Not enough values to unpack (expected 3, got 2) bu hatayı alıyorum

from asyncore import read

from contextlib import closing

import re

from tkinter import Grid

from tokenize import ContStr

from turtle import shape

import cv2

from cv2 import COLOR_GRAY2BGR

from cv2 import COLOR_BGR2GRAY

import numpy as np

import os

kernel=np.ones((8,8),np.uint8)

Kamera = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, Kare = Kamera.read()

kesilmiş=Kare[0:250,0:250]kesilmişHSV=cv2.cvtColor(kesilmiş,cv2.COLOR_BGR2HSV)altdeğer=np.array([0,30,60])

üstdeğer=np.array([40,255,255])Renk_Filtresi_Sonucu=cv2.inRange(kesilmişHSV,altdeğer,üstdeğer)

Renk_Filtresi_Sonucu=cv2.morphologyEx(Renk_Filtresi_Sonucu, cv2.MORPH_CLOSE,kernel)Sonuç = kesilmiş.copy()_,cnts ,_  = cv2.findContours(Renk_Filtresi_Sonucu,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)

for cnt in cnts:

    x,y,w,h=cv2.boundingRect (cnt)

    cv2.rectangle(Sonuç,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)

   

cv2.imshow("Kare",Kare)

cv2.imshow("kesilmiş",kesilmiş)

cv2.imshow("kesik",Renk_Filtresi_Sonucu)

cv2.imshow("Sonuç",Sonuç)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):

    break

Kamera.release()

cv2.destroyAllWindows()
bu kodda bu hatayı alıyorum hatayı bulamadım yardımcı olursanız sevinirim

Aslında opencv nin hangi versiyonu diye sormak lazım. Hata kaçıncı satırda diye sormak lazım.

Velakin çok uğraşamayacağım.

,cnts , = cv2.findContours(Renk_Filtresi_Sonucu,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)

Satırında üç parametre istiyorsun iki paramatre var hatası veriyor.

contours, hierarchy = cv2.findContours(bordered, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

Gibi iki parametreli hale getir.

cnts,_ = yap yani.

Kaynak:
ValueError: not enough values to unpack (expected 3, got 2) · Issue #339 · facebookresearch/maskrcnn-benchmark · GitHub

Sürekli versiyon değiştiriyorlar ve sürekli aldıkları parametre sayıları değişiyor.

Daha net bilgi alabilmek için ben olsam.

OpenCv versiyonumu, python versionumu, pip list ile aldığım kütüphane versiyonlarımı listelerdim.

Bir de hata nın mesajının ekran görüntüsü varsa satır numarasını da belirtirdim.

O zaman zaten rahatlıkla çözülürdü.

Benzer bir soruya yenice mesaj yazdım. Şu hata mesajlarını bari google translate koyup da bakın.

Google da bir aratın, rahatlıkla çözersiniz.

Soru sorarken sikca dusulen hatalar #1