PyQt ile ilgili soru

import sys
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QGridLayout,QComboBox,QSpinBox
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtGui import *

class pencere(QtWidgets.QWidget):
	def __init__(self):
		super().__init__()
		self.init_ui()

	def init_ui(self):
		self.boy = 2
		self.yaziTipi = "Times New Roman"
		self.metin = "<center><font color = 'blue' size = '+%d' face = '%s'>Merhaba Dünya</font></center>"
		self.etiket = QtWidgets.QLabel(self.metin % (self.boy,self.yaziTipi))

		izgara = QtWidgets.QGridLayout()
		izgara.addWidget(self.etiket,0,0,1,2)
		izgara.addWidget(QtWidgets.QLabel("Yazı Boyu: "),1,0)

		donerKutu = QtWidgets.QSpinBox()
		donerKutu.setRange(1,4)
		donerKutu.setValue(self.boy)
		self.donerKutu.clicked.connect(self.metinboyu)

		izgara.addWidget(donerKutu,1,1)
		izgara.addWidget(QtWidgets.QLabel("Yazı Tipi: "),2,0)

		acilirListe = QtWidgets.QComboBox()
		acilirListe.addItem("Arial")
		acilirListe.addItem("Times New Roaman")
		acilirListe.addItem("Verdana")
		acilirListe.addItem("Comic Sans MS")

		listeMetinIndisi = acilirListe.findText(self.yaziTipi)
		acilirListe.setCurrentText(listeMetinIndisi)
		self.acilirListe.clicked.connect(self.yazitipidegistir)

		izgara.addWidget(acilirListe,2,1)

		self.setLayout(izgara)
		self.setWindowTitle("Pyqt Izgarası 2")
		self.resize(250,150)
		self.show()

	def metinboyu(self,boy):
		self.boy = boy
		self.etiket.setText(self.metin % (self.boy,self.yaziTipi))

	def yazitipidegistir(self,tip):
		self.yaziTipi = tip
		self.etiket.setText(self.metin % (self.boy,self.yaziTipi))

uyg=QtWidgets.QApplication(sys.argv)
pencere = pencere()
sys.exit(uyg.exec_())

super().init() yerine super().__init__() yazmalısınız.

öyle yazılı burada çıkmamış.

Kodlarınızı şu şekilde biçimlendirirseniz kodlarınız düzgün görünür: Gönderilerdeki kod görünümü hakkında

self.init_ui yerine self.init_ui() yazmalısınız, böylece ilgili metodu çağırmış olursunuz. Şu anki şekliyle sadece ilgili metodu döndüren bir deyim var orada.

evet şimdi oldu. fakat programdaki şu anki hata clicked kodlarında geçerli. acaba hangi metodu kullanmam gerekiyor clicked yerine. yada fonksiyonu sağlıcak başka bir kod mu girmem gerekir.

clicked yerine SLOT SIGNAL yöntemlerini denemelisin.