C# Pdf Okuma Sorunu

Arkadaşlar pdf okumak istiyorum ama yalnızca kapak yazısını getiriyor sizce sorun nedir ?

string text = "";
      StringBuilder veriTut = new StringBuilder();
      string yol = "Pdf/PsikotrapiPratigi.pdf";
                                   
      using(PdfReader reader = new PdfReader(yol))
      {
        for (int sayfaSayisi = 1;i<=reader.NumberOfPages;i++) 
        {
          ITextExtractionStrategy stragety = new SimpleTextExtractionStrategy();
          text = PdfTextExtractor.GetTextFromPage(reader,sayfaSayisi,stragety);
          text = Encoding.UTF8.GetString(ASCIIEncoding.Convert(Encoding.Default,Encoding.UTF8,Encoding.Default.GetBytes(text)));
          veriTut.Append(text);
        }
        
      }
      lblPdf.Text = text;

Bence sorun kodda, kutuphanede veya PDF’te.

(bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar #6 ve #7)

hocam labele yazdırıyorum sorun bu olabilir mi?

Üstadım bir şey soracağım

şu kodla calısıyor mesela

      OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
      ofd.Filter = "PDF |*.pdf";
      if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pdf.src = ofd.FileName;
      }

bana burda en son klasör ismi dönüyor filenamede

ama ben direk pdf.src = klasör ismi/pdf uzantısı diye kodladığımda yüklemiyor neden olabilir