Liste elemanlarının tuple olarak yazdırılmak istenirken yer değiştirme sorunu

Yapmak istediğim şey iki farklı listenin aynı numaralı indeksleriyle tuplelar oluşturmaktı. Çıktıda indeksi 1 olan elemanlara kadar sorun yok fakat daha sonrasında listenin elemanları yer değiştirdi. Henüz yeni başladım. Nerede hata yaptığım hakkında bir fikrim yok. Yardımcı olur musunuz?

Yazdığım Kod:

liste1=[1,2,3,4,5]
liste2=[6,7,8,9,10,11]

i=0
sonuc=[]
while (i<len(liste1) and i<len(liste2)):
    sonuc.append({liste1[i],liste2[i]})
    i+=1

print(sonuc)

Çıktısı:

[{1, 6}, {2, 7}, {8, 3}, {9, 4}, {10, 5}]

zip(list1, list2)?

Muhtemelen kodunuzda.

bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar #5