Trees kodum çalışmıyor

arkadaşlar merhaba.Kodumda ağaca ekleme,silme,inorder sıralama,yükseklik bulma,full binary olup olmadığını bulma işlemlerini yaptım ama çalışmıyot inorderda sonsuz döngüye giriyor bakarsanız çok sevinirim.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

struct node{
int data;
struct node *left;
struct node *right;
};

struct node *root = NULL;

struct node *newN(int value){
  struct node* temp=( struct node*)malloc(sizeof(struct node));
  temp-> data= value;
  temp->left=NULL;
  temp->right=NULL;

  if(root==NULL)
  {
    root =temp;
    return temp;
  }
};

void inorder(struct node *root)
{
  if(root!=NULL)
  {
    inorder(root->left);
    printf("%d",root->data);
    inorder(root->right);
  }
}

struct node* ekle(struct node* node,int value){
  if(node==NULL)
    return newN (value);
  if(value < node->data)
    node->left = ekle(node->left,value);
  else if(value > node->data)
    node->right = ekle(node->right,value);
    return node;
};
int height (struct node *node){
if (node==NULL){
  return 0;
}
  else{
  int lheight,rheight;
  lheight=height(node->left);
  rheight=height(node->right);

  if(rheight>lheight)
    return rheight+1;
  else
    return lheight+1;
}
}
int max(struct node* node){
while(node->right!=NULL)
  node=node->right;
  return node->data;
}

int min(struct node* node){
while(node->left!=NULL)
  node=node->left;
  return node->data;
}

struct node* sil(struct node* node,int x)
{
if(node==NULL)
  return NULL;
if(node->data==x)  { //deger bulundu
  if(node->left==NULL && node->right==NULL) //bulunan degerin sag ve solu NULL
    return NULL;
  if(node->right!=NULL){ // deger bulundu ve sag tarafı NULL degil
    node->data=min(node->right); //sagdaki en küçük değeri al
  node->right=sil(node->right,min(node->right));
  return node;
  }
 node->data=max(node->left); // deger bulundu ve sol taraf NULL degil
 node->left=sil(node->left,max(node->left)); //soldaki en büyük degeri al
 return node;
 }
 if(node->data<x) //Deger henüz bulunmadı, x degeri küçükse sol ağacta ara
 {
 node->right=sil(node->right,x);
 return node;
 }
 node->left=sil(node->left,x); //deger henüz bulunmadı, x degeri büyükse sağ agacta ara
 return node;
}

bool isFullBinaryTree(struct node *node) {

 if (node == NULL)
  return true;

 // Checking the presence of children
 if (node->left == NULL && node->right == NULL)
  return true;

 if ((node->left) && (node->right))
  return (isFullBinaryTree(node->left) && isFullBinaryTree(node->right));

 return false;
}
int main()
{
int secim;
 while(1==1)
{
  printf("\n1 Sayi Ekle");
  printf("\n2 Sayi Sil");
  printf("\n3 Inorder Siralama");
  printf("\n4 Agacin Yuksekligini Bulma");
  printf("\n5Full Binary Mi");
  printf("\n6 Complete Binary Mi");
  printf("\nsecim yapiniz:");
  scanf("%d",&secim);

  switch(secim)
  {
    case 1 :

    printf("Sayiyi Giriniz");
    scanf("%d",&secim);
    ekle(root,secim);
    break;
  case 2:
    printf("\n Silinecek Sayıyı Giriniz" );
    scanf("%d",&secim);
    sil(root,secim);
    break;
  case 3:
    inorder(root);
    break;
  case 4:
    height(root);
    break;
  case 5:
    isFullBinaryTree(root);
    break;


  }
}
}

bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar #1

Su haliyle newN taraflarindaki pointer’lar objeye donustugu icin hata veriyor.