Sesli asistan ses algılamıyor

import speech_recognition as sr
from datetime import datetime
from playsound import playsound
from gtts import gTTS
import random
import os
import untitled4
import time

r = sr.Recognizer()
mic = sr.Microphone()

def mic_text_doc():
  text = ''
  with mic as m:
    print("seni dinliyorum")
    audio = r.listen(m)
    try:
      text = r.recognize_google(audio,language='tr-TR')
    except sr.UnknownValueError:
      print("----seni anlayamadım---")
  return text

def text_to_speak(veri):
  tts = gTTS(veri,lang='tr')
  rand = random.randint(1,100000)
  file = "audio-"+str(rand)+".mp3"
  tts.save(file)
  playsound(file)
  os.remove(file)


while True:
  text = mic_text_doc().lower()
  if "merhaba" in text:
    if "tamamdır" in text:
      text_to_speak("uygulamadan çıkılıyor")
      break
    elif "nasılsın" in text:
      text_to_speak("iyiyim sen nasılsın mustafa ")
    elif "saat kaç" in text:
      text_to_speak(datetime.now().strftime("%H:%M:%S"))
    elif "çal" in text:
      text_to_speak("çalıyorum")
      untitled4.playyoutube(text)
      time.sleep(5)
    elif "arama yap" in text:
      text_to_speak("arama yapıyorum")
      untitled4.aramayap(text)
      time.sleep(5)
  elif "uygulamadan çık" in text:
    text_to_speak("uygulamadan çıkılıyor")
    break
  else:
    pass

ardından sadece bana seni dinliyorum diyor bana cevap vermiyor

abi o kadar kod yazdık ama olmadı

Kelime kelime ve hızlı algılama yapabilen Speech To Text kütüphanemi kullanabilirsin.
pip install KutanSpeech

import KutanSpeech as ks

engine = ks.KutanSpeech()
engine.noice_optimizer()
print("Arka plan sesi optimiz edildi. Dinliyorum...")

def callback(text):
  print("Önizleme: "+text)

try:
  text = engine.wordbyword_listen(callback=callback, language="tr", timeout_sec = 3)
  print("Cümle: "+text)

except ks.UnknownValueError:
  print("Anlaşılmadı")

except ks.TimeoutError:
  print("Zaman aşımına uğradı.")

Örnekleri aşağıdaki github linkinde bulabilirsin.

abi teşekürler fakat ben bu kodu nereden yazabileceğimi bilmiyorum yardım eder misin
al bunlar da kodlar

import speech_recognition as sr
from datetime import datetime
from playsound import playsound
from gtts import gTTS
import random
import os
import untitled4.py
import time

r = sr.Recognizer()
mic = sr.Microphone()

def mic_text_doc():
  text = ''
  with mic as m:
    print("seni dinliyorum")
    audio = r.listen(m)
    try:
      text = r.recognize_google(audio,language='tr-TR')
    except sr.UnknownValueError:
      print("----seni anlayamadım---")
  return text

def text_to_speak(veri):
  tts = gTTS(veri,lang='tr')
  rand = random.randint(1,100000)
  file = "audio-"+str(rand)+".mp3"
  tts.save(file)
  playsound(file)
  os.remove(file)


while True:
  text = mic_text_doc().lower()
  if "merhaba" in text:
    if "tamamdır" in text:
      text_to_speak("uygulamadan çıkılıyor")
      break
    elif "nasılsın" in text:
      text_to_speak("iyiyim sen nasılsın fatih")
    elif "saat kaç" in text:
      text_to_speak(datetime.now().strftime("%H:%M:%S"))
    elif "çal" in text:
      text_to_speak("çalıyorum")
      untitled4.py.playyoutube(text)
      time.sleep(5)
    elif "arama yap" in text:
      text_to_speak("arama yapıyorum")
      untitled4.py.aramayap(text)
      time.sleep(5)
  elif "uygulamadan çık" in text:
    text_to_speak("uygulamadan çıkılıyor")
    break
  else:
    pass

bunun içinde untitled dosyası var gördüğün gibi onun kodları da şu

from selenium import webdriver


def playyoutube(data):
  data = data.split()
  parcaismi = ""
  for i in data[1:-1]:
    parcaismi = parcaismi + i
  # driver adresine size verdiğim linkten indirdiğiniz
  # driver'ı çıkarttığınız yolun adresini koymalısınız..
  driver = webdriver.Chrome(r"C:\Users\Güçlü\Desktop\EBA CANLI DERS FATİH İÇİN İNDİRİLENLER\chromedriver.exe")
  driver.get("https://www.youtube.com/results?search_query=" + parcaismi);
  select_element = driver.find_elements_by_xpath('//*[@id="video-title"]')
  for option in select_element:
    option.find_element_by_xpath('//*[@id="video-title"]').click()
    break
  return driver


def aramayap(data):
  data = data.split()
  aranacak = ""
  for i in data[1:-2]:
    aranacak = aranacak + i
  # driver adresine size verdiğim linkten indirdiğiniz
  # driver'ı çıkarttığınız yolun adresini koymalısınız..
  driver = webdriver.Chrome(r"C:\Users\Güçlü\Desktop\EBA CANLI DERS FATİH İÇİN İNDİRİLENLER\chromedriver.exe")
  driver.get("http://google.com/search?q=" + aranacak)


if __name__ == "__main__":
  print("hoşgeldiniz.")
  data = input("şarkı ismi gir: ")
  playyoutube(data)

bana yardım et abi lütfen @KutaN

import KutanSpeech as ks
from datetime import datetime
from playsound import playsound
from gtts import gTTS
import random
import os
import untitled4.py
import time

engine = ks.KutanSpeech()
engine.noice_optimizer()
print("Arka plan sesi optimiz edildi. Dinliyorum...")

def mic_text_doc():
  def callback(text):
    print("Önizleme: "+text)
  try:
    text = engine.wordbyword_listen(callback=callback, language="tr")
    print("Cümle: "+text)
    return text
  except ks.UnknownValueError:
    print("Anlaşılmadı")


def text_to_speak(veri):
  tts = gTTS(veri,lang='tr')
  rand = random.randint(1,100000)
  file = "audio-"+str(rand)+".mp3"
  tts.save(file)
  playsound(file)
  os.remove(file)


while True:
  text = mic_text_doc().lower()
  if "merhaba" in text:
    if "tamamdır" in text:
      text_to_speak("uygulamadan çıkılıyor")
      break
    elif "nasılsın" in text:
      text_to_speak("iyiyim sen nasılsın fatih")
    elif "saat kaç" in text:
      text_to_speak(datetime.now().strftime("%H:%M:%S"))
    elif "çal" in text:
      text_to_speak("çalıyorum")
      untitled4.py.playyoutube(text)
      time.sleep(5)
    elif "arama yap" in text:
      text_to_speak("arama yapıyorum")
      untitled4.py.aramayap(text)
      time.sleep(5)
  elif "uygulamadan çık" in text:
    text_to_speak("uygulamadan çıkılıyor")
    break
  else:
    pass

abi bi de bana untitled4.modüle bulunamadı diyor neden sence

abi kutanspeech inmedi @KutaN

abi bana bu uyarıyı veryor C:\Users\Güçlü>pip install KutanSpeech
No Python at ‘C:\Users\G³l³\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe’
ama benim pythonum 3.7 ben buraya 3.7 yi nasıl ekliyecem path e

interpreter kısmını aç işte

çözdüm abi pipleri pycharmdan açtım sen de pycharma eklemişsin zaten

Sıkıntı yok yani ? program tamam mı çalışıyor mu ?

Collecting KutanSpeech
Downloading KutanSpeech-1.02.tar.gz (2.6 kB)
Collecting SpeechRecognition
Using cached SpeechRecognition-3.8.1-py2.py3-none-any.whl (32.8 MB)
Collecting PyAudio
Using cached PyAudio-0.2.11.tar.gz (37 kB)
Using legacy ‘setup.py install’ for KutanSpeech, since package ‘wheel’ is not installed.
Using legacy ‘setup.py install’ for PyAudio, since package ‘wheel’ is not installed.
Installing collected packages: SpeechRecognition, PyAudio, KutanSpeech
Running setup.py install for PyAudio: started
Running setup.py install for PyAudio: finished with status ‘error’

DEPRECATION: The -b/–build/–build-dir/–build-directory option is deprecated. pip 20.3 will remove support for this functionality. A possible replacement is use the TMPDIR/TEMP/TMP environment variable, possibly combined with --no-clean. You can find discussion regarding this at https://github.com/pypa/pip/issues/8333.
ERROR: Command errored out with exit status 1:
command: ‘C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe’ -u -c ‘import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = ‘"’"‘C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Temp\pycharm-packaging\pyaudio\setup.py’"’"’; file=’"’"‘C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Temp\pycharm-packaging\pyaudio\setup.py’"’"’;f=getattr(tokenize, ‘"’"‘open’"’"’, open)(file);code=f.read().replace(’"’"’\r\n’"’"’, ‘"’"’\n’"’"’);f.close();exec(compile(code, file, ‘"’"‘exec’"’"’))’ install --record ‘C:\Users\GLE4C0~1\AppData\Local\Temp\pip-record-vedfvv8a\install-record.txt’ --single-version-externally-managed --compile --install-headers ‘C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Include\PyAudio’
cwd: C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Temp\pycharm-packaging\pyaudio
Complete output (11 lines):
running install
running build
running build_py
creating build
creating build\lib.win-amd64-3.7
copying src\pyaudio.py -> build\lib.win-amd64-3.7
warning: build_py: byte-compiling is disabled, skipping.

running build_ext
building '_portaudio' extension
error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
----------------------------------------

ERROR: Command errored out with exit status 1: ‘C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe’ -u -c ‘import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = ‘"’"‘C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Temp\pycharm-packaging\pyaudio\setup.py’"’"’; file=’"’"‘C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Temp\pycharm-packaging\pyaudio\setup.py’"’"’;f=getattr(tokenize, ‘"’"‘open’"’"’, open)(file);code=f.read().replace(’"’"’\r\n’"’"’, ‘"’"’\n’"’"’);f.close();exec(compile(code, file, ‘"’"‘exec’"’"’))’ install --record ‘C:\Users\GLE4C0~1\AppData\Local\Temp\pip-record-vedfvv8a\install-record.txt’ --single-version-externally-managed --compile --install-headers ‘C:\Users\Güçlü\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Include\PyAudio’ Check the logs for full command output.
bunu verdi bi hatasız günüm geçse şaşacam ya

eğer bu hatayı verdiyse çözüm basit linke tıkla ve indir

@KutaN abi bi bakar mısın rica etsem

tamam iniyo peki sorun olursa napcam ya gece gece

Başında C geçen bir şeyi öğrenemeyen ve öğrenmeye üşenen ben için zor bir soru bu
kurulumu yaptın mı ?

ben gerçekten anlamadım sen visual stuio mu yükledin şimdi ?

Sen şu an pycharm’da yaptığın bir projeyi exe’ye çevirmeye çalışıyorsun değil mi ?

yok o iş bitti ama visual stuidoyu indirdim

pycharmdan daha iyi bence yormuyor