Python metin okutma

speech recognition vesaire kütüphaneleri kullanarak bir metini sesli bir şekilde okutabilir miyiz araştırdım ancak bulamadım

Evet yapılabilir.

Eğlenceli bir örneği:

1 Beğeni

Örnek açısından metin belgesi için böyle yapılabilir
Modül olarak önceden size söylediğim modülü kullandım (ses için)

from responsive_voice import ResponsiveVoice

engine = ResponsiveVoice()
engine = ResponsiveVoice(lang=ResponsiveVoice.TURKISH)

def oku(dosya) -> str:
  with open(dosya,"r") as f:
    oku_bakiyim = f.read()
    engine.say(f"{oku_bakiyim}",gender=ResponsiveVoice.MALE,rate=0.47,pitch=0.36,vol=1)
  return oku_bakiyim # burayı yazmak zorunda değilsiniz
print(oku("C:\\Users\\KULLANICI\\FALAN_FİLAN\\metin.txt")) # AMAÇ OKUTULACAK METİN BELGESİNİN YOLUNU YAZMAK
2 Beğeni
from gtts import gTTS
text = "Deneme"
tts = gTTS(text=text, lang='tr')
tts.save("ses.mp3")
1 Beğeni