İlk şeyler ve ikinci şeyler

python import pygame import sys import random # Pygame'ı başlat pygame.init() # Ekran boyutları width, height = 800, 600 screen = pygame.display.set_mode((width, height)) pygame.display.set_caption("Animator vs. Animation Game") # Renkler white = (255, 255, 255) # Oyuncu player_size = 50 player_x = width // 2 - player_size // 2 player_y = height - player_size - 10 # Düşman enemy_size = 50 enemy_x = random.randint(0, width - enemy_size) enemy_y = 0 enemy_speed = 5 # Oyun döngüsü clock = pygame.time.Clock() while True: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: pygame.quit() sys.exit() # Oyuncu hareketleri keys = pygame.key.get_pressed() if keys[pygame.K_LEFT] and player_x > 0: player_x -= 5 if keys[pygame.K_RIGHT] and player_x < width - player_size: player_x +=5 # Düşman hareketleri enemy_y +=enemy_speed if enemy_y> height: enemy_y = 0 enemy_x = random.randint(0, width - enemy_size) # Çarpışma kontrolü if ( player_x < enemy_x + enemy_size and player_x + player_size> enemy_x and player_y < enemy_y + enemy_size and player_y + player_size> enemy_y ): print("Oyun bitti!") pygame.quit() sys.exit() # Ekranı temizle screen.fill(white) # Oyuncu ve düşmanı çiz pygame.draw.rect(screen, (0, 128, 255), (player_x, player_y, player_size, player_size)) pygame.draw.rect(screen, (255, 0, 0), (enemy_x, enemy_y, enemy_size, enemy_size)) # Ekranı güncelle pygame.display.flip() # FPS sınırlama clock.tick(60)

Reis derdini anlatki derman bulalım, ne demek istedin hic bir şey anlamadım.

https://forum.yazbel.com/t/soru-sorarken-sikca-dusulen-hatalar/14968

ilgili özelliği kullanalım hocam

1 Beğeni