Uygulamayı exe yapınca siyah terminal ekranında kalıyor

Merhabalar PyQt5 arayüzü ile yazdığım programımı cxfreeze yada pyinstaller ile exeye dönüştürüp exeyi çalıştırınca terminal ekranı açılıp kalıyor, fakat görev yöneticisini açtığımda arka planda sürekli programın tekrar tekrar başlatıldığını görüyorum ve cpu kullanımı %100’e ulaşıyor.

Terminal ekranını kapattığımda ise arayüz nihayet açılıyor ve işlem yapabiliyorum ama bu seferde programı her kapattığımda yeni bir program başlıyor.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim Python ile 3 haftadır uğraşıyorum ve henüz yeniyim. basit bir hatayı gözden kaçırmış olabilirim. isterseniz programın kodlarını paylaşabilirim. Teşekkürler

https://forum.yazbel.com/t/soru-sorarken-sikca-dusulen-hatalar/14968

1 Beğeni
import sys
import subprocess
from PyQt5.QtWidgets import QListWidget
from PyQt5.QtWidgets import QApplication 
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow
from PyQt5.QtWidgets import QTabWidget
from PyQt5.QtWidgets import QWidget
from PyQt5.QtWidgets import QVBoxLayout
from PyQt5.QtWidgets import QLabel
from PyQt5.QtWidgets import QCheckBox
from PyQt5.QtWidgets import QPushButton
from PyQt5.QtWidgets import QScrollArea
from PyQt5.QtWidgets import QTextEdit
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox
from PyQt5.QtWidgets import QAction
from PyQt5.QtCore import Qt
import qdarkstyle
import os
import ctypes
import winreg
import psutil
import cpuinfo
import platform
import pyopencl as cl

program_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
tweakler_dir = os.path.join(program_dir, "Tweakler KURCALAMA")
redistler_dir = os.path.join(program_dir, "redistler")

class MainWindow(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setWindowTitle("Program Yöneticisi")
    self.setGeometry(100, 100, 750, 600)
    self.tab_widget =QTabWidget()
    self.apply_dark_theme()
    self.setCentralWidget(self.tab_widget)
    self.create_menu()
    
    tabs = [("Programlar", self.add_programs_tab),
        ("Tweakler", self.add_tweaks_tab),
        ("Güncelleştirmeler", self.add_updates_tab),
        ("Program Kaldırma", self.add_uninstall_tab),
        ("Hakkında", self.add_about_tab),
        ("Sistem Bilgileri", self.add_system_info_tab)
      ]
    for title, method in tabs:
      self.add_tab(title, method)
      
  def add_tab(self, title, add_content_method):
    tab = QWidget()
    self.tab_widget.addTab(tab, title)
    add_content_method(tab)
  
  
  def add_programs_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()
    programs_list = [
      "Discord", "Steam", "Afterburner", "Google Drive", "Notebook-FanControl", "BlueStacks",
      "Visual Studio programlari -Hepsi bir arada- (Oyunlar icin)", "FxSound",
      "Lively Wallpaper", "Winrar", "Vlc Media Player",
      "Spacedesk Windows Driver", "Nvidia Gaming Experience", "Whatsapp", "MS Zoom", "Opera GX Browser",
      "Spotify", "Apple iTunes", "Deezer", "Youtube Music Desktop", "Epic Games", "Skype",
      "Adobe Acrobat (64bit)", "Yandex Disk", "LibreOffice", "LOL EUW", "Chrome", "Cloudflare WARP",
      "7Zip", "AIDA 64 Extreme", "Recuva", "Rufus", "Brave Browser", "Teamwiever", "QTorrent", "CCleaner"
      ]


    scroll_area = QScrollArea()
    scroll_widget = QWidget()
    scroll_layout = QVBoxLayout()

    # Yeni bir QTextEdit oluşturarak log penceresi ekleniyor
    self.log_text = QTextEdit()
    self.log_text.setReadOnly(True) # Kullanıcı tarafından düzenlenemez yapılıyor


    checkboxes = []
    for program in programs_list:
      checkbox = QCheckBox(program)
      checkboxes.append(checkbox)
      scroll_layout.addWidget(checkbox)

    scroll_widget.setLayout(scroll_layout)
    scroll_area.setWidgetResizable(True)
    scroll_area.setWidget(scroll_widget)

    kur_button = QPushButton("Kur")
    kur_button.clicked.connect(lambda: self.install_programs(checkboxes))

    # Yeni bir layout oluşturuluyor ve içine scroll alanı, log penceresi ve kurma butonu ekleniyor
    final_layout = QVBoxLayout()
    final_layout.addWidget(scroll_area)
    final_layout.addWidget(self.log_text) # Log penceresi ekleniyor
    final_layout.addWidget(kur_button, 0, alignment=Qt.Alignment(0x84)) # alignment = Qt.AlignRight | Qt.AlignTop

    tab.setLayout(final_layout)

    scroll_area = QScrollArea()
    scroll_widget = QWidget()
    scroll_layout = QVBoxLayout()
  def add_tweaks_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()
    tweaks_list = [
      "UWT 5.1 (Ultimate Windows Tweaker 5.1)",
      "Chocolatey",
      "DNS Jumper",
      "BloatyNosy",
      "Linus Titus Uzman Ayarlari",
      "Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği Ekleme",
      "Sağ Tık Güç Seçeneklerini Ayarlama Özelliği İptali",
      "Güç Seçeneklerine CPU Frekansı Ayarı Getirme/Kaldırma",
      "Msi Utility V3",
      "SSD Booster",
      "Optimizer"
      # Diğer tweakler buraya eklenebilir
    ]

    scroll_area = QScrollArea()
    scroll_widget = QWidget()
    scroll_layout = QVBoxLayout()

    checkboxes = []
    for tweak in tweaks_list:
      checkbox = QCheckBox(tweak)
      checkboxes.append(checkbox)
      scroll_layout.addWidget(checkbox)

    scroll_widget.setLayout(scroll_layout)
    scroll_area.setWidgetResizable(True)
    scroll_area.setWidget(scroll_widget)

    apply_button = QPushButton("Uygula")
    apply_button.clicked.connect(lambda: self.apply_tweaks(checkboxes))

    layout.addWidget(scroll_area)
    layout.addWidget(apply_button, alignment=Qt.Alignment(0x84))

    tab.setLayout(layout)
  def apply_tweaks(self, checkboxes):
    selected_tweaks = [checkbox.text() for checkbox in checkboxes if checkbox.isChecked()]
    for tweak in selected_tweaks:
      if tweak == "UWT 5.1 (Ultimate Windows Tweaker 5.1)":
        uwt_path = os.path.join(tweakler_dir, "uwt5.1.exe")
        os.startfile(uwt_path)
      elif tweak == "SSD Booster":
        ssd_path = os.path.join(tweakler_dir,"ssdbooster.exe")
        os.startfile(ssd_path)
      elif tweak == "Optimizer":
        optimizer_path =os.path.join(tweakler_dir,"optimizer.exe")
        os.startfile(optimizer_path)
      elif tweak == "Msi Utility V3":
        util_path = os.path.join(tweakler_dir,"msiutil.exe")
        ctypes.windll.shell32.ShellExecuteW(None, "runas", util_path, None, None, 1)
      elif tweak == "Chocolatey":
        subprocess.run(["powershell", "-Command", "Set-ExecutionPolicy", "Bypass", "-Scope", "Process", "-Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))"])
        self.log_text.append("Chocolatey tweak uygulandı")
      elif tweak == "BloatyNosy":
        bloatnosy_path = os.path.join(tweakler_dir, "bloatnosy.exe")
        os.startfile(bloatnosy_path)
      elif tweak == "DNS Jumper":
        dnsjumper_path = os.path.join(tweakler_dir, "dnsjumper.exe")
        os.startfile(dnsjumper_path)
      elif tweak == "Linus Titus Uzman Ayarlari":
        subprocess.run(["powershell", "-ExecutionPolicy", "Bypass", "-Command", "Invoke-WebRequest -Uri 'https://christitus.com/win' | Invoke-Expression"])
        self.log_text.append("Linus Titus Uzman Ayarlari tweak uygulandı")
      elif tweak == "Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği Ekleme":
        registry_path = os.path.join(tweakler_dir, "sagtikguc.reg")
        os.startfile(registry_path)
        self.log_text.append("Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği Ekleme tweak'i uygulandı")
      elif tweak == "Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği İptali":
        registry_cancel_path = os.path.join(tweakler_dir, "sagtikguciptal.reg")
        os.startfile(registry_cancel_path)
        self.log_text.append("Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği İptali tweak'i uygulandı")
      elif tweak == "Güç Seçeneklerine CPU Frekansı Ayarı Getirme/Kaldırma":
        frequency_path = os.path.join(tweakler_dir, "cpufrekansaktifdeaktif.vbe")
        os.startfile(frequency_path)
        self.log_text.append("Güç Seçeneklerine CPU Frekansı Ayarı Getirme/Kaldırma tweak'i uygulandı")

    # Tweaklerin uygulanması tamamlandığında kullanıcıya bilgi veriliyor
    QMessageBox.information(self, "Tweakler Uygulandı", "Seçilen tweakler uygulandı!")        

    
    self.update_available = False # Güncelleme kontrolü için bir bayrak
  
  def add_updates_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()

    check_updates_button = QPushButton("Güncelleştirmeleri Denetle")
    check_updates_button.clicked.connect(self.check_updates)
    layout.addWidget(check_updates_button)

    self.update_label = QLabel("") # Güncelleme çıktısını göstereceğimiz etiket
    layout.addWidget(self.update_label)

    self.apply_updates_button = QPushButton("Güncelleştirmeleri Uygula")
    self.apply_updates_button.clicked.connect(self.apply_updates)
    self.apply_updates_button.setEnabled(False) # Başlangıçta devre dışı bırakıldı
    layout.addWidget(self.apply_updates_button)

    tab.setLayout(layout)
    
  def check_updates(self):
    result = subprocess.run(["winget", "upgrade"], capture_output=True, text=True)
    output = result.stdout
    
    self.update_output = output
    
    self.update_label.setText(output)
    # Eğer güncelleme varsa, güncelleme butonunu etkinleştir
    if "No updates found" not in output:
      self.update_available = True
      self.apply_updates_button.setEnabled(True)
      

  def apply_updates(self):
    if self.update_available:
      subprocess.run(["winget", "upgrade", "--all"])
      self.update_label.setText("Güncellemeler uygulandı!")
      self.update_available = False # Güncelleme uygulandıktan sonra bayrağı sıfırla
      self.apply_updates_button.setEnabled(False) # Butonu tekrar devre dışı bırak
      
      # Kullanıcıya güncellemelerin tamamlandığını bildiren bir ileti kutusu göster
      QMessageBox.information(self, "Güncelleme Tamamlandı", "Güncelleştirmeler başarıyla tamamlandı!")  def get_installed_programs(self):
    installed_programs = []
    uninstall_key = r"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"

    # HKEY_LOCAL_MACHINE altındaki programlar
    with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, uninstall_key) as key:
      for i in range(winreg.QueryInfoKey(key)[0]):
        sub_key_name = winreg.EnumKey(key, i)
        with winreg.OpenKey(key, sub_key_name) as sub_key:
          try:
            program_name = winreg.QueryValueEx(sub_key, "DisplayName")[0]
            installed_programs.append(program_name)
          except FileNotFoundError:
            continue

    # HKEY_CURRENT_USER altındaki programlar
    with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_CURRENT_USER, uninstall_key) as key:
      for i in range(winreg.QueryInfoKey(key)[0]):
        sub_key_name = winreg.EnumKey(key, i)
        with winreg.OpenKey(key, sub_key_name) as sub_key:
          try:
            program_name = winreg.QueryValueEx(sub_key, "DisplayName")[0]
            installed_programs.append(program_name)
          except FileNotFoundError:
            continue

    return installed_programs

  def listeyi_guncelle(self):
    self.program_list.clear()
    
    installed_programs = self.get_installed_programs()
    self.program_list.addItems(installed_programs)

  def add_uninstall_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()

    self.program_list = QListWidget() # Yüklü programları listelemek için QListWidget kullanıyoruz
    self.populate_program_list() # Yüklü programları listelemek için fonksiyonu çağırıyoruz
    layout.addWidget(self.program_list)

    remove_button = QPushButton("Seçilen Programı Kaldır")
    remove_button.clicked.connect(self.remove_selected_program)
    layout.addWidget(remove_button)

    update_list_button = QPushButton("Listeyi Güncelle")
    update_list_button.clicked.connect(self.listeyi_guncelle)
    layout.addWidget(update_list_button)

    tab.setLayout(layout)
    
  def populate_program_list(self):
    installed_programs = self.get_installed_programs()
    self.program_list.addItems(installed_programs)


  def remove_selected_program(self):
    selected_program = self.program_list.currentItem().text()
    confirm = QMessageBox.question(
      self, "Programı Kaldır", f"{selected_program} programını kaldırmak istiyor musunuz?", QMessageBox.Yes | QMessageBox.No)

    if confirm == QMessageBox.Yes:
      try:
        result = subprocess.run(["winget", "uninstall", selected_program, "--force"], capture_output=True, text=True)
        if result.returncode == 0:
          QMessageBox.information(
            self, "Başarılı", f"{selected_program} başarıyla kaldırıldı.")
          self.listeyi_guncelle() # Kaldırıldıktan sonra program listesini yenile
        else:
          QMessageBox.critical(
            self, "Hata", f"{selected_program} kaldırılamadı.")
      except Exception as e:
        QMessageBox.critical(
          self, "Hata", f"Program kaldırma sırasında bir hata oluştu: {str(e)}")
    else:
      QMessageBox.information(
        self, "İşlem İptal Edildi", "Program kaldırma işlemi iptal edildi.")
  def add_about_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()
    about_label = self._extracted_from_add_about_tab_3(
      "Program Yöneticisi, kullanıcıların kolayca programları yönetmelerine olanak tanıyan bir araçtır."
      "Bu arayüz, program kurulumunu, tweak uygulamayı, güncellemeleri yapmayı ve programları kaldırmayı kolaylaştırır.",
      layout,
    )
    about_label.setWordWrap(True)

    contact_label = self._extracted_from_add_about_tab_3(
      "İletişim ve Öneriler\n\n"
      "Herhangi bir geri bildiriminiz, öneriniz veya sorunuz varsa lütfen bize ulaşın.\n"
      "E-posta: kemal.saydut@gmail.com\n\n"
      "Programı geliştirmemize yardımcı olacak tüm geri bildirimleri bekliyoruz. Teşekkür ederiz!",
      layout,
    )
    tab.setLayout(layout)

  # TODO Rename this here and in `add_about_tab`
  def _extracted_from_add_about_tab_3(self, arg0, layout):
    about_text = arg0

    result = QLabel(about_text)
    layout.addWidget(result)
    return result
    
  def run_subprocess(self, command, log_output=True):
    result = subprocess.run(command, capture_output=True, text=True)
    if log_output:
      output = result.stdout
      self.log_text.append(output)
      self.log_text.repaint()
    return result

  def install_programs(self, checkboxes):
    selected_programs = [checkbox.text() for checkbox in checkboxes if checkbox.isChecked()]
    self.log_text.clear()

    program_actions = {
      "Visual Studio programlari -Hepsi bir arada- (Oyunlar icin)": lambda: [
        self.run_subprocess([os.path.join(redistler_dir, exe)], shell=True) for exe in [
          "2005_x64.exe", "2005_x86.exe", "2008_x64.exe", "2008_x86.exe", "2010_x64.exe", "2010_x86.exe",
          "2012_x64.exe", "2012_x86.exe", "2013_x64.exe", "2013_x86.exe", "2015_2017_2019_2022_x64.exe",
          "2015_2017_2019_2022_x86.exe"
        ]
      ],
      # Diğer program işlemlerini buraya ekleyin
    }

    for program in selected_programs:
      action = program_actions.get(program, lambda: self.run_subprocess(["winget", "install", program, "--source", "winget"]))
      action()

    QMessageBox.information(self, "Kurulum Tamamlandı", "Seçilen programların kurulumu tamamlandı!")  def add_system_info_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()

    system_info_label = QLabel("Sistem Bilgileri:")
    layout.addWidget(system_info_label)

    # Sistem bilgilerini göstermek için bir QTextEdit bileşeni
    self.system_info_text = QTextEdit()
    self.system_info_text.setReadOnly(True) # Kullanıcı tarafından düzenlenemez yapılıyor
    layout.addWidget(self.system_info_text)

    refresh_button = QPushButton("Bilgileri Yenile")
    refresh_button.clicked.connect(self.refresh_system_info)
    layout.addWidget(refresh_button)

    tab.setLayout(layout)
    self.refresh_system_info()  def add_gpu_info_to_system_tab(self, tab):
      layout = tab.layout() #var olan layoutu alıyoruz
      try:
        gpu_info_text = QTextEdit()
        gpu_info_text.setReadOnly(True)
        gpu_info_text.setPlainText(self.get_gpu_info())#gpu bilgisi ekleme
        layout.addWidget(gpu_info_text)

      except Exception as e:
        print(f"Hata: {str(e)}")
    
  def get_gpu_info(self):
    try:
      platforms = cl.get_platforms()
      devices = [platform.get_devices(device_type=cl.device_type.GPU) for platform in platforms]

      gpu_info = []
      for idx, platform in enumerate(platforms):
        gpu_info.append(f"Platform {idx + 1}: {platform.name}")
        for device in devices[idx]:
          gpu_info.extend(
            (
              f"Device Name: {device.name}",
              f"Device Version: {device.version}",
              f"Device Type: {cl.device_type.to_string(device.type)}",
              f"Device Global Memory: {device.global_mem_size // 1024**3} GB",
              f"Device Local Memory: {device.local_mem_size // 1024} KB",
              f"Device Max Clock Frequency: {device.max_clock_frequency} MHz",
              "-" * 30,
            )
          )
      return "\n".join(gpu_info)
    except ImportError:
      return "PyOpenCL kütüphanesi bulunamadı. Lütfen yükleyin."
    except Exception as e:
      return f"Hata: {str(e)}"
    
    
  def refresh_system_info(self):
    cpu_info = f"Işlemci: {cpuinfo.get_cpu_info()['brand_raw']}\n"
    cpu_info += f"Işlemci Sayısı: {psutil.cpu_count(logical=False)}\n"
    cpu_info += f"İş Parçacığı Sayısı: {psutil.cpu_count(logical=True)}\n\n"

    mem_info = psutil.virtual_memory()
    mem_total = round(mem_info.total / (1024 ** 3), 2)
    mem_available = round(mem_info.available / (1024 ** 3), 2)
    mem_percent = mem_info.percent
    mem_info_str = f"Bellek: {mem_available} GB / {mem_total} GB kullanıldı ({mem_percent}%)\n\n"

    os_info = f"İşletim Sistemi: {platform.uname().system} {platform.uname().release}\n\n"

    disk_usage = psutil.disk_usage('/')
    disk_info = f"Toplam Depolama: {disk_usage.total / (1024 ** 3):.2f} GB\n"
    disk_info += f"Kullanılan Alan: {disk_usage.used / (1024 ** 3):.2f} GB\n"
    disk_info += f"Boş Alan: {disk_usage.free / (1024 ** 3):.2f} GB\n\n"

    network_info = psutil.net_if_addrs()
    network_str = "Ağ Bağlantıları:\n"
    for interface, addrs in network_info.items():
      network_str += f"Interface: {interface}\n"
      for addr in addrs:
        if hasattr(addr, 'family') and addr.family == getattr(psutil, 'AF_INET', None):
          network_str += f"IP Adresi: {addr.address}\n"
          network_str += f"Alt Ağ Maskesi: {addr.netmask}\n"
    network_str += "\n"
    
    gpu_info = self.get_gpu_info()
    system_info = cpu_info + mem_info_str + os_info + disk_info + network_str + gpu_info
    self.system_info_text.setText(system_info)
    
  def get_gpu_info(self):
    try:
      platforms = cl.get_platforms()
      devices = [platform.get_devices(device_type=cl.device_type.GPU) for platform in platforms]

      gpu_info = []
      for idx, platform in enumerate(platforms):
        gpu_info.append(f"Platform {idx + 1}: {platform.name}")
        for device in devices[idx]:
          gpu_info.extend(
            (
              f"Device Name: {device.name}",
              f"Device Version: {device.version}",
              f"Device Type: {cl.device_type.to_string(device.type)}",
              f"Device Global Memory: {device.global_mem_size // (1024 ** 3)} GB",
              f"Device Local Memory: {device.local_mem_size // 1024} KB",
              f"Device Max Clock Frequency: {device.max_clock_frequency} MHz",
              "-" * 30,
            )
          )
      return "\n".join(gpu_info)
    except ImportError:
      return "PyOpenCL kütüphanesi bulunamadı. Lütfen yükleyin."
    except Exception as e:
      return f"Hata: {str(e)}"
    
  def create_menu(self):
    main_menu = self.menuBar()
    view_menu = main_menu.addMenu('Temalar')

    dark_theme_action = QAction('Karanlık Tema', self)
    dark_theme_action.setStatusTip('Karanlık Tema Uygula')
    dark_theme_action.triggered.connect(self.apply_dark_theme)
    view_menu.addAction(dark_theme_action)

    light_theme_action = QAction('Açık Tema', self)
    light_theme_action.setStatusTip('Açık Tema Uygula')
    light_theme_action.triggered.connect(self.apply_light_theme)
    view_menu.addAction(light_theme_action)

  def apply_dark_theme(self):
    self.setStyleSheet(qdarkstyle.load_stylesheet(qt_api='pyqt5'))

  def apply_light_theme(self):
    self.setStyleSheet('')

def run_app():
  app = QApplication(sys.argv)
  window = MainWindow()
  window.show()
  app.lastWindowClosed.connect(app.quit)#Uygulama kapatılığında sonlandırma işlevi.
  sys.exit(app.exec_())

if __name__ == "__main__":
  run_app()

videoyu izlerseniz daha iyi anlayacaksınız. İndir Kayıt 2023 130248 mp4

koddakı sorunu bulmak bir hayli vaktimi alsa da sorunu buldum.
sorun

fonksiyonunda yaşanıyor, buradakı

cpuinfo kütüphanesi buna neden oluyormuş.

sorunun çözümünü şurada buldum:
https://github.com/workhorsy/py-cpuinfo/issues/174#issuecomment-1210459512

kodlarına aşağıdakı kodları ekledim düzeldi.

from multiprocessing import freeze_support

ve

freeze_support()

kodun tam hali ( bu arada

iki kez yazmışsın ) :

import sys
import subprocess
from PyQt5.QtWidgets import QListWidget
from PyQt5.QtWidgets import QApplication
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow
from PyQt5.QtWidgets import QTabWidget
from PyQt5.QtWidgets import QWidget
from PyQt5.QtWidgets import QVBoxLayout
from PyQt5.QtWidgets import QLabel
from PyQt5.QtWidgets import QCheckBox
from PyQt5.QtWidgets import QPushButton
from PyQt5.QtWidgets import QScrollArea
from PyQt5.QtWidgets import QTextEdit
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox
from PyQt5.QtWidgets import QAction
from PyQt5.QtCore import Qt
import qdarkstyle
import os
import ctypes
import winreg
import psutil
import cpuinfo
import platform
import pyopencl as cl

from multiprocessing import freeze_support

program_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
tweakler_dir = os.path.join(program_dir, "Tweakler KURCALAMA")
redistler_dir = os.path.join(program_dir, "redistler")


class MainWindow(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setWindowTitle("Program Yöneticisi")
    self.setGeometry(100, 100, 750, 600)
    self.tab_widget = QTabWidget()
    self.apply_dark_theme()
    self.setCentralWidget(self.tab_widget)
    self.create_menu()

    tabs = [("Programlar", self.add_programs_tab),
        ("Tweakler", self.add_tweaks_tab),
        ("Güncelleştirmeler", self.add_updates_tab),
        ("Program Kaldırma", self.add_uninstall_tab),
        ("Hakkında", self.add_about_tab),
        ("Sistem Bilgileri", self.add_system_info_tab)
        ]
    for title, method in tabs:
      self.add_tab(title, method)

  def add_tab(self, title, add_content_method):
    tab = QWidget()
    self.tab_widget.addTab(tab, title)
    add_content_method(tab)

  def add_programs_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()
    programs_list = [
      "Discord", "Steam", "Afterburner", "Google Drive", "Notebook-FanControl", "BlueStacks",
      "Visual Studio programlari -Hepsi bir arada- (Oyunlar icin)", "FxSound",
      "Lively Wallpaper", "Winrar", "Vlc Media Player",
      "Spacedesk Windows Driver", "Nvidia Gaming Experience", "Whatsapp", "MS Zoom", "Opera GX Browser",
      "Spotify", "Apple iTunes", "Deezer", "Youtube Music Desktop", "Epic Games", "Skype",
      "Adobe Acrobat (64bit)", "Yandex Disk", "LibreOffice", "LOL EUW", "Chrome", "Cloudflare WARP",
      "7Zip", "AIDA 64 Extreme", "Recuva", "Rufus", "Brave Browser", "Teamwiever", "QTorrent", "CCleaner"
    ]

    scroll_area = QScrollArea()
    scroll_widget = QWidget()
    scroll_layout = QVBoxLayout()

    # Yeni bir QTextEdit oluşturarak log penceresi ekleniyor
    self.log_text = QTextEdit()
    self.log_text.setReadOnly(True) # Kullanıcı tarafından düzenlenemez yapılıyor

    checkboxes = []
    for program in programs_list:
      checkbox = QCheckBox(program)
      checkboxes.append(checkbox)
      scroll_layout.addWidget(checkbox)

    scroll_widget.setLayout(scroll_layout)
    scroll_area.setWidgetResizable(True)
    scroll_area.setWidget(scroll_widget)

    kur_button = QPushButton("Kur")
    kur_button.clicked.connect(lambda: self.install_programs(checkboxes))

    # Yeni bir layout oluşturuluyor ve içine scroll alanı, log penceresi ve kurma butonu ekleniyor
    final_layout = QVBoxLayout()
    final_layout.addWidget(scroll_area)
    final_layout.addWidget(self.log_text) # Log penceresi ekleniyor
    final_layout.addWidget(kur_button, 0, alignment=Qt.Alignment(0x84)) # alignment = Qt.AlignRight | Qt.AlignTop

    tab.setLayout(final_layout)

    scroll_area = QScrollArea()
    scroll_widget = QWidget()
    scroll_layout = QVBoxLayout()

  def add_tweaks_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()
    tweaks_list = [
      "UWT 5.1 (Ultimate Windows Tweaker 5.1)",
      "Chocolatey",
      "DNS Jumper",
      "BloatyNosy",
      "Linus Titus Uzman Ayarlari",
      "Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği Ekleme",
      "Sağ Tık Güç Seçeneklerini Ayarlama Özelliği İptali",
      "Güç Seçeneklerine CPU Frekansı Ayarı Getirme/Kaldırma",
      "Msi Utility V3",
      "SSD Booster",
      "Optimizer"
      # Diğer tweakler buraya eklenebilir
    ]

    scroll_area = QScrollArea()
    scroll_widget = QWidget()
    scroll_layout = QVBoxLayout()

    checkboxes = []
    for tweak in tweaks_list:
      checkbox = QCheckBox(tweak)
      checkboxes.append(checkbox)
      scroll_layout.addWidget(checkbox)

    scroll_widget.setLayout(scroll_layout)
    scroll_area.setWidgetResizable(True)
    scroll_area.setWidget(scroll_widget)

    apply_button = QPushButton("Uygula")
    apply_button.clicked.connect(lambda: self.apply_tweaks(checkboxes))

    layout.addWidget(scroll_area)
    layout.addWidget(apply_button, alignment=Qt.Alignment(0x84))

    tab.setLayout(layout)

  def apply_tweaks(self, checkboxes):
    selected_tweaks = [checkbox.text() for checkbox in checkboxes if checkbox.isChecked()]
    for tweak in selected_tweaks:
      if tweak == "UWT 5.1 (Ultimate Windows Tweaker 5.1)":
        uwt_path = os.path.join(tweakler_dir, "uwt5.1.exe")
        os.startfile(uwt_path)
      elif tweak == "SSD Booster":
        ssd_path = os.path.join(tweakler_dir, "ssdbooster.exe")
        os.startfile(ssd_path)
      elif tweak == "Optimizer":
        optimizer_path = os.path.join(tweakler_dir, "optimizer.exe")
        os.startfile(optimizer_path)
      elif tweak == "Msi Utility V3":
        util_path = os.path.join(tweakler_dir, "msiutil.exe")
        ctypes.windll.shell32.ShellExecuteW(None, "runas", util_path, None, None, 1)
      elif tweak == "Chocolatey":
        subprocess.run(["powershell", "-Command", "Set-ExecutionPolicy", "Bypass", "-Scope", "Process",
                "-Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))"])
        self.log_text.append("Chocolatey tweak uygulandı")
      elif tweak == "BloatyNosy":
        bloatnosy_path = os.path.join(tweakler_dir, "bloatnosy.exe")
        os.startfile(bloatnosy_path)
      elif tweak == "DNS Jumper":
        dnsjumper_path = os.path.join(tweakler_dir, "dnsjumper.exe")
        os.startfile(dnsjumper_path)
      elif tweak == "Linus Titus Uzman Ayarlari":
        subprocess.run(["powershell", "-ExecutionPolicy", "Bypass", "-Command",
                "Invoke-WebRequest -Uri 'https://christitus.com/win' | Invoke-Expression"])
        self.log_text.append("Linus Titus Uzman Ayarlari tweak uygulandı")
      elif tweak == "Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği Ekleme":
        registry_path = os.path.join(tweakler_dir, "sagtikguc.reg")
        os.startfile(registry_path)
        self.log_text.append("Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği Ekleme tweak'i uygulandı")
      elif tweak == "Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği İptali":
        registry_cancel_path = os.path.join(tweakler_dir, "sagtikguciptal.reg")
        os.startfile(registry_cancel_path)
        self.log_text.append("Sağ Tık Güç Seceneklerini Ayarlama Özelliği İptali tweak'i uygulandı")
      elif tweak == "Güç Seçeneklerine CPU Frekansı Ayarı Getirme/Kaldırma":
        frequency_path = os.path.join(tweakler_dir, "cpufrekansaktifdeaktif.vbe")
        os.startfile(frequency_path)
        self.log_text.append("Güç Seçeneklerine CPU Frekansı Ayarı Getirme/Kaldırma tweak'i uygulandı")

    # Tweaklerin uygulanması tamamlandığında kullanıcıya bilgi veriliyor
    QMessageBox.information(self, "Tweakler Uygulandı", "Seçilen tweakler uygulandı!")

    self.update_available = False # Güncelleme kontrolü için bir bayrak

  def add_updates_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()

    check_updates_button = QPushButton("Güncelleştirmeleri Denetle")
    check_updates_button.clicked.connect(self.check_updates)
    layout.addWidget(check_updates_button)

    self.update_label = QLabel("") # Güncelleme çıktısını göstereceğimiz etiket
    layout.addWidget(self.update_label)

    self.apply_updates_button = QPushButton("Güncelleştirmeleri Uygula")
    self.apply_updates_button.clicked.connect(self.apply_updates)
    self.apply_updates_button.setEnabled(False) # Başlangıçta devre dışı bırakıldı
    layout.addWidget(self.apply_updates_button)

    tab.setLayout(layout)

  def check_updates(self):
    result = subprocess.run(["winget", "upgrade"], capture_output=True, text=True)
    output = result.stdout

    self.update_output = output

    self.update_label.setText(output)
    # Eğer güncelleme varsa, güncelleme butonunu etkinleştir
    if "No updates found" not in output:
      self.update_available = True
      self.apply_updates_button.setEnabled(True)

  def apply_updates(self):
    if self.update_available:
      subprocess.run(["winget", "upgrade", "--all"])
      self.update_label.setText("Güncellemeler uygulandı!")
      self.update_available = False # Güncelleme uygulandıktan sonra bayrağı sıfırla
      self.apply_updates_button.setEnabled(False) # Butonu tekrar devre dışı bırak

      # Kullanıcıya güncellemelerin tamamlandığını bildiren bir ileti kutusu göster
      QMessageBox.information(self, "Güncelleme Tamamlandı", "Güncelleştirmeler başarıyla tamamlandı!")

  def get_installed_programs(self):
    installed_programs = []
    uninstall_key = r"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"

    # HKEY_LOCAL_MACHINE altındaki programlar
    with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, uninstall_key) as key:
      for i in range(winreg.QueryInfoKey(key)[0]):
        sub_key_name = winreg.EnumKey(key, i)
        with winreg.OpenKey(key, sub_key_name) as sub_key:
          try:
            program_name = winreg.QueryValueEx(sub_key, "DisplayName")[0]
            installed_programs.append(program_name)
          except FileNotFoundError:
            continue

    # HKEY_CURRENT_USER altındaki programlar
    with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_CURRENT_USER, uninstall_key) as key:
      for i in range(winreg.QueryInfoKey(key)[0]):
        sub_key_name = winreg.EnumKey(key, i)
        with winreg.OpenKey(key, sub_key_name) as sub_key:
          try:
            program_name = winreg.QueryValueEx(sub_key, "DisplayName")[0]
            installed_programs.append(program_name)
          except FileNotFoundError:
            continue

    return installed_programs

  def listeyi_guncelle(self):
    self.program_list.clear()

    installed_programs = self.get_installed_programs()
    self.program_list.addItems(installed_programs)

  def add_uninstall_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()

    self.program_list = QListWidget() # Yüklü programları listelemek için QListWidget kullanıyoruz
    self.populate_program_list() # Yüklü programları listelemek için fonksiyonu çağırıyoruz
    layout.addWidget(self.program_list)

    remove_button = QPushButton("Seçilen Programı Kaldır")
    remove_button.clicked.connect(self.remove_selected_program)
    layout.addWidget(remove_button)

    update_list_button = QPushButton("Listeyi Güncelle")
    update_list_button.clicked.connect(self.listeyi_guncelle)
    layout.addWidget(update_list_button)

    tab.setLayout(layout)

  def populate_program_list(self):
    installed_programs = self.get_installed_programs()
    self.program_list.addItems(installed_programs)

  def remove_selected_program(self):
    selected_program = self.program_list.currentItem().text()
    confirm = QMessageBox.question(
      self, "Programı Kaldır", f"{selected_program} programını kaldırmak istiyor musunuz?",
      QMessageBox.Yes | QMessageBox.No)

    if confirm == QMessageBox.Yes:
      try:
        result = subprocess.run(["winget", "uninstall", selected_program, "--force"], capture_output=True,
                    text=True)
        if result.returncode == 0:
          QMessageBox.information(
            self, "Başarılı", f"{selected_program} başarıyla kaldırıldı.")
          self.listeyi_guncelle() # Kaldırıldıktan sonra program listesini yenile
        else:
          QMessageBox.critical(
            self, "Hata", f"{selected_program} kaldırılamadı.")
      except Exception as e:
        QMessageBox.critical(
          self, "Hata", f"Program kaldırma sırasında bir hata oluştu: {str(e)}")
    else:
      QMessageBox.information(
        self, "İşlem İptal Edildi", "Program kaldırma işlemi iptal edildi.")

  def add_about_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()
    about_label = self._extracted_from_add_about_tab_3(
      "Program Yöneticisi, kullanıcıların kolayca programları yönetmelerine olanak tanıyan bir araçtır."
      "Bu arayüz, program kurulumunu, tweak uygulamayı, güncellemeleri yapmayı ve programları kaldırmayı kolaylaştırır.",
      layout,
    )
    about_label.setWordWrap(True)

    contact_label = self._extracted_from_add_about_tab_3(
      "İletişim ve Öneriler\n\n"
      "Herhangi bir geri bildiriminiz, öneriniz veya sorunuz varsa lütfen bize ulaşın.\n"
      "E-posta: kemal.saydut@gmail.com\n\n"
      "Programı geliştirmemize yardımcı olacak tüm geri bildirimleri bekliyoruz. Teşekkür ederiz!",
      layout,
    )
    tab.setLayout(layout)

  # TODO Rename this here and in `add_about_tab`
  def _extracted_from_add_about_tab_3(self, arg0, layout):
    about_text = arg0

    result = QLabel(about_text)
    layout.addWidget(result)
    return result

  def run_subprocess(self, command, log_output=True):
    result = subprocess.run(command, capture_output=True, text=True)
    if log_output:
      output = result.stdout
      self.log_text.append(output)
      self.log_text.repaint()
    return result

  def install_programs(self, checkboxes):
    selected_programs = [checkbox.text() for checkbox in checkboxes if checkbox.isChecked()]
    self.log_text.clear()

    program_actions = {
      "Visual Studio programlari -Hepsi bir arada- (Oyunlar icin)": lambda: [
        self.run_subprocess([os.path.join(redistler_dir, exe)], shell=True) for exe in [
          "2005_x64.exe", "2005_x86.exe", "2008_x64.exe", "2008_x86.exe", "2010_x64.exe", "2010_x86.exe",
          "2012_x64.exe", "2012_x86.exe", "2013_x64.exe", "2013_x86.exe", "2015_2017_2019_2022_x64.exe",
          "2015_2017_2019_2022_x86.exe"
        ]
      ],
      # Diğer program işlemlerini buraya ekleyin
    }

    for program in selected_programs:
      action = program_actions.get(program, lambda: self.run_subprocess(
        ["winget", "install", program, "--source", "winget"]))
      action()

    QMessageBox.information(self, "Kurulum Tamamlandı", "Seçilen programların kurulumu tamamlandı!")

  def add_system_info_tab(self, tab):
    layout = QVBoxLayout()

    system_info_label = QLabel("Sistem Bilgileri:")
    layout.addWidget(system_info_label)

    # Sistem bilgilerini göstermek için bir QTextEdit bileşeni
    self.system_info_text = QTextEdit()
    self.system_info_text.setReadOnly(True) # Kullanıcı tarafından düzenlenemez yapılıyor
    layout.addWidget(self.system_info_text)

    refresh_button = QPushButton("Bilgileri Yenile")
    refresh_button.clicked.connect(self.refresh_system_info)
    layout.addWidget(refresh_button)

    tab.setLayout(layout)
    self.refresh_system_info()

  def add_gpu_info_to_system_tab(self, tab):
    layout = tab.layout() # var olan layoutu alıyoruz
    try:
      gpu_info_text = QTextEdit()
      gpu_info_text.setReadOnly(True)
      gpu_info_text.setPlainText(self.get_gpu_info()) # gpu bilgisi ekleme
      layout.addWidget(gpu_info_text)

    except Exception as e:
      print(f"Hata: {str(e)}")

  def get_gpu_info(self):
    try:
      platforms = cl.get_platforms()
      devices = [platform.get_devices(device_type=cl.device_type.GPU) for platform in platforms]

      gpu_info = []
      for idx, platform in enumerate(platforms):
        gpu_info.append(f"Platform {idx + 1}: {platform.name}")
        for device in devices[idx]:
          gpu_info.extend(
            (
              f"Device Name: {device.name}",
              f"Device Version: {device.version}",
              f"Device Type: {cl.device_type.to_string(device.type)}",
              f"Device Global Memory: {device.global_mem_size // 1024 ** 3} GB",
              f"Device Local Memory: {device.local_mem_size // 1024} KB",
              f"Device Max Clock Frequency: {device.max_clock_frequency} MHz",
              "-" * 30,
            )
          )
      return "\n".join(gpu_info)
    except ImportError:
      return "PyOpenCL kütüphanesi bulunamadı. Lütfen yükleyin."
    except Exception as e:
      return f"Hata: {str(e)}"

  def refresh_system_info(self):

    freeze_support()

    cpu_info = f"Işlemci: {cpuinfo.get_cpu_info()['brand_raw']}\n"
    cpu_info += f"Işlemci Sayısı: {psutil.cpu_count(logical=False)}\n"
    cpu_info += f"İş Parçacığı Sayısı: {psutil.cpu_count(logical=True)}\n\n"

    mem_info = psutil.virtual_memory()
    mem_total = round(mem_info.total / (1024 ** 3), 2)
    mem_available = round(mem_info.available / (1024 ** 3), 2)
    mem_percent = mem_info.percent
    mem_info_str = f"Bellek: {mem_available} GB / {mem_total} GB kullanıldı ({mem_percent}%)\n\n"

    os_info = f"İşletim Sistemi: {platform.uname().system} {platform.uname().release}\n\n"

    disk_usage = psutil.disk_usage('/')
    disk_info = f"Toplam Depolama: {disk_usage.total / (1024 ** 3):.2f} GB\n"
    disk_info += f"Kullanılan Alan: {disk_usage.used / (1024 ** 3):.2f} GB\n"
    disk_info += f"Boş Alan: {disk_usage.free / (1024 ** 3):.2f} GB\n\n"

    network_info = psutil.net_if_addrs()
    network_str = "Ağ Bağlantıları:\n"
    for interface, addrs in network_info.items():
      network_str += f"Interface: {interface}\n"
      for addr in addrs:
        if hasattr(addr, 'family') and addr.family == getattr(psutil, 'AF_INET', None):
          network_str += f"IP Adresi: {addr.address}\n"
          network_str += f"Alt Ağ Maskesi: {addr.netmask}\n"
    network_str += "\n"

    gpu_info = self.get_gpu_info()
    system_info = cpu_info + mem_info_str + os_info + disk_info + network_str + gpu_info
    self.system_info_text.setText(system_info)  def create_menu(self):
    main_menu = self.menuBar()
    view_menu = main_menu.addMenu('Temalar')

    dark_theme_action = QAction('Karanlık Tema', self)
    dark_theme_action.setStatusTip('Karanlık Tema Uygula')
    dark_theme_action.triggered.connect(self.apply_dark_theme)
    view_menu.addAction(dark_theme_action)

    light_theme_action = QAction('Açık Tema', self)
    light_theme_action.setStatusTip('Açık Tema Uygula')
    light_theme_action.triggered.connect(self.apply_light_theme)
    view_menu.addAction(light_theme_action)

  def apply_dark_theme(self):
    self.setStyleSheet(qdarkstyle.load_stylesheet(qt_api='pyqt5'))

  def apply_light_theme(self):
    self.setStyleSheet('')


def run_app():
  app = QApplication(sys.argv)
  window = MainWindow()
  window.show()
  app.lastWindowClosed.connect(app.quit) # Uygulama kapatılığında sonlandırma işlevi.
  sys.exit(app.exec_())


if __name__ == "__main__":
  run_app()
1 Beğeni

öncelikle ilgilendiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sağolun sabırsızlıkla denemeye koyuldum fakat ne göreyim sorunu çözmeye çalışırken cx-freeze kaldırmışım sanırım. (Büyük ihtimal farklı python sürümlerini denerken yada visual studio değiştirirken oldu.) şu anda cx-freeze kuramıyorum maalesef.

pip install cx-freeze
Collecting cx-freeze
 Using cached cx_Freeze-6.15.11-cp312-cp312-win_amd64.whl
Requirement already satisfied: setuptools<70,>=62.6 in c:\users\kemal\appdata\local\programs\python\python312\lib\site-packages (from cx-freeze) (69.0.2)
Collecting wheel>=0.38.4 (from cx-freeze)
 Using cached wheel-0.42.0-py3-none-any.whl.metadata (2.2 kB)
Collecting cx-Logging>=3.1 (from cx-freeze)
 Using cached cx_Logging-3.1.0-cp312-cp312-win_amd64.whl
Collecting lief>=0.12.0 (from cx-freeze)
 Using cached lief-0.12.3.zip (16.2 MB)
 Installing build dependencies ... done
 Getting requirements to build wheel ... done
 Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Using cached wheel-0.42.0-py3-none-any.whl (65 kB)
Building wheels for collected packages: lief
 Building wheel for lief (pyproject.toml) ... \

bu ekranda kalıyor bilgisayar pip3 ile de denedim visual studio tools’da güncelledim yaklaşık 6-7 gb. şimdilik bekliyorum kurabilirsem hemen deneyeceğim.

hocam pyinstaller ile denedim ve oldu gerçekten size ne kadar teşekkür etsem az. Ne diyeyim Allah razı olsun. :slight_smile:

2 Beğeni

Hocam flood yapıyorum ama programa sizin ve forumun adresini de ekledim. Bir teşekkür hediyesi olarak. Tekrardan teşekkürler. :slight_smile:

Teşekkürler, cevabı çözüm olarak işaretlersen yeterli olur

1 Beğeni