rely=0.26)
konu.place(relx=0.40, rely=0.26)

lsoru.place(relx=0.01, rely=0.33)
soru.place(relx=0.40, rely=0.33)

ldogru.place(relx=0.01, rely=0.40)
dogru.place(relx=0.40, rely=0.40)

lyanlis.place(relx=0.01, rely=0.47)
yanlis.place(relx=0.40, rely=0.47)

lbos.place(relx=0.01, rely=0.54)
bos.place(relx=0.40, rely=0.54)

kayit.place(relx=0.62, rely=0.47)

tk.mainloop()

Soru sorarken sikca dusulen hatalar #1

Konu açmak/cevap vermek için açılan kısımda kod kullanacaksanız </> simgesi var veya ctrl+E tuşlarına basarak buraya kodu gir veya yapıştır kısmına kodları girmek gerekiyor. Kodunuzun tamamı bu yazdıklarınız mı? Öyle ise sqlite3 ve os modüllerini import edip kullanmamışsınız. Kayit gir fonksiyonunu normalde verileri entrylerden alıp databaseye gönderip, oradanda listbox kısmında listelemek gerekir. Kodlarda çok tekrarlar var, labellerin font fg bg kısımları başka türlü kullanılabilinir. Tkinter için yotube de codemy.com, python için evie+ kanallarını takip ediyorum.

Veri tabanı kısmını kaldırdım. Takibi kolay olsun diye. İsterseniz tamamını ekleyebilirim. Benim anlamadığım comboboxdan gün seçip ay için combobox seçimi yapınca gün içindeki değer görğntüsü kayboluyor.

Belirttiğiniz soruna bakmak için kodları </>veya ctrl E ile düzeltseniz cevaplamak isteyenlere kolaylık sağlamış olurdunuz

Sayfanın en altından bakınca kodları düzenlediğinizi şimdi farkettim bakayım.

comboboxlarla ilgili sorununuz combobox un arkaplan rengi ile yazı renginin aynı olması (black)

style.configure("TCombobox", fieldbackground="black", background="purple")

2 seçenek var, 1) style içindeki fieldbackground rengini siyahtan başka bir renk verin
yada 2) tarihgun = ttk.Combobox(tk, values=gun_sec, width=2, height=35, font="Arial 12 bold", foreground="white")satırı böyle olsun.(ilave edilen foreground=“white”) yada ne renk verirseniz.
sizde 2 renkte siyah olduğundan gün ay yıl seçiliyor ama gösterilemiyordu.