Kivy de listbox kullanımını beceremedim

Merhaba… tkinterde yaptığım bir küçük uygiulamayı mobile aktarmanın kivy ile olursa daha kolay olabileceği söylenmişti. Kivy de takıldığım konu bir veri tabanından aldığım bilgiyi text olarak nasıl yazdıracağım. Bulamayınca text bilgiyi label tanımlayıp içüne yaxdırıp listbox gibi kullandım.
Kod şöyle

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.graphics import Color, Rectangle
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
import sqlite3,os

dosya =’/storage/emulated/0/python/VERİTABANI/Elif_Ders_Çalışma.db’
dosya_mevcut = os.path.exists(dosya)
with sqlite3.connect(dosya) as vt:
im = vt.cursor()

im.execute(""“SELECT * FROM Net_Durum”"")

#vt.close()

class Progress(App):

def build(self):  
  duzen = FloatLayout(size=(300,600))
  
  baslik = Label(text='Sınav Sonuç Takibi', color="red",font_size=100, size_hint=(.3, .2), pos=(400,1900))

  self.mat = Button(text='Matematik',
  color="white",background_color=(1,0,2,3), size_hint=(.23, .05),pos=(1,1900))
  
  self.mat.bind(on_press = self.KonuMat)
  #self.mat.bind(on_release = self.KonuMat) 
             
  self.fen = Button(text='Fen Bilgisi',
  color="white",background_color=(1,0,2,3),size_hint=(.24, .05),pos=(265,1900))
  
  self.fen.bind(on_press = self.KonuFen)
  
  self.tur = Button(text='Türkçe',
  color="white",background_color=(1,0,2,3),size_hint=(.17, .05),pos=(540,1900))
  
  self.tur.bind(on_press = self.KonuTur)
  
  self.sos = Button(text='Sosyal Bilgiler',color="white",background_color=(1,0,2,3),size_hint=(.33, .05),pos=(740,1900))
  
  self.sos.bind(on_press = self.KonuSos)
  
  konu = Label(text='Konular',
  color="cyan" ,pos=(1,1600),bold=True,size_hint=(.25,.2),font_size=70)
  
  self.Konu_Detay = Label(text=' ',
  color="lightyellow",size_hint=(1,1),pos=(-160,270),bold=True,font_size=50 )      
   
  tarih = Label(text='   Tarih',
  color="yellow",size_hint=(.15, .2),pos=(1,600),bold=True,font_size=60 )
  
  soru = Label(text='| Soru Adet   ',
  color="orange",size_hint=(.25, .2),pos=(310,600),bold=True,font_size=60 )
  
  dogru = Label(text='|Doğru ',
  color="green",size_hint=(.2, .2),pos=(570,600),bold=True,font_size=60 )
  
  yanlis = Label(text='|Yanlış ',
  color="red",size_hint=(.2, .2),pos=(750,600),bold=True,font_size=60 )
  
  bos = Label(text='|Boş',
  color="cyan",size_hint=(.15, .2),pos=(930,600),bold=True,font_size=60 )
  
  self.Notu_Detay = Label(text='',
  color="lightyellow",size_hint=(1,1),pos=(-10,-720),bold=True,font_size=50)
  
  
  duzen.add_widget(baslik)
  duzen.add_widget(self.mat)
  duzen.add_widget(self.fen)
  duzen.add_widget(self.tur)
  duzen.add_widget(self.sos)
  duzen.add_widget(konu)
  duzen.add_widget(self.Konu_Detay)
  duzen.add_widget(tarih)
  duzen.add_widget(soru)
  duzen.add_widget(dogru)
  duzen.add_widget(yanlis)
  duzen.add_widget(bos)
  duzen.add_widget(self.Notu_Detay)
    
  return duzen

#===============================
def KonuMat(self,text):
im.execute(""“SELECT * FROM Net_Durum”"")
im.execute(“SELECT * FROM Net_Durum WHERE Ders LIKE ‘Mat%’”)

  self.kontrol(self)
  
  self.Konu_Detay.size_hint=(1,1)
  self.Notu_Detay.size_hint=(1,1)
  #.7-.87 / 1.01 - .54
  return self.Konu_Detay.size_hint,self.Notu_Detay.size_hint

#===============================
def KonuFen(self,text):
im.execute(""“SELECT * FROM Net_Durum”"")
im.execute(“SELECT * FROM Net_Durum WHERE Ders LIKE ‘Fen%’”)

  self.kontrol(self)

  self.Konu_Detay.size_hint=(1,1)
  self.Notu_Detay.size_hint=(1,1)
  
  return self.Konu_Detay.size_hint,self.Notu_Detay.size_hint    #=============================== 
def KonuTur(self,text):    
  im.execute("""SELECT * FROM Net_Durum""")
  im.execute("SELECT * FROM Net_Durum WHERE Ders LIKE 'Türkçe%'")
         
  self.kontrol(self)   
  
  self.Konu_Detay.size_hint=(0.95,1)
  self.Notu_Detay.size_hint=(1,1)
  
  return self.Konu_Detay.size_hint,self.Notu_Detay.size_hint

#===============================
def KonuSos(self,text):
im.execute(""“SELECT * FROM Net_Durum”"")
im.execute(“SELECT * FROM Net_Durum WHERE Ders LIKE ‘Sosyal%’”)

  self.kontrol(self)
          
  self.Konu_Detay.size_hint=(1.08,1)
  self.Notu_Detay.size_hint=(1,1)
  
  return self.Konu_Detay.size_hint,self.Notu_Detay.size_hint

#===============================
def kontrol(self, text):
self.veriler=im.fetchall()
self.Konu_Detay.text=""
self.Notu_Detay.text=""
s=0
for veri in self.veriler:
s+=1
if len(veri[3]) <3:
u=3-len(veri[3])
v3=“0”*u+veri[3]
else:
v3=veri[3]

    if len(veri[4]) <3:
      u=3-len(veri[4])
      v4="0"*u+veri[4]
    else:
      v4=veri[4]
                      
    if len(veri[5]) <3:
      u=3-len(veri[5])
      v5="0"*u+veri[5]
    else:
      v5=veri[5]               

    if len(veri[6]) <3:
      u=3-len(veri[6])
      v6="0"*u+veri[6]
    else:
      v6=veri[6]
    
    self.konular ="- "+veri[2]
    
    self.notlar=veri[0]+" "*9+v3+" "*13+v4+" "*9+v5+" "*5+v6
    
    self.Konu_Detay.text= self.Konu_Detay.text+ self.konular+"\n"
    
    self.Notu_Detay.text= self.Notu_Detay.text+ self.notlar+"\n"
  
  for i in range(13-s):      
        
    self.Konu_Detay.text= self.Konu_Detay.text+ "_"*30+"\n"
    
    
    self.Notu_Detay.text= self.Notu_Detay.text+ "_"*30+"\n"
    
  return self.Konu_Detay.text,self.Notu_Detay.text

Progress().run()

#1