Pytube Progressbarr ekranın kapanması

Arkadaşlar merhaba

  def videoYukle(self):
    self.ui.listWidget.show()

    label_4 = self.ui.label_4.text()
    url = self.ui.link_line.text()

    self.my_playlist = Playlist(url)
    # mp3 için

    # playlisti indirirken listwidgets ekranında sayac youtubedeki tek videoyu indirirke gördüğü için sayıcıyı ilk başta tekli video indirdigini zannediyor
    # ve sayacı oradan baslatıyor yani ekranda ilk videonun ismi 2 defa gözüküyor onu engellemek için playlisti ayrı bir kodla yazdık
    # mp4 için

    try:
      if self.ui.mp4_radio.isChecked() == True:

        playlist_sayac = 0
        if self.my_playlist:
          self.ui.progressBar.show()

          for self.playlist in self.my_playlist.videos:
            self.playlist.register_on_progress_callback(self.progress_callback_playlist)
            self.playlist.register_on_complete_callback(self.complete_callback_playlist)

            self.playlist.streams.filter(progressive=True).order_by('resolution').desc().first().download(
              output_path=self.file_dialog_yukle)
            playlist_sayac += 1

            self.video_yuklenme = False


            video_ismi = str(playlist_sayac) + ' - ' + self.playlist.title

            self.signal_listeye_yazma.emit(video_ismi)
    except KeyError:
      pass

    try:
      if label_4 != "":

        if self.ui.mp4_radio.isChecked() == True:
          self.mp4_yukle = YouTube(url)
          self.mp4_yukle.register_on_progress_callback(self.progress_callback)
          self.mp4_yukle.register_on_complete_callback(self.complete_callback)

          mp4_download = self.mp4_yukle.streams.get_highest_resolution()

          if mp4_download:

            self.ui.progressBar.show()
            mp4_download.download(
              output_path=self.file_dialog_yukle) # parantezin içine output_path = burayada konum yazman gerekıyor sonrakı konum

            self.video_yuklenme = False            video_ismi = mp4_download.title

            # video_ismi = mp4_download.title
            self.signal_listeye_yazma.emit(video_ismi)

        if self.ui.mp3_radio.isChecked() == True:
          mp3_yukle = YouTube(url)
          mp3_download = mp3_yukle.streams.get_audio_only()
          if mp3_download:
            mp3_download.download(output_path=self.file_dialog_yukle)
            self.video_yuklenme = False

            self.signal_Msj.emit()

            video_ismi = mp3_download.title
            self.signal_listeye_yazma.emit(video_ismi)
          if my_playlist:
            for playlist in my_playlist.videos:
              playlist.streams.filter(only_audio=True).first().download(
                output_path=self.file_dialog_yukle)
              self.video_yuklenme = False

              self.signal_Msj.emit()

              video_isim = playlist.title

              self.signal_listeye_yazma(video_isim)


    except KeyError:
      pass

  def progress_callback(self,stream, chunk, bytes_remaining):
    try:
      download = self.mp4_yukle
      contentsize = download.streams.get_highest_resolution().filesize
      size = contentsize - bytes_remaining
      steer = int(size / contentsize * 100)

      self.ui.progressBar.setValue(steer)
    except Exception as Hata:
      print(str(Hata))


    #while steer == 100:
     #  self.ui.progressBar.setValue(timer)
     # break
  def complete_callback(self,stream, file_handle): # progress bar kapandıgında
    time.sleep(3)
    self.ui.progressBar.hide()

  def progress_callback_playlist(self,stream, chunk, bytes_remaining):
    try:
      download = self.playlist
      contentsize = download.streams.get_highest_resolution().filesize

      size = contentsize - bytes_remaining
      steer = int(size / contentsize * 100)

      self.ui.progressBar.setValue(steer)
    except Exception as Hata:
      print(str(Hata))
  def complete_callback_playlist(self,stream, file_handle):
    pass

playlist ve normal video indirme alanlarım var

Video indiğinde progressbar sayıyor,sayma işlemi bittiğinde listboxa videonun ismini yazdırıyor

Sorunum şu;

Tek video iniyor diyelim bazen %30’da bazen %60’da bazen %90’da kapanıyor
bazense hiç kapanmıyor normal indiriyor

Playlist video iniyor diyelim,bazen 2nci video inerken bazen 5nci video inerken bazen 7nci video inerken ekran kendi kendine kapanıyor

Sorunum ne olabilir?

bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar #6