Python ptqt5 farklı bir fonksiyondan neden ekrana yazı yazıramıyorum burda neden self.lbl_resulta ile degilde üsttekini kullanmak zorundayım biraz hızlı olursa teşekkürler

import sys

from PyQt5 import QtWidgets

from PyQt5.QtGui import QIcon

from PyQt5.QtWidgets import (QWidget, QToolTip,QPushButton, QApplication)

from matplotlib.pyplot import connect

class mywindow(QtWidgets.QMainWindow):

def __init__(self):

  super(QtWidgets.QMainWindow,self).__init__()

  self.setWindowTitle("first application")

  self.setGeometry(200,200,700,700)

  self.setWindowIcon(QIcon("icon.png"))

  self.setToolTip("my tooltip")

  self.initUI()

def initUI(self):

  self.lbl_name=QtWidgets.QLabel(self)

  self.lbl_name.setText("Adınız:")

  self.lbl_name.move(50,30)

  self.lbl_result=QtWidgets.QLabel(self)

  self.lbl_result.setText("sonuç degerimiz")

  self.lbl_result.move(150,150)

  self.lbl_surname=QtWidgets.QLabel(self)

  self.lbl_surname.setText("Soyadınız: ")

  self.lbl_surname.move(50,60)

  self.name_text=QtWidgets.QLineEdit(self)

  self.name_text.move(150,30)

  self.name_text.resize(200,20)

  self.surname_text=QtWidgets.QLineEdit(self)

  self.surname_text.move(150,60)

  self.surname_text.resize(200,20)

  self.btn_save=QtWidgets.QPushButton(self)

  self.btn_save.setText("sing in")

  self.btn_save.move(150,100)

  self.btn_save.clicked.connect(self.clicked)

def clicked(self):

    self.lbl_resultan=QtWidgets.QLabel(self)

    self.lbl_resultan.setText("apskdaskdasd")

    self.lbl_resultan.move(200,200)

    self.lbl_result.setText(f"butona tıklanmıştır name: {self.name_text.text()} surname: {self.surname_text.text()} ")

    self.lbl_result.resize(2000,10)

    self.lbl_result.move(150,150)

Merhabalar,

bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar #1 ve #6