PyQt ile ilgili soru

#1
import sys
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QGridLayout,QComboBox,QSpinBox
from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtGui import *

class pencere(QtWidgets.QWidget):
	def __init__(self):
		super().__init__()
		self.init_ui()

	def init_ui(self):
		self.boy = 2
		self.yaziTipi = "Times New Roman"
		self.metin = "<center><font color = 'blue' size = '+%d' face = '%s'>Merhaba Dünya</font></center>"
		self.etiket = QtWidgets.QLabel(self.metin % (self.boy,self.yaziTipi))

		izgara = QtWidgets.QGridLayout()
		izgara.addWidget(self.etiket,0,0,1,2)
		izgara.addWidget(QtWidgets.QLabel("Yazı Boyu: "),1,0)

		donerKutu = QtWidgets.QSpinBox()
		donerKutu.setRange(1,4)
		donerKutu.setValue(self.boy)
		self.donerKutu.clicked.connect(self.metinboyu)

		izgara.addWidget(donerKutu,1,1)
		izgara.addWidget(QtWidgets.QLabel("Yazı Tipi: "),2,0)

		acilirListe = QtWidgets.QComboBox()
		acilirListe.addItem("Arial")
		acilirListe.addItem("Times New Roaman")
		acilirListe.addItem("Verdana")
		acilirListe.addItem("Comic Sans MS")

		listeMetinIndisi = acilirListe.findText(self.yaziTipi)
		acilirListe.setCurrentText(listeMetinIndisi)
		self.acilirListe.clicked.connect(self.yazitipidegistir)

		izgara.addWidget(acilirListe,2,1)

		self.setLayout(izgara)
		self.setWindowTitle("Pyqt Izgarası 2")
		self.resize(250,150)
		self.show()

	def metinboyu(self,boy):
		self.boy = boy
		self.etiket.setText(self.metin % (self.boy,self.yaziTipi))

	def yazitipidegistir(self,tip):
		self.yaziTipi = tip
		self.etiket.setText(self.metin % (self.boy,self.yaziTipi))

uyg=QtWidgets.QApplication(sys.argv)
pencere = pencere()
sys.exit(uyg.exec_())
#2

super().init() yerine super().__init__() yazmalısınız.

#3

öyle yazılı burada çıkmamış.

#4

Kodlarınızı şu şekilde biçimlendirirseniz kodlarınız düzgün görünür: Gönderilerdeki kod görünümü hakkında

self.init_ui yerine self.init_ui() yazmalısınız, böylece ilgili metodu çağırmış olursunuz. Şu anki şekliyle sadece ilgili metodu döndüren bir deyim var orada.

#5

evet şimdi oldu. fakat programdaki şu anki hata clicked kodlarında geçerli. acaba hangi metodu kullanmam gerekiyor clicked yerine. yada fonksiyonu sağlıcak başka bir kod mu girmem gerekir.

#6

clicked yerine SLOT SIGNAL yöntemlerini denemelisin.