Python plt.show hatası

çok basit 3-4 kelimelik kodu çalıştırmaya çalışıyorum fakat figure 1 çalışmıyor. yanıt bekleniyor diyip kalıyor öyle. nasıl çözebilirim?

Kodunuzu görmeden bir şey diyemeyiz.


pd.set_option(‘display.max_columns’, None)
pd.set_option(‘display.width’, 500)
df = sns.load_dataset(“titanic”)
df.head()

df[“sex”].value_counts().plot(kind=‘bar’)
plt.show()

kod bu

bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar