Gui Arayüz e Algoritma ekleme

‘’’’’’ from tkinter import *

window = Tk()
window.geometry(‘500x300’)

Vize Bölümü

vize = Frame(window, bg=’#D7C6EE’)
vize.grid(row=0, column=0)
Label(vize, text=’ Vize Notunuz’, font=(‘Arial, 15’)).pack()

vnokta = Frame(window, bg=’#D7C6EE’)
vnokta.grid(row=0, column=1)
Label(vnokta, text=’:’, font=(‘Arial, 15’)).pack()

vsatir = Frame(window, bg=’#D7C6EE’)
vsatir.grid(row=0, column=3)
Entry(vsatir, font=(‘Arial 14 bold underline’), bg=’#D7C6EE’).pack()

Final Bölümü

final = Frame(window, bg=’#D7C6EE’)
final.grid(row=1, column=0)
Label(final, text=’ Final Notunuz’, font=(‘Arial, 15’)).pack()

fnokta = Frame(window,bg=’#D7C6EE’ )
fnokta.grid(row=1, column=1)
Label(fnokta, text=’:’, font=(‘Arial, 15’)).pack()

fsatir = Frame(window, bg=’#D7C6EE’)
fsatir.grid(row=1, column=3)
Entry(fsatir, font=(‘Arial 14 bold underline’), bg=’#D7C6EE’).pack()

Puan Sonuç Bölümü

psonuc = Frame(window, bg=’#D7C6EE’)
psonuc.grid(row=2, column=0)
Label(psonuc, text=‘Puan Sonuç’, font=(‘Arial, 15’)).pack()

pnokta = Frame(window, bg=’#D7C6EE’)
pnokta.grid(row=2, column=1)
Label(pnokta, text=’:’, font=(‘Arial, 15’)).pack()

psatir = Frame(window, bg=’#D7C6EE’)
psatir.grid(row=2, column=3)
Entry(psatir, state=‘disable’,font=(‘Arial 14 bold underline’), bg=’#D7C6EE’).pack()

entry bölümünü disable yaptım butona tıklanınca sonuç oraya düşecek fakat müdahale edilemiyecek…

Buton

btn = Button(window, text=“Sonucu Gor !”)
btn.config(command=tikla)
btn.grid(row=3, column=3)
‘’’’’’’’
evet buraya kadar güzel güzel tasarladım ama alttaki wile döngüsünü buna entegre edemiyorum deneyimim yetmedi yardımcı olabilecek varmıdır?

‘’’’’’ while True:
intVize = int(input(‘Vize Notunuz =’))
intFinal = int(input(‘Final Notunuz =’))
‘’’’’’’
‘’’’’’’ intSonuc = 0.4 * intVize + 0.6 * intFinal
print(‘Final Sonuc =’, intSonuc)
if intSonuc > 85 :
print(‘Notunuz -A’)
elif intSonuc <= 85 and intSonuc > 60:
print(‘Notunuz -B’)
elif intSonuc <= 60 and intSonuc > 45:
print(‘Notunuz -C’)
else:
print(‘Notunuz -F’) ‘’’’’’

bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar #1

2 Beğeni

Mantık olarak şu şekil olacak.
Butona verdiğin command için
def tikla():
vize notu = vize için oluşturulan entrt.get()
final notu = final notunun entry.get() ile girilen degerler alınacak
devamında puan hesaplama işlemleri yapılıp
çıkan sonuc entry sine eklenecek.

1 Beğeni
from tkinter import *

window = Tk()
window.title("Not Hesaplama Programı")
window.geometry("500x300")


def nothesapla():
  vize = int(ent_vize.get())
  final = int(ent_final.get())
  sonuc = (vize * 0.4) + (final * 0.6)
  if sonuc > 85:
    lbl_sonuc.config(text="Notunuz -A")
  elif sonuc <= 85 and sonuc > 60:
    lbl_sonuc.config(text="Notunuz -B")
  elif sonuc <= 60 and sonuc > 45:
    lbl_sonuc.config(text="Notunuz -C")
  else:
    lbl_sonuc.config(text="Notunuz -F")


lbl_vize = Label(window, text="Vize Notunuz", font=("Arial, 14"))
lbl_vize.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=20)

ent_vize = Entry(window, font=("Arial, 14"))
ent_vize.grid(row=0, column=1, padx=10)

lbl_final = Label(window, text="Final Notunuz", font=("Arial, 14"))
lbl_final.grid(row=1, column=0, padx=10)
ent_final = Entry(window, font=("Arial, 14"))
ent_final.grid(row=1, column=1, padx=10)

btn_hesapla = Button(window, text="Sonucu Gör !", font=("Arial", 16), command=nothesapla)
btn_hesapla.grid(row=2, column=0, columnspan=2, pady=10)


lbl_sonuc = Label(window, text="", font=("Arial", 20), fg="green")
lbl_sonuc.grid(row=3, column=0, pady=20)

window.mainloop()

düzenlemeleri kendine göre yapabilirsin.