Pencere hemen kapaniyor

Menubardaki “Cikis” secenegine tiklandiginda bir message-box aciliyor ve evet veya hayir ile kullanicinin cikma kararini soruyor. Evet calisiyor ve programi kapatiyor. Hayir da calisiyor ama message-box kapandiktan 3-4 saniye sonra Cikis’i cagirdigimiz pencere de kapaniyor. Calismaya devam icin bu pencerenin acik kalmasi gerek. Neyi yanlis yapiyorum? Menünün diger elemanlari düzgün calisiyor.

Bir de menu üzerinden kapali duran yeni bir pencereyi acamiyorum. Pencere QMainwindow sinifindan. Ne yapmam lazim?

Bu isleri düzenleyen kod söyle:

import sys

from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QMessageBox
from AnaSayfaUI import Ui_MainWindow
from Kodlar import *

#from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import *

from PyQt5 import QtCore, QtGui
#from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtCore import *

class Daireler(QMainWindow):
def init(self):
super().init()
self.ui=Ui_MainWindow()
self.ui.setupUi(self)

  #self.ui.actionAnaMenu.triggered.connect(self.anamenu)
  self.ui.actionCikis.triggered.connect(self.CIKIS)

  self.ui.action_Anasayfa.triggered.connect(self.go_page_1)
  self.ui.actionKayitet.triggered.connect(self.go_page_2)
  self.ui.actionDuzenle.triggered.connect(self.go_page_3)
  self.ui.actionSil.triggered.connect (self.go_page_4)
  self.ui.actionHarici.triggered.connect (self.go_page_5)

  self.go_page_1()  #daima 1.ayfaya yönlendirme


def go_page_1(self):
  self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.page_1_index)
  LISTELE(self)
def go_page_2(self):
  self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.page_2_index)
  KONTROL(self)
  #LISTELE2(self)

def go_page_3(self):
  self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.page_3_index)
def go_page_4(self):
  self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.page_4_index)
def go_page_5(self):
  self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex(self.page_5_index)

#----------------------ÇIKIŞ-----------------------------#
#---------------------------------------------------------#
def CIKIS(self):
Uygulama=QApplication(sys.argv)
Mesajim=‘

Programdan çıkmak istediğinize emin misiniz?

  msgBox = QMessageBox()
  msgBox.setIcon(QMessageBox.Information)
  msgBox.setText(Mesajim)
  msgBox.setWindowTitle("CIKIŞ")
  msgBox.setStandardButtons(QMessageBox.Yes | QMessageBox.No)
  msgBox.setEscapeButton(QMessageBox.No)  #Mesaji x ile kapatirsa
  button_evet=msgBox.button(QMessageBox.Yes)
  button_evet.setText("Evet")
  button_hayir=msgBox.button(QMessageBox.No)
  button_hayir.setText("Hayır")
  returnValue = msgBox.exec()

  if returnValue == QMessageBox.Yes:
    #conn.close()
    sys.exit(Uygulama.exec_())
  else:
    window.show()

app=QApplication() #köseli parantez
window=Daireler()
window.show()
app.exec()

sys.exit(app.exec_())

https://forum.yazbel.com/t/soru-sorarken-sikca-dusulen-hatalar/14968
bkz. #1