Python hatamı nasıl düzeltirim

File “C:\Users\Dell\PycharmProjects\pythonProject2\deneme22.py”, line 13
def skor_hesapla(tahmin, el_aldi):
IndentationError: unexpected unindent

1 Beğeni

Düzeltilmeden önceki hali daha iyiymiş sanki.

Buradaki hata derki hizalama hatası.

def skor_hesapla(tahmin, el_aldi):
skor = 0
if el_aldi == tahmin:
skor = tahmin * 10
elif el_aldi > tahmin:
skor = tahmin * 10 - (el_aldi - tahmin)
else:
skor = tahmin * 10 + (tahmin - el_aldi)
return skor

Kodunuzu hizalama ve boşluklarına göre yazmalısınız.

Hizalamalar, hangi kod satırının hangi fonksiyon, sınıf yada koşula ait olduğunu python’ın anlama yöntemidir.

Bunu hızlandıran editör komutları da vardır. Bu konuda bilgimiz olmadığından doğrudan boşluk koyarak yazmanızı önermemiz gerekiyor. Bu arada boşluk ve hizalama işlerinde tab tuşu kullanmayın bazan sorunlara neden olabiliyor.

def skor_hesapla(tahmin, el_aldi):
  skor = 0
  if el_aldi == tahmin:
    skor = tahmin * 10
  elif el_aldi > tahmin:
    skor = tahmin * 10 - (el_aldi - tahmin)
  else:
    skor = tahmin * 10 + (tahmin - el_aldi)
  return skor

Örnek kodunuzu hizamalarına göre yeniden görelim. Burada gördüğünüz üzere;

if ler def ile tanımlanan fonksiyondan içeride. Aynı şeklide skor= satırları da if ve eliflere ait olduğu belli olsun diye yine biraz daha içerde.

Kod yazarken hizalama ve kapsam mantığını iyice öğrenmenizde fayda var.

Kodunuzun tamamına bakmadım belki başka hatalar da vardır benzer şekilde düzeltip deneyebilirsiniz.

Kolay gelsin.

1 Beğeni