Python ile bilgisayar kapatma

Bu konu istihza da Fırat bey tarafından cevaplanmıştı. Ancak bir kaç gün önce internette araştırdığımda herhangi bir Türkçe kaynak bulamadım. Hatırlayan veya bilen biri burda paylaşabilir mi?

Asagida bulunan cevabi denediniz mi?

# -*- coding : utf8 -*-

import os ,tkinter,sys
from tkinter import *
from tkinter import messagebox


def kapat():#Kapatma işlemi
  saatSaniye = int(saat11.get())
  dakikaSaniye = int(dakika11.get())
  saat = saatSaniye * 3600#saatteki saniye sayısını bulma
  dakika = dakikaSaniye * 60#dakikadaki saniye sayısını bulma
  topla = saat + dakika#toplam saniye
  os.system("shutdown -s -t %s"%topla)#windows kapama komutu
  messagebox.showinfo("Kapatma Saati", "Bilgisayar {} saat {} dakika sonra kapanacaktır".format(saatSaniye,dakikaSaniye))

def iptal():
  os.system("shutdown -a")#windows kapatmayı iptal etme
  messagebox.showinfo("Kapanış İptali","Bilgisayar kapanışı iptal edildi !!")


penc=Tk()
#penc.wm_iconbitmap("ikon resmi adresi")#ikon
penc.title("Otomatik Kapatma")# başlık
penc.geometry("300x200+400+400")#ölçüler
penc.resizable(width=FALSE,height=FALSE)

#saat girişi
saatYaz=Label(penc)
saatYaz.config(text="Saat Giriniz :")
saatYaz.place(relx=0.1,rely=0.1)

saat11=Entry()
saat11.place(relx=0.4,rely=0.1)


#dakika girişi
dakikaYaz=Label(penc)
dakikaYaz.config(text="Dakika Giriniz :")
dakikaYaz.place(relx=0.1,rely=0.3)

dakika11=Entry()
dakika11.place(relx=0.4,rely=0.3)

#kapatmayı onaylama

onayButon=Button(penc)
onayButon.config(text="Otomatik Kapat",command=kapat)
onayButon.place(relx=0.1,rely=0.5)

#kapatmayı iptal etme
iptalButon=Button(penc)
iptalButon.config(text="Kapatmayı Durdur",command=iptal)
iptalButon.place(relx=0.5,rely=0.5)


mainloop()

İşe yarar bir kod. Ancak 2x sürümü için yazıldığından deneyemedim.
Bir de hata mıdır bilmem ama print bir deyim olduğu için parantezlerin olmaması gerekmiyor mu?

doğru söylüyorsun ama her hangi bir sıkıntı çıkartmıyor

Bahsettiğiniz parantezler fonksiyon parantezleri değil, her deyimin başına ve sonuna konabilen parantezlerdir. Örneğin şu iki satır aynıdır:

sayi = 2 + 2
sayi = (2 + 2)
1 Beğeni