Java guide Jradiobutton u birden fazla şeçip dosyaya yazdırma işlemini nasıl yapabilirim?

aslında daha çok seçme işlemi yapmak istiyorum bir çok buton arasından benim programı çalıştırdıktan sonra bir kaç buton seçmek istiyorum

Örnek kod paylaşır mısınız lütfen?

buradan bir kaç butonnu aynı anda şeçmeye çalışıyorum biraz intternette araştırdıktan sonra şöyle bir kod buldum açıkcası ilk defa yaptığım için nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok

Kodlarınızı şurada anlatıldığı şekilde kod görünümü içine alırsanız okuması ve kopyalayıp denemesi çok daha kolay olur okuyanlar için.

Gördüğüm kadarıyla siz JRadioButton kullanıyorsunuz. Genel olarak 'radio button’ların özelliği, bunların tek birinin seçilebilmesidir. Eğer birden çok seçme yapmak istiyorsanız 'checkbox’lar kullanmanız gerek. Yani 'JCheckBox’ı kullanmayı deneyin.

‘’’
comboBox.addActionListener(new ActionListener() {

		@Override
		public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
			
			
			try {
          BufferedReader file = new BufferedReader(new FileReader("C:\\Users\\Saide\\Desktop\\Sinama\\filmSeansSalon.txt"));
          String line;
          String[] info;
         
          while ((line = file.readLine()) != null) {
        	  info=line.split(" / ");

            if (line.contains((String)comboBox.getSelectedItem())) {
          	  for (int j = 1; j < info.length; j++) {
          		  comboseans.addItem(info[j]);
							
						}
          	  
            }

            
          }
         

          file.close();
         
        } catch (Exception e) {
          System.out.println("Problem reading file.");
        }
			
			
			
		}
	});
	
	JButton btnBiletAyr = new JButton("Bilet Ay\u0131r");
	btnBiletAyr.addActionListener(new ActionListener() {
		public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
			isimsoyisim=txtisimsoyisim.getText();
			koltukno=txtkoltuk.getText();
			 JRadioButton[][] jRadioButtons = new JRadioButton[8][];
			  ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
			  JPanel panel = new JPanel();
			  panel.setLayout(new GridLayout(8, 8));
			  for (int i = 0; i < 8; i++) {
			    for (int j = 0; j < 8; j++) {
			      JRadioButton btn = new JRadioButton();
			      ActionListener listener = null;
						btn.addActionListener(new ActionListener() {
							
							@Override
							public void actionPerformed(ActionEvent e) {
								// TODO Auto-generated method stub
								
							}
						});
			      btn.setName("Btn[" + i + "," + j + "]");
			      bg.add(btn);
			      panel.add(btn);
			      // can be used for other operations
			      jRadioButtons[i][j] = btn;
			      
			      
			      ActionListener listener1 = new ActionListener(
			      		try(FileWriter fw=new FileWriter("C:\\Users\\Saide\\Desktop\\Sinama\\Biletayır.txt",true);
			  		  			 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
			  		  			PrintWriter pw=new PrintWriter(bw))
			  		  	{
			  		  		pw.println(comboBox.getSelectedItem()+" / "+comboseans.getSelectedItem()+" / "+rTam.getText()+" / "+rÖğrenci.getText()+" / "+combosalon.getSelectedItem()+" / "+isimsoyisim+" / "+koltukno);
			  		  		 JOptionPane.showMessageDialog(null, " Biletiniz adınıza ayrılmıştır.");
			  		  	}
			  				
			  				
			  				
			  		  	catch(Exception e)
			  		  	{
			  		  		JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dosya bulunamadı. ");
			  		  		
			  		  	}) {
			        @Override
			        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
			          JRadioButton btn = (JRadioButton) e.getSource();
			          System.out.println("Selected Button = " + btn.getName());
			        }
			      };
			    }
			  }
			  
			  
		
			
			

			try(FileWriter fw=new FileWriter("C:\\Users\\Saide\\Desktop\\Sinama\\Biletayır.txt",true);
	  			 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
	  			PrintWriter pw=new PrintWriter(bw))
	  	{
	  		pw.println(comboBox.getSelectedItem()+" / "+comboseans.getSelectedItem()+" / "+rTam.getText()+" / "+rÖğrenci.getText()+" / "+combosalon.getSelectedItem()+" / "+isimsoyisim+" / "+koltukno);
	  		 JOptionPane.showMessageDialog(null, " Biletiniz adınıza ayrılmıştır.");
	  	}
			
			
			
	  	catch(Exception e)
	  	{
	  		JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dosya bulunamadı. ");
	  		
	  	}
			'''