İstatistik bilgisi olan arkadaşlar var mı?

Binom dağılımı, cohen’in kappa katsayısı gibi istatistik konularında bilgisi olan arkadaşlar var mı?