Hava durumu api

hazırladığım asistanıma gaziantep için hava durumu hazırladım ancak tab larda bir sıkıntı oldu yardımcı olabilir misiniz İnteger ların konumunda hata gösteriyor

    def hava_durumu():
    API = "51018b60257b50207fc63de7c53af5e1"
    BASE_URL = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?"
    SEHIR_ISMI = "Gaziantep"
    URL = BASE_URL + "appid=" + API + "&q=" + SEHIR_ISMI
    gelen_veri = requests.get((URL))
    gelen_veri_JSON = gelen_veri.json()
    if(gelen_veri_JSON["cod"] != "404") in voice:
      temp = gelen_veri_JSON["main"]["temp"]
      description = gelen_veri_JSON["weather"][0]["description"]
      pressure = gelen_veri_JSON["main"]["pressure"]
      country = gelen_veri_JSON["sys"]["country"]
      engine.say("temp : " + str(float(temp) - 273.15), gender=gender, rate=rate, pitch=pitch, vol=vol)
      engine.say("description : " + str(description), gender=gender, rate=rate, pitch=pitch, vol=vol)
    if "hava durumu" in voice:
      hava_durumu()

bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar #13

Integer’dan kasit nedir?

  API = "51018b60257b50207fc63de7c53af5e1"
  BASE_URL = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?"
  SEHIR_ISMI = "Gaziantep"
  URL = BASE_URL + "appid=" + API + "&q=" + SEHIR_ISMI

Bunlar çalışıyor, hatanız başka yerde…

import requests
import json

def hava_durumu():
  API = "51018b60257b50207fc63de7c53af5e1"
  BASE_URL = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?"
  SEHIR_ISMI = "Gaziantep"
  URL = BASE_URL + "appid=" + API + "&q=" + SEHIR_ISMI
  gelen_veri = requests.get((URL))
  gelen_veri_JSON = gelen_veri.json()
  #print(gelen_veri_JSON)
  
  if(gelen_veri_JSON["cod"] != "404"):
    temp = gelen_veri_JSON["main"]["temp"]
    description = gelen_veri_JSON["weather"][0]["description"]
    pressure = gelen_veri_JSON["main"]["pressure"]
    country = gelen_veri_JSON["sys"]["country"]
  return temp, description, pressure, country

print(hava_durumu())

print halinde çalışıyor ama ben bunu asistanıma hava durumu diye soruğumda bana bunları çalıştırıp en son
print(hava_durumu())
bunu bana sesli okuması gerekiyor

Sesli okuma örneğini inceleyiniz.

bunu şöyle düşünün print li halini program başladı siz terminal kısmına hava durumu yazdınız
o da size hava durumunu gösterdi bu şekilde düşünyorum ama yapamadım

1 Beğeni

Süslemeleri siz yaparsınız artık…

import pyttsx3
import requests
import json

#"espeak" için
dil = 64
engine = pyttsx3.init() 
engine.setProperty("rate", 150) #konuşma hızı 
voices = engine.getProperty('voices') 
engine.setProperty('voice', voices[dil].id) #Türkçe
 
#Konuşma fonksiyonu
def speak(text):
  engine.say(text)
  engine.runAndWait()

def hava_durumu():
  API = "51018b60257b50207fc63de7c53af5e1"
  BASE_URL = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?"
  SEHIR_ISMI = "Gaziantep"
  URL = BASE_URL + "appid=" + API + "&q=" + SEHIR_ISMI
  gelen_veri = requests.get((URL))
  gelen_veri_JSON = gelen_veri.json()
  #print(gelen_veri_JSON)
  
  if(gelen_veri_JSON["cod"] != "404"):
    temp = gelen_veri_JSON["main"]["temp"]
    description = gelen_veri_JSON["weather"][0]["description"]
    pressure = gelen_veri_JSON["main"]["pressure"]
    country = gelen_veri_JSON["sys"]["country"]
  return temp, description, pressure, country

print(hava_durumu())
speak(hava_durumu()[0])
speak(hava_durumu()[1])
speak(hava_durumu()[2])
speak(hava_durumu()[3])

engine.stop()
    def hava_durumu():
      API = "51018b60257b50207fc63de7c53af5e1"
      SEHIR_ISMI = "Gaziantep"
      BASE_URL = f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?appid={API}&q={SEHIR_ISMI}"
      gelen_veri = requests.get((BASE_URL))
      gelen_veri_JSON = gelen_veri.json()
      celsius = float(gelen_veri_JSON["main"]["temp"]) - 273
      return engine.say(str(int(celsius))+" santigrat derece",gender=gender, rate=rate, pitch=pitch, vol=vol)