Metin belgesinde Sadece Koşulu Karşılayan Verileri Nasıl Okurum

Formsun içeriği

using System.Diagnostics.Eventing.Reader;
using System.Reflection.Metadata;
using Accessibility;
using CarProject;

namespace ArabaProjesiWithOneClass
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Car araba = new Car();
        txbGöster.Text = araba.Read();
      }
      catch (FileNotFoundException fileNotFoundException)
      {
        MessageBox.Show($"Okumak istediğiniz dosya bulunamadı. Dosya adresini tespit edip uygulamayı yeniden başlatın. \n{fileNotFoundException.ToString()}");
        throw new FileFormatException("Okumak istediğiniz dosya adresi bulunamadı.");
      }
      catch (Exception exception)
      {
        MessageBox.Show($"Beklenmeyen bir hata ile karşılaşıldı. Uygulamayı yeniden başlatın veya Geri Bildirim gönderin. {exception.ToString()}");
        throw exception;
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Car araba = new Car();
        araba.Brand = txbBrand.Text;
        araba.Model = txbModel.Text;
        araba.YearOfProduction = Convert.ToInt32(txbYearOfProduction.Text);
        araba.NumberPlate = txbNumberPlate.Text;
        araba.MotorPower = txbMotorPower.Text;

        araba.Save();
      }
      catch (FormatException formatException)
      {
        MessageBox.Show("Girdiğiniz değer int formatına dönüştürülemiyor. Hata Detayı" + formatException.ToString());
      }
      catch (Exception exception)
      {
        MessageBox.Show(exception.ToString());
        throw new FormatException("Beklenmeyen Bir hata oluştu. Programı yeniden çalıştırmayı deneyin.");
      }
    }

    private void btnyearofProduct_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Search search = new Search();
      search.Brand = txbYearOfProduction.Text;
      txbyearofproductList.Text = search.CarSearch();
      //txbyearofproductList.Text = search.CarSearch(txbYearOfProduction);
    }
  }
}

ilk sınıfım

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CarProject
{
  public class Car
  {
    
      public string Brand { get; set; }
      public string Model { get; set; }
      public int YearOfProduction { get; set; }
      public string NumberPlate { get; set; }
      public string MotorPower { get; set; }

      public string mainData;

      public string fileAdress;


      public void Save()
      {
        fileAdress = @"C:\Users\YILDIRAY\Desktop\Projeİçin.txt";
        var veriler = this.Brand + ";" + this.Model + ";" + this.YearOfProduction + ";" + this.NumberPlate + ";" + this.MotorPower;
        StreamWriter sw = new StreamWriter(fileAdress, true);
        sw.WriteLine(veriler);
        sw.Close();
      }

      public string Read()
      {
        fileAdress = @"C:\Users\YILDIRAY\Desktop\Projeİçin.txt";
        StreamReader stream = new StreamReader(fileAdress);
        string? line;
        int i = 0;
        while ((line = stream.ReadLine()) != null)
        {
          i++;
          mainData += i.ToString() + "-)" + line + "\r\n";
        }
        stream.Close();
        return mainData;
      
    }
  }
}

ikinci sınıfım

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Accessibility;

namespace CarProject
{
  public class Search : Car
  {
    public Car araba;
    public string fileAdress;
    public string mainData;

    public string CarSearch()
    {
      fileAdress = @"C:\Users\YILDIRAY\Desktop\Projeİçin.txt";

      StreamReader stream = new StreamReader(fileAdress);

      string? line;
      int i = 0;

      while ((line = stream.ReadLine()) != null)
      {
        if (this.Brand.Contains(line))
        {
          mainData += line;
        }
      }
      stream.Close();
      return mainData;
    }
  }
}

ikinci sınıfımdaki amacım şu;

bir method oluşturup bununla sadece istenilen üretim yılına sahip arabaları listelemek. Ancak bir türlü bağlayamıyorum.